دوره آموزشی:

مدلسازی رقومی زمین (DEM)

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر مفاهیم بنیادین و تعریف مدل رقومی زمین (DTM) و مدل رقومی ارتفاعی (DEM)و نکات تمایز آنها

ژئومورفولوژی و عوارض مرفولوژیک و نقش آنها در تعیین اسکلت منطقه

طبقه بندی زمین از نظر ناهمواری

منابع جمع آوری اطلاعات

نقشه های توپوگرافی موجود

عکس های هوایی

تصاویر ماهواره‌ای

DEM های موجود

روش های جمع آوری داده ها

روش دستی (Manual)

روش نیمه اتوماتیک (Semi-automatic)

روش خودکار (Automatic)

روشهای نمونه برداری و بحث بر روی دقت و مزایای هر کدام

روش تصادفی Selective

روش سیستماتیک

روش Progressive

روش  Composite

روش های نمونه برداری بهینه

واریوگرام

طیف

ضریب ناصافی

معیارهای افزایش دانسیته

طبقه بندی گریدها و مزایا و معایب هر کدام

شبکه های Regular

شبکه های Semi-Regular

شبکه Irregular

ساختار داده ها در DEM

 TIN

Tesselation

تشکیل شبکه های مثلثی

تکنیک Radial Sweep

تکنیک مثلث بندی Delavnay

انترپولاسیون، فیلترینگ

بهترین جمع آوری اتوماتیک داده ها به وسیله تکنیک Digital Image Matching

روش Area-based

روش  Feature-based

روش های ارائه اطلاعات

خط منحنی میزان ها Contours

Hill-shading

3D Perspective

دقت DEM و آنالیز اولیه در دستیابی به دقت های مورد نیاز

کاربردهای DEM

آشنایی با حداقل یک نرم افزار تهیه DEM و انجام یک پروژه عملی

مدل رقومی زمین (DTM)، مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، ژئومورفولوژی، ناهمواری، نقشه های توپوگرافی، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره‌ای، روش دستی (Manual)، نیمه اتوماتیک (Semi-automatic)، خودکار (Automatic)، تصادفی ، سیستماتیک، Progressive ، Composite  ،  واریوگرام، طیف، ضریب ناصافی، افزایش دانسیته، شبکه های Regular، شبکه های Semi-Regular، شبکه Irregular، TIN، شبکه های مثلثی، تکنیک Radial Sweep، فیلترینگ، تکنیک Digital Image Matching، روش Area-based، روش  Feature-based، خط منحنی میزان ها Contours، Hill-shading، 3D Perspective، آموزش کاربردیGIs   در عمران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید