دوره آموزشی:

داده کاوی مکانی

Training course:

geospatial data mining

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

مقدمه

مثال های انگیزشی درباره کاربردهای داده کاوی مکانی

فعالیت های جاری طراحی و اجرایی در زمینه داده کاوی مکانی

مسائل و چالش های داده کاوی مکانی مناطق توپولوژی و استخراج روابط توپولوژی

مبانی داده کاوی مکانی

تعاریف

ویژگی های داده کاوی مکانی

هرم داده کاوی مکانی

طبقه بندی سیستم های داده کاوی مکانی (بر حسب پایگاه داده مورد استفاده، نوع دانش مورد نظر، روش و یا کاربرد)

داده کاوی مکانی در وب

حرکت از داده های مکانی به دانش مکانی

نحوه ارائه دانش مکانی

منابع داده

اخذ داده مکانی

فرمت‌های داده مکانی (بردار، رستر و بردار –رستر)

مدل داده های مکانی  (مدل های درختی و شبکه‌ای، رابطه‌ای و شی گرا)

ذخیره سازی در پایگاه داده های مکانی

انبار داده های مکانی

ارائه داده مکانی به صورت سرویس

پیش پردازش داده ها برای داده کاوی مکانی

کشف خطا

کد گذاری داده‌ها

روش‌های کاهش داده

روش های نرمال سازی داده ها

روشهای پاکسازی و ترمیم داده‌ها

روش‌های ترکیب داده‌ها

گسسته سازی و تبدیل داده ها

تکنیک های مختلف در داده کاوی

روش های آماری

روش های گروه بندی

درخت تصمیم و قوانین تصمیم

قوانین وابستگی و همبستگی

شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک

داده کاوی مکانی

مفهوم QLAP و ارتباط آن با داده کاوی

مفاهیم مکعب داده و مکعب نقشه

روابط مکانی مطرح در داده کاوی مکانی

نحوه مدیریت روابط مکانی برای داده کاوی مکانی

مدل خودهمبستگی مکانی (Spatial  Autoregressive Model)

کاوش قوانین وابستگی مکانی (Spatial Association Rule Mining)

روشهای گروه بندی و طبقه بندی مکانی (Spatial Clustering)

دیدار سازی مکانی برای داده کاوی و کشف دانش

کاربردهای داده کاوی مکانی

مروری بر ابزارها و نرم افزارهای تخصصی در زمینه داده کاوی مکانی

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید