دوره آموزشی:

فیزیک سنجش از دور

Training course:

 Physics of Remote Sensing

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

طبیعت تابش الکترومغناطیسی، شناخت طیف الکترومغناطیسی، معادله موج الکترومغناطیسی معادلات حاکم بر برهمکنش نور و ماده

انواع هم دوس، قطبش، پراکنش و شکست امواج، اثر داپلر، جذب، عبور، بازتابندگی

اصطلاحات و یکاهای تابش سنجی، انرژی تابشی، شار تابشی، چگالی شار، شدت تابش، تابندگی

طبیعت تابش های حرارتی، تابش جسم سیاه، تابش توامان زمین و خورشید

منابع طبیعی تابش، قانون کیرشهف، گسیلمندی

فیزیک، ساختار و مدل سنجنده های ماهواره‌ای

جذب و پراکنش در جو

برهمکنش سطوح خشکی با امواج الکترومغناطیس

قدرت تفکیک طیفی، رادیومتری، زمانی و مکانی و استفاده از آن ها

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید