بکارگیری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی آلودگی صوتی محیط‌ های کار: مطالعه موردی کارخانه نساجی


آلودگی صوتی یکی از مشکلات اساسی و آسیب­ زا در جوامع امروزی است که آثار سوء فیزیولوژیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی را برای انسان در پی دارد. این مسئله در محیط­ های کار صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف معرفی و ارائه­ کاربردهای فناوری سیستم­ های اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدل‌سازی و تحلیل مکانی آلودگی صوتی در محیط ­های کار صورت گرفته است.
ابتدا نقشه سالن­ های کارخانه مورد نظر ترسیم و موقعیت دستگاه ­ها برداشت شد. سپس نمونه­ برداری تراز فشار صوت انجام شد و بر روی نقشه ثبت گردید. نتایج نمونه برداری شامل مکان ­ها و مقادیر نمونه ­ها برای آنالیز­های مکانی وارد نرم افزار گردیدند. در مرحله­ بعد کاربردهای GIS برای ارزیابی آلودگی صوتی محیط­ های کار تعریف و با استفاده از توابع تحلیلی GIS اجرا شدند.
میانگین تراز فشار صوت سالن بافندگی (dB95)، سالن ریسندگی 1 (dB93) و سالن ریسندگی 2 (dB88) به‌دست آمد. کاربرد­های GIS اجرا شده شامل برآورد تراز فشار صوت در محدوده­ های مختلف سالن­ ها و در فواصل مشخص از دستگاه ­ها، تعیین محدوده ­های خطر، پهنه ­بندی میزان تراز فشار صوت در سالن­ های مذکور، اولویت­ بندی تاثیر دستگاه­ های مختلف در تراز فشار صوت یک نقطه، پیش بینی تغییرات با جابجایی دستگاه ­ها و توزیع بهینه دستگاه ­ها است که نتایج آنها به‌صورت نقشه و اطلاعات آماری ارائه گردید.
با توجه به کاربرد­های GIS ارائه شده برای بررسی آلودگی صوتی محیط­ های کار، می­توان نتیجه گرفت که GIS ابزار بسیار سودمندی برای ارزیابی آلودگی صوتی است و می­ تواند برنامه ­ریزی­ های مرتبط با کنترل آلودگی صوتی را بهبود بخشد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-6076-fa.html

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید