دوره آموزشی: سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۱


دوره آموزشی:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۱

 

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

 

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر GIS

اجزای GIS

طراحی سیستم GIS (طراحی پروژه مدیریت، bench marking، روابط انسانی، مطالعات امکان سنجی، تحلیل و نیاز کاربران)

مدل داده ها (بحث مفهومی، منطقی و فیزیکی)

سیستم های مدیریت پایگاه داده ها (نقش و کاربرد)

انواع مدل داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی (سیستم های شبکه ای و برداری)

GIS شبکه ای (Raster-based GIS)

آشنایی با نرم افزارهای GIS در سیستم های شبکه ای

روش های وارد نمودن اطلاعات در GIS

پردازش اولیه داده‌ها

اطلاعات کارتوگرافی خروجی از GIS

تجزیه و تحلیل رقومی داده‌ها-توابع انطباق

تجزیه و تحلیل رقومی داده‌ها-پردازش آماری اطلاعات

تجزیه و تحلیل رقومی داده ها مدل های رقومی زمین (DTM)

تجزیه و تحلیل رقومی داده ها جستجوی مکانی همگرایی، همجواری و قابلیت دید

برنامه نویسی در  GIS یک مقیاس وسیعی (برای مثال نوشتن برنامه‌های (AML) در رابطه با سیستم های شبکه ای(

مدل سازی کارتوگرافیک

کاربردهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی

روند پیشرفت سیستم های اطلاعات جغرافیایی

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید