فیلم آموزشی: آمار فضایی کاربردی

فیلم آموزشی: آمار فضایی کاربردی-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل


مقدمه :
آمار فضايي مجموعه‌ای از روش‌های اکتشافی برای توصیف و مدل¬سازی توزیع فضایی، الگوها، فرآیندها و روابط است. اگر چه آمار فضایی شبیه به آمار کلاسیک است، اما آمار فضايي روابط فضایی را نيز در محاسبات ادغام می‌کند. در آمار فضایی معمولاً انتظار می¬رود بین پدیده¬های مجاور رابطه نسبتاً قابل توجهی وجود داشته باشد (مارتينز و همکاران، 2016). از این¬رو در آمار فضایی، نزدیک بودن پدیده¬ها موضوع مهمي است. پديده¬هايي که نزدیکتر هستند ارتباط بیشتری با هم دارند. این شاخه از آمار می¬کوشد تا بین مقادیر مختلف یک متغیر، فاصله و جهت¬گیري آن¬ها ارتباط برقرار کند. این ارتباط فضایی، ساختار فضایی نام دارد. موقعیت مکانی، تأثیرپذیری مکانی و به کارگیری نقشه از موضوعات مهم در آمار فضایی محسوب می-شود (جوی¬زاده و همکاران، 1396). ArcGIS Desktop داراي جعبه ابزار آمار فضايي است که در تمام سطوح تحت مجوز اين نرم-افزار قابل دسترس است. در این جعبه ابزار، ابزارهايي براي تحلیل توزیع فضایی، الگوها، خوشه¬بندی و روابط موجود در مجموعه داده‌های GIS گنجانده شده است. در مجموعه آموزشی علوه بر مباحث و مفاهیم کلیدی درباره آمار فضایی، هر کدام از ابزارهای ارائه شده در جعبه ابزار آمار فضايي مورد بحث و بررسي قرار مي¬گيرد.


مدرس:دکتر سعید جوی زاده

مدت زمان:20 ساعت

تلفن تماس با مدرس:09382252774

زمان تحویل :30 فروردین 1399

نوع محصول:ارسال از طریق پست

به همراه یک جلد کتاب”کتاب آمار فضایی کاربردی:تالیف دکتر سعید جوی زاده “و داده های تمرینی

مبلغ سرمایه گذاری:600000 هزار تومان

درباره مدرس:
دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان “تحلیل فضایی خشکسالی در ایران” است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
مقدمه¬ای بر آمار فضایی در ArcGIS 3
معرفی نرم¬افزار ArcGIS
قابلیت¬های نرم¬افزار ArcGIS
مرور اجمالی بر جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS
دسته ابزار سنجش توزیع جغرافیایی
دسته ابزار تحلیل الگوها
دسته ابزار تهیه نقشه خوشه¬ها
دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی
سنجش توزیع فضایی با ابزارهای ArcGIS
اندازه¬گیری مرکزگرایی جغرافیایی
مفهوم و اجرای ابزار عارضه مرکزي
مفهوم و اجرای ابزار مرکز ميانگين
مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانه
اندازه¬گیری درجه‌ پراکندگی و تمرکز عوارض حول يک مرکز با فاصله استاندارد
مفهوم و اجرای ابزار فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی)
خلاصه¬سازي ویژگیهای فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت¬دار
مفهوم و اجرای ابزار توزيع جهت¬دار
شاخص توصیفی ميانگين جهت¬دار
مفهوم و اجرای ابزار ميانگين جهت¬دار
تحلیل الگوها با ابزارهای ArcGIS
دسته ابزار تحلیل الگوها
کاربردهای تحلیل الگو در تحقیقات علوم مختلف
مفاهیم تحلیل الگو
مفهوم فرضیه صفر
مقدار p
نمرات Z و انحراف استاندارد
تحلیل الگو با ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی
مفهوم و اجرای ابزار نزدیکترین همسایگی
تحلیل الگو با روش خودهمبستگی فضایی
مفهوم و اجرای ابزار خودهمبستگی فضایی
تحلیل الگو از طریق خوشه¬بندي فضايي چندفاصله¬اي
مفهوم خوشه¬بندي فضايي چندفاصله¬اي
تحلیل الگو از طریق خوشه¬بندي زیاد / کم
مفهوم و اجرای ابزار خوشه¬بندي زیاد / کم
تهیه نقشه خوشه¬ها با ابزارهای ArcGIS

کاربردهای تهیه نقشه خوشه¬ها در تحقیقات علوم مختلف
تهیه نقشه خوشه¬ها از طریق تحلیل جستجوی مشابهت
مفهوم و اجرای ابزار جستجوی مشابهت
تهیه نقشه خوشه¬ها از طریق تحلیل گروه-بندی
مفهوم و اجرای ابزار تحلیل گروه¬بندی
تهیه نقشه خوشه¬ها با تحلیل لکه داغ
مفهوم و اجرای ابزار تحلیل لکه داغ
تهیه نقشه خوشه¬ها با تحلیل بهینه لکه داغ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ
ایجاد نقشه¬های لکه داغ از داده‌های نقطه¬ای با ابزار تحلیل بهینه لکه داغ
جستجوي داده¬های پرت در فعالیت فروش املاک با ابزار خوشه¬بندی و تحلیل داده¬های پرت
مفهوم و اجرای ابزار خوشه¬بندی و تحلیل داده¬های پرت با آماره موران محلي
مدلسازی روابط فضایی باArcGIS
مفهوم و مبانی آماری تحلیل رگرسیون
کاربردهای رگرسیون در تحقیقات علوم مختلف
رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولي (OLS)
مفهوم و اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی (OLS)
رگرسیون موزون جغرافیایی
مفهوم و اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی
کار با دسته ابزارUtility

مفهوم و اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی
مفهوم و اجرای ابزار جمع¬آوري رويدادها
مفهوم و اجرای ابزار صدور ويژگيهاي کلاس عارضه به ASCII
مثال¬های کاربردی در آمار فضایی
تحلیل نابرابری¬های فضایی بر پایۀ شاخص-های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی
تحلیل لکه¬های داغ بر شاخص¬های سه¬گانه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی)
تحلیل آمار فضایی بارش ایران
تحلیل اکتشافی داده¬ها و نتایج
تحلیل الگوی تغییرات درون فصلی بارش ایران

مفید برای رشته های :
جغرافیا
زمین شناسی
اقتصاد و مدیریت
کشاورزی
برنامه ریزی شهری و شهر سازی
آمار و احتمالات
مهندسی آب
عمران و نقشه برداری
و…

درباره‌ی سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان "تحلیل فضایی خشکسالی در ایران" است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

همچنین ببینید

فیلم آموزشی GIS:دوره جامع GIS (مقدماتی و پیشرفته )

فیلم آموزشی GIS:دوره جامع GIS (مقدماتی و پیشرفته )

فیلم آموزشی GIS:دوره جامع GIS (مقدماتی و پیشرفته )-موسسه چشم انداز-آموزش GISوRS مقدمه : در این …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟