آموزش پردازش داده های لیدار (Lidar):مقدمه و آشنایی- بخش سوم

پردازش داده های لیدار

پردازش داده های لیدار


آموزش پردازش داده های لیدار (Lidar) امروزه خیلی مهم و کاربردی هستند.این یک تکنولوژی بسیار پیشرفته در سنجش از دور محسوب می شود.

موقعیت لیزر لیدار
داشتن موقعیت دقیق لیزر لیدار در طول زمان برداشت بسیار مهم و اساسی است. این امر با استفاده از تکنولوژی تعیین موقعیت تفاضل نسبی (DGPS) انجام می‌گیرد. DGPS بر اساس استفاده از دو گیرنده GPS که همزمان به ثبت اطلاعات موقعیت مشغول هستند، می‌باشد. یک گیرنده در ایستگاه زمینی قرار دارد که موقعیت مسطحاتی و ارتفاعی آن به صورت دقیق با نقشه برداری زمینی تعیین می‌شود. گیرنده GPS دوم بر روی سنجنده نصب شده که موقعیت آنتن لیدار را در طول زمان برداشت جمع آوری می‌کند. بعد از اینکه داده های لیدار جمع آوری شد، داده های دو گیرنده GPS با داشتن موقعیت معلوم آنتن ایستگاه اصلی، مورد پس پردازش قرار می‌گیرد تا موقعیت دقیق آنتن لیدار در کل زمان پرواز تعیین شود. دقت موقعیت سنجنده به طور کلی بهتر از 5 تا 10 سانتی متر می‌باشد. خروجی در واحد طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح بیضوی در سیستم مختصات WGS84 می‌باشد.

پردازش داده های لیدار

پردازش داده های لیدار

توجیه آنتن لیدار
داشتن اطلاعات توجیه آنتن لیدار در طول زمان برداشت بسیار مهم و اساسی است. این امر با استفاده از تکنولوژی IMU انجام می‌گیرد.

بعد از اینکه داده های لیدار جمع آوری شد، داده های حاصل از IMU با داده های حاصل از GPS مورد پس پردازش قرار می‌گیرد. فایل خروجی شامل اطلاعات موقعیت (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از بیضوی رفرانس) و توجیه سنجنده( roll,Pitch,yaw) می‌باشد.

لیدار(LiDAR)


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

DEMDigital Elevation ModelDigital Surface ModelDigital Terrain ModelDSMDTMLidarLidar چیستLight Detection and RangingRemote sensingآشنایی با Lidarآشنایی با لایدارآشنایی با لیدارآموزش 3d در arcgisآموزش 3d در جی آی اسآموزش Lidarآموزش تولید مدل های ارتفاعیآموزش سه بعدی gisآموزش کار با داده های lidarآموزش کار با داده های لایدارآموزش کار با داده های لیدارآموزش لایدارآموزش لیدارآموزش نمایش سه بعدی DEM در ArcGISآموزشی لایدارآموش لیداراجزای تشکیل دهنده لیداراجزای لیدارارتفاع لیداراصول سنجش از دور لیدارامواج راديوييانواع Lidarانواع لایدارانواع لیداربررسی تفاوت مدل های DEM و DTM و DSMپالسپرتو لیزرپردازش داده های لایدارپردازش داده های لیدارتبدیل داده های لیدار به رستر در نرم افزار ArcMapتبدیل لیدار به رسترتفاوت بین لیدار و رادارتفاوت لایدار با رادارتفاوت لایدار با فتوگرامتریتفاوت لیدار با رادارتفاوت لیدار با فتوگرامتریتوپوگرافیتولید DEMتولید digital elevation modelتولید digital surface modelتولید digital terrain modelتولید DSM و DTM از داده های lidarتولید DSM و DTM از داده های لایدارتولید DSM و DTM از داده های لیدارتولید DTMخروجی داده های لیدارخروجی‌ لیدارخصوصیات لیدارداده های لایدارداده های لیداردقت لیدارسایتهای رایگان دانلود لایدارسایتهای رایگان دانلود لیدارسنجش از دورسنسور لیدارسیستم لیدارطول موجفرمت داده هاي Lidarفرمت داده هاي لایدارفرمت داده هاي لیدارفرمت لایدارفرمت لیدارفیلم آموزشی لایدارفیلم آموزشی لیدارکاربرد DEMکاربرد DSMکاربرد DTMکاربرد lidarکاربرد لایدارکاربرد لیدارکاربرد لیدار در آلودگی هواکاربرد لیدار در حمل و نقلکاربرد لیدار در سنجش از دورکاربرد لیدار در سیلکاربرد لیدار در هواشناسیکاربردهای Lidarکاربردهای لایدارکاربردهای لیدارکتاب lidarکتاب لایدارلایدارلایدار چیستلیدارلیدار چیستلیدار چیست؟لیزرمجموعه داده‌های Lidarمحاسن لیدارمدل DEMمدل DSMمدل DTMمدل رقومی ارتفاعمدل رقومی ارتفاعیمدل رقومی زمینمدل رقومی سطحمعایب لیدارمعرفی Lidarمعرفی لایدارمعرفی لیدارموسسه چشم اندازنرم افزار های لایدارنرم افزارهای لیدارنمایش سه بعدی DEMویژگی های لیدار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید