دوره آموزشی: کاربرد های سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی


دوره آموزشی:

کاربرد های سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی

Training course:

 Remote Sensing Applications in Natural Disaster Manag

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

مقدمه

مقدمه ای بر انواع بلایای طبیعی

ضرورت استفاده از سنجش از دور در بلایای طبیعی

کاربرد سنجش از دور در زلزله

ارزیابی سنجنده ها (لایدار، رادار، اپتیک)

پیش پردازش ها

شناسایی و ارزیابی تخریب عارضه ساختمان

شناسایی و ارزیابی تخریب شریان‌های حیاتی

تولید نقشه تخریب

کاربرد سنجش از دور در سیل (لایدار، رادار، اپتیک)

ارزیابی سنجنده ها

پیش پردازش ها

پیش بینی وقوع سیل قبل از وقوع

شناسایی محدوده سیل حین وقوع

برآورد میزان تخریب و بعد از وقوع سیل

هدایت عملیات امداد و نجات قبل از وقوع و حین وقوع سیل

کاربرد سنجش از دور در آتش سوزی جنگل ها

ارزیابی سنجنده (لایدار، رادار، اپتیک)

پیش پردازش ها

بررسی فیزیکی پدیده آتش

پیش بینی وقوع آتش در جنگل‌ها

شناسایی آتش در جنگل

پیش‌بینی گسترش آتش و مدل آن

برآورد میزان تخریب بعد از وقوع آتش

بررسی پارامترهای محیطی در وقوع آتش

هدایت عملیات امداد و نجات قبل از وقوع و حین وقوع آتش

کاربرد سنجش از دور در پدیده ریزگردها

ارزیابی سنجنده ها را دارد (لایدار، رادار، اپتیک)

پیش پردازش ها

بررسی فیزیکی پدیده گرد و غبار

پیش‌بینی وقوع ریزگردها

شناسایی منبع ریزگردها

پایش ریزگردها و تراکم آنها

بررسی پارامترهای محیطی بر تراکم ریزگردها و مسیر آن

تولید نقشه محدوده خطر ریزگردها برای اهداف سلامت جامعه

دیگر بلاهای طبیعی (سونامی، فرونشست، وقوع بهمن و…)

ابزارهای محاسباتی پیشرفته در سنجش از دور کاربردی بلایای طبیعی

بررسی سیستم های کاربردی سنجش از دور موجود در زمینه بلایای طبیعی

انجام یک پروژه در سنجش از دور کاربردی بلایای طبیعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید