روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS


روشهای ایجاد TIN در GIS

شبکه نامنظم مثلث ها (TIN) سال های زیادی است که برای مطالعه مورفولوژی سطح زمین به کار می‌رود. مدل TIN بر پایه داده‌های برداری ساخته می‌شود به این ترتیب که شبکه‌ای از نقطه ها به صورت ورتکس با خطوط به صورت اضلاع مثلث ساخته می‌شود که هر مثلث دارای ارتفاع مشخصی می‌باشد که این مثلث ها پستی و بلندی های سطح زمین را می‌سازد (تصویر 1-2).

دوره-آموزش-حرفه-ای-gis

مدل مثلث بندی در GIS براساس روش مثلث بندی دلونی (Delaunay triangulation) می‌باشد که به افتخار ریاضی دان روسی بوریس نیکولاویچ دلونی نامگذاری شده است. در این تکنیک بر اساس نقاط ارتفاعی شبکه مثلث هایی که همجوار هستند و رویهم قرار گیری ندارند، به گونه ای ساخته می‌شوند که هیچ نقطه ارتفاعی در داخل مثلث ها قرار نمی‌گیرد.

روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS

برای ایجاد یک TIN دو روش وجود دارد
روش اول: ابتدا بر روی ابزار Create Tin در مسیر زیر دو بار کلیک کنید. (تصویر 1-4)
TIN> Create TIN< Arc Toolbox > 3D Analyst Tools > Data Management

روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS تصویر 1-4

پنجره Create TIN باز می‌شود.( تصویر 1-5)

روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS تصویر 1-5

1. در قسمت Output TIN نام و مسیری برای ذخیره نقشه مشخص کنید.
2. سیستم مختصات منطقه را تعیین کنید.
3. بر روی نوار کشویی Input Feature Class کلیک کرده و در لیست موردنظر لایه موردنظر (نقشه خطوط تراز) را انتخاب کنید.
4. بر روی نوار Height Field کلیک کرده و فیلدی که در نقشه تراز دارای ارزش ارتفاعی است را انتخاب کنید.
5. بر روی نوار کشویی SF-type کلیک کرده و در لیست باز شونده آن، یکی از گزینه‌های Hard Line یا Soft Line را انتخاب کنید.
 نکته: خطوط Soft Line از شیب عمومی TIN تبعیت می‌کند. در حالی که خطوط Hard Line بر تغییر شیب ها منطبق است.
6. در این قسمت مشخص می‌کنید که فیلد انتخابی شما حاوی چه اطلاعاتی می‌باشد.
سپس بر روی OK کلیک کنید. بدین ترتیب نقشه مدل TIN ایجاد خواهد شد. (تصویر 1-6)

روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS تصویر 1-6

روش دوم: با دستور Raster to TIN لایه رستری که بر مبنای ارتفاع ساخته شده است به شبکه نامنظم مثلثی تبدیل میشود، از آنجایی که بهترین مدل ارتفاعی و نمایش سه بعدی برای منطقه مورد نظر مدلی است که بر اساس TIN ساخته میشود ، بنابراین میتوان از فایل رستری که دارای ارزش عددی ارتفاع هستند، مدلی سه بعدی ساخت. برای این منظور از ابزار Raster to TIN استفاده میکنیم. TIN برای نمایش عوارض ارتفاعی در سطح زمین از سطوح مثلثی استفاده میکند.لازم به یادآوری است که خود فایل رستری که، در اینجا دارای ارتفاع است در ابتدا از نقاط یا منحنی های میزان حاصل از برداشت های GPS ، نقشه برداری زمینی ، عکس های هوایی و … تهیه شده است.
از مسیر Arc Toolbox/3D Analysis tools/Conversion/ From Raster پنجره ابزار Raster to TIN را باز نمایید.

روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS

در قسمت Input فایل رستری خود را معرفی و در قسمت بعدی محل ذخیره را تعیین نمایید. با پذیرفتن تنظیمات پیش فرض مربرط به میزان دقت خروجی ارتفاع ،OK نمایید.

روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS

بدین ترتیب TIN مربوطه ساخته خواهد شد.

روشهای ایجاد TIN در GIS

روشهای ایجاد TIN در GIS

برگرفته از کتاب آموزش جامع و عملی ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار
مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ میلاد قمرزاده
انتشارات آکادمیک-1398
تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774
وبسایت: www.gisland.org
لینک سفارش کتاب: http://ketabpage.ir/shop/

سیستم اطلاعات جغرافیایی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Arc GISArc MapArc scanDigit  کردنEditorgisGIS readyGIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآرک جی آی اسآرک مپآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش GISآموزش GIS در ادارات و سازمانها در شیرازآموزش GIS در شیرازآموزش Web GIS در شیرازآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در شیرازآموزش تخصصی جی ای اس در شیرازآموزش جی ای اسآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در شیرازآموزش جی ای اس در شیرازآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش مکانیابی با AHP در شیرازآموزش وب جی ای اس در شیرازآموزشگاه GISآموزشگاه GIS در شیرازآموزشگاه جی ای اسآموزشگاه جی ای اس در شیرازتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از GISتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جی ای استدریس خصوصی GIS در شیرازتدریس خصوصی جی ای اس در شیرازتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استهیه نقشه تراکم در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GISتهیه نقشه تراکم در جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود Xtoolsدانلود داده های Shapefile ایراندانلود داده های شیپ فایل ایراندانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره GISدوره GIS در شیرازدوره آموزش Arc Hydro در شیرازدوره آموزش آرک هیدرو در شیرازدوره آموزشی GIS در شیرازدوره آموزشی جی ای اس در شیرازدوره جی ای اس در شیرازدیجیت کردن در GISرقومی سازی در GISروشهای ایجاد TIN در GISسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکارگاه آموزش GIS در شیرازکارگاه آموزش جی ای اس در شیرازکارگاه آموزش مکانیابی با AHP در شیرازکلاس GISکلاس GIS در شیرازکلاس جی ای اس در شیرازمدرسGISمدل رقومی ارتفاعی زمینمدلسازی با استفاده از GISمدلسازی با استفاده از جی ای اسمراحل رقومی سازی نقشهمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسمنیژه براهیمیموسسه آموزشی GISموسسه آموزشی GIS در شیرازموسسه آموزشی جی ای اسموسسه چشم انداز هزاره سوم مللنماد گذاری نقشه تراکم در جی ای اسنمادگذاری نقشه تراکم در GISوکتوری کردن یک نقشه اسکن شدهوکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش اتوماتیکوکتوری نمودن لایه‌های رستری به روش نیمه اتوماتیک

4,142 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید