آموزش نرم افزار هک راس، HEC- RAS- دکتر سعید جوی زاده


موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز برگزار میکند:
آموزش نرم افزار هک راس، HEC- RAS
مدرس: دکتر سعید جوی زاده
شماره تماس ثبت نام: 09382252774

سیستم تحلیل رودخانه انجمن مهندسین ارتش امریکا (HEC-RAS)، نرم‌افزاری است که به کاربر امکان انجام محاسبات هیدرولیک رودخانه در حالت جریان ماندگار و غیر ماندگار یک بعدی، مدل سازی انتقال رسوب – بستر متحرک و تحلیل دمای آب را می‌دهد.
کاربردهای HEC-RAS
کنترل اطلاعات ورودی و ویرایش آنها
مدیریت فایل‌ها
آنالیزهای هیدرولیکی
نشان دادن جدولی و گرافیکی اطلاعات ورودی و خروجی
نقشه برداری و انیمیشن مربوط به انتشار آب
گزارش گیری آسان
برخی از ویژگی‌های این نرم افزار به صورت زیر است:
• رسم پروفیل سطح آب در حالت پایدار براساس دوره بازگشت مختلف
• شبیه‌سازی جریان غیرپایا در حالت یک و دو بعدی
• محاسبات مربوط به آبشستگی و ته نشینی در حالت پایدار در دراز مدت
• آنالیز کنترل کیفیت آب
• مدیریت و ذخیره‌سازی داده‌ها
• نحوه خروجی گرافیکی و گزارش‌گیری
• نقشه‌برداری در HEC-RAS
بخشی از موضوعات پروژه‌های کار شده با این نرم‌افزار به صورت زیر است:
تحلیل رودخانه در مقاطع به وسیله مدل‌های ریاضی
برآورد رسوب در بازه‌ای از رودخانه‌ها
روندیابی سیل در رودخانه‌ها
پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌ها با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS در محیط GIS
تعیین نقاط بحرانی در هنگام وقوع سیل
پیش‌بینی و برآورد میزان فرسایش و انتقال رسوب در رودخانه‌ها
بررسی ورود فاضلاب‌های شهری به رودخانه‌ها
برآورد و ارزیابی رسوبات در مخازن سدها باHEC- RAS
بررسی محاسبات پروفیل سطح آب رودخانه‌ها
بررسی فرآیند فرسایش و رسوب‌گذاری در پل‌های احداثی در مسیر رودخانه‌ها

نرم افزار هک راس، HEC- RAS، سیستم تحلیل رودخانه، محاسبات هیدرولیک رودخانه، تحلیل دمای آب، پروژه‌های کار شده با نرم‌افزارHEC- RAS، محاسبات پروفیل سطح آب رودخانه‌ها، برآورد رسوب در بازه‌ای از رودخانه‌ها، تحلیل رودخانه با استفاده از نرم افزار هک راس، مؤسسه چشم انداز، دکتر سعید جوی زاده، موسسه علمی تحقیقاتی، آموزش نرم افزار هک راس، دوره آموزشی نرم افزار هک راس

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید