طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ArcMap(تهیه نقشه کاربری اراضی)

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ArcMap(تهیه نقشه کاربری اراضی)


فیلم آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای -قسمت 60-سعید جوی زاده

با توجه به رشد فزاينده ي علم و فن آوري در دنيا, به نظر مي رسد نقش پژوهش در زمینه سنجش از دور (RS) روز به روز برجسته تر مي شود كشور ما هم چند سالي است كه امر
پژوهش در سنجش از دور را جدي گرفته است و دولت و مسئولان به تشويق بيشتر پژوهشگران پرداخته اند در اين ميان, يكي از دغدغه هاي اساسي پژوهشگران, اساتيد و دانشجويان انجام پروژه های سنجش از دور در محیط های سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد در چند سال تدريسي كه در زمینه نرم افزار های سنجش از دور داشته ایم همواره شاهد کاربرانی بوده ایم كه نمی توانستند با نرم افزار Arc MAP به پردازش تصاویر ماهواره ایی بپردازندبه این دلیل در کتاب حاضر قصد داریم که به آموزش سنجش از دور کاربردی در محیط نرم افزاری Arc MAP از سری نرم افزار های تولیدی شرکت ESRI بپردازیم اين مجموعه علاوه بر تعاریف و کلیات در زمینه سنجش از دور به معرفي پروژه های کاربردی در این زمینه می پردازد و به نمونه های پروژه های انجام شده در ایران و جهان اشاره می کنداین مجموعه می تواند برای رشته های علوم زمین مانند جغرافیا, کشاورزی, زمین شناسی, محیط زیست, برنامه ریزی شهری و شهر سازی, عمران, نقشه برداری, برنامه ریزی روستایی وکاربرد داشته باشد.

درباره هدر فایل و فایل MTL ماهواره لندست :

بررسی کامل هدر فایل یا  MTL  ماهواره لندست

در این پست قصد دارم که به جزئیات کامل هدر فایل ماهواره لندست بپردازم.امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیرد.

یکی از ماهواره های بسیار کاربردی و قدرتمند که در تجزیه و تحلیل داده های سنجش از دور(RS) به ما کمک می کند،‌ ماهواره لندست می باشد.

وقتی داده ای از این ماهواره تحت سنجنده های مختلف را دانلود می کنید، در میان داده های برداشتی، فایل MTL وجود دارد که در واقع فایل راهنمی این داده هاست.هدر فایل به شما کمک می کند که اطلاعات بسیار مفیدی درباره داده ها را کسب کنید.دانستن و مطالعه هدر فایل به تصمیم گیری بهتری شما در پردازش تصاویر لندست کمک می کند. ما در این پست  با جزئیات کامل و مفصل به توضیح فایل MTL ماهواره لندست خواهیم پرداخت. فایل MTL ماهواره لندست نقش بسیار مهمی در پردازش های ما در نرم افزار ArcMap   دارد.

GROUP = L1_METADATA_FILE

GROUP = METADATA_FILE_INFO

ORIGIN = “Image courtesy of the U.S. Geological Survey”

سازمان تولید کننده و عرضه کننده دیتا رو معرفی می کنه

REQUEST_ID = “0501803017288_02652”

آیدی هست که به واسطه آی پی شما جهت اخذ دیتا تعریف شده است

LANDSAT_SCENE_ID = “LT51680351988363RSA00”

کد آیدی دیتاهای لندست پنج هست

LANDSAT_PRODUCT_ID = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1”

COLLECTION_NUMBER = 01

FILE_DATE = 2018-03-01T21:05:58Z

تاریخ فراهم شدن دیتا در ایستگاه زمینی است

STATION_ID = “RSA”

کد انتهایی در آیدی دیتاهای لندست

PROCESSING_SOFTWARE_VERSION = “LPGS_13.0.1”

ورژن پردازش نرم افزاری است که در ایستگاه زمینی انجام گرفته

DATA_CATEGORY = “NOMINAL”

END_GROUP = METADATA_FILE_INFO

GROUP = PRODUCT_METADATA

DATA_TYPE = “L1TP”

نوع دیتای ما

DATA_TYPE_L0RP = “TMR_L0RP”

COLLECTION_CATEGORY = “T1”

ELEVATION_SOURCE = “GLS2000”

اطلاعات ارتفاعی

OUTPUT_FORMAT = “GEOTIFF”

فرمت داده ما که تفاوتش با Tiff این است که اطلاعات هندسی رو بهتر حفظ می کند.

EPHEMERIS_TYPE = “DEFINITIVE”

SPACECRAFT_ID = “LANDSAT_5”

SENSOR_ID = “TM”

SENSOR_MODE = “SAM”

اطلاعات ماهواره و سنجنده

WRS_PATH = 168

WRS_ROW = 035

اطلاعات شماره گذر و ردیف

DATE_ACQUIRED = 1988-12-28

تاریخ اخذ تصویر توسط سنجنده

SCENE_CENTER_TIME = “07:03:08.3910440Z”

ساعت اخذ تصویر توسط سنجنده

CORNER_UL_LAT_PRODUCT = 37.01105

CORNER_UL_LON_PRODUCT = 44.53239

CORNER_UR_LAT_PRODUCT = 36.99227

CORNER_UR_LON_PRODUCT = 47.16202

CORNER_LL_LAT_PRODUCT = 35.09885

CORNER_LL_LON_PRODUCT = 44.54357

CORNER_LR_LAT_PRODUCT = 35.08134

CORNER_LR_LON_PRODUCT = 47.11038

اطلاعات هندسی چهارگوشه تصویر به صورت جغرافیایی

CORNER_UL_PROJECTION_X_PRODUCT = 458400.000

CORNER_UL_PROJECTION_Y_PRODUCT = 4096200.000

CORNER_UR_PROJECTION_X_PRODUCT = 692400.000

CORNER_UR_PROJECTION_Y_PRODUCT = 4096200.000

CORNER_LL_PROJECTION_X_PRODUCT = 458400.000

CORNER_LL_PROJECTION_Y_PRODUCT = 3884100.000

CORNER_LR_PROJECTION_X_PRODUCT = 692400.000

CORNER_LR_PROJECTION_Y_PRODUCT = 3884100.000

اطلاعات هندسی چهارگوشه تصویر به صورت UTM

REFLECTIVE_LINES = 7071

تعداد سطرهای باند خطوط ریفلکتیو

REFLECTIVE_SAMPLES = 7801

تعداد ستون های باند خطوط ریفلکتیو

(در لندست ۸ باند پانکروماتیک (قدرت تفکیک ۱۵ متر) نیز داریم که تراکم تعداد سطر و ستون های آن بیشتر خواهد بود)

THERMAL_LINES = 7071

THERMAL_SAMPLES = 7801

تعداد سطر و ستون های باند خطوط حرارتی

نکته مهمی که باید دقت شود این است قدرت تفکیک مکانی باندهای حرارتی در لندست پنج ۱۲۰ متر است که در نرم افزار ۳۰ متر نشان داده شده است. دلیل اینکه به این صورت نمایش داده شده است این است که برای اینکه با بقیه سنجنده ها هماهنگ باشند، طی عملیات Resample  پیکسل سایز  آنها به ۳۰ متر کاهش پیدا کرده است. اما با این حال اطلاعات حرارتی در حد همان ۱۲۰ متر است.

FILE_NAME_BAND_1 = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_B1.TIF”

FILE_NAME_BAND_2 = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_B2.TIF”

FILE_NAME_BAND_3 = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_B3.TIF”

FILE_NAME_BAND_4 = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_B4.TIF”

FILE_NAME_BAND_5 = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_B5.TIF”

FILE_NAME_BAND_6 = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_B6.TIF”

FILE_NAME_BAND_7 = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_B7.TIF”

نام هر یک از باندها

FILE_NAME_BAND_QUALITY = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_BQA.TIF”

GROUND_CONTROL_POINT_FILE_NAME = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_GCP.txt”

ANGLE_COEFFICIENT_FILE_NAME = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_ANG.txt”

REPORT_VERIFY_FILE_NAME = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_VER.txt”

BROWSE_VERIFY_FILE_NAME = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_VER.jpg”

METADATA_FILE_NAME = “LT05_L1TP_168035_19881228_20180301_01_T1_MTL.txt”

CPF_NAME = “LT05CPF_19881001_19881231_01.03”

فایل هایی هستند که در تصحیح اولیه ایستگاه زمینی از آنها استفاده شده است

END_GROUP = PRODUCT_METADATA

GROUP = IMAGE_ATTRIBUTES

CLOUD_COVER = 6.00

درصد ابری که در تصویر ما وجود دارد. از تصویری باید استفاده کرد که کمترین ابر ممکن را داشته باشد (به دلیل اینکه امکان عبور امواج مرئی از درون ابرها وجود ندارد که سبب می شود جزییات تصویر به شدت کاسته شود)

CLOUD_COVER_LAND = 6.00

IMAGE_QUALITY = 9

فاکتور کیفیت تصاویر که از صفر تا نه می باشد. هر چه کیفیت تصویر به سمت نه حر کت کند، کیفیت تصویر اورجینال متناسب با ویژگی هایی که سنجنده (نسبی می باشد) دارد بالاتر است.

SUN_AZIMUTH = 150.84152740

آزیموت خورشید (نسبت به بردار نرمال)

SUN_ELEVATION = 24.72849099

زاویه ارتفاعی خورشید

EARTH_SUN_DISTANCE = 0.9833742

فاصله زمین تا خورشید

که این سه اطلاعات فوق در محاسبه تبخیر و تعرق استفاده خواهد شد

SATURATION_BAND_1 = “Y”

SATURATION_BAND_2 = “Y”

SATURATION_BAND_3 = “Y”

SATURATION_BAND_4 = “Y”

SATURATION_BAND_5 = “Y”

SATURATION_BAND_6 = “N”

SATURATION_BAND_7 = “Y”

GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION = 4

GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL = 86

GEOMETRIC_RMSE_MODEL = 8.580

دقت هندسی تصویر را نشان می دهد که برای تصحیح هندسی استفاده می شود. در واقع بیانگر فاصله مختصات هر نقطه نسبت به نقطه واقعی.

برای اینکه اطمینان کسب کنیم که این مقدار درست است و برای منطقه مورد مطالعه ما مناسب است یا خیر،‌این مقدار باید کمتر از نصف اندازه یک پیکسل باشد که در لندست پنج اندازه هر پیکسل ۳۰ متر است که نصف آن ۱۵ متر خواهد بود که این مقدار کوچکتر از نصف آن می باشد.

GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y = 5.882

GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X = 6.246

GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY = 1931

GEOMETRIC_RMSE_VERIFY = 0.311

GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UL = 0.332

GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UR = 0.334

GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LL = 0.285

GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LR = 0.289

ورژن نقطه کنترل هایی که در تصحیح هندسی استفاده می شود. تعداد و مدل و خطایی که در باندها وجود دارد

END_GROUP = IMAGE_ATTRIBUTES

GROUP = MIN_MAX_RADIANCE

جهت اعتبارسنجی نتایج رادیانس مورد استفاده قرار می گیرد.

رادیانس یا تابش شامل تمامی انرژی الکترومغناطیس (بازتاب از سطح زمین و اتمسفر، گسیل از سطح زمین و اتمسفر،  انرژی های تولیدی توسط سنسور)  که به سنجنده می رسد (اثر Solar Irradinace هم در نظر گرفته شده است)

واحد رادیانس در تصاویر ماهواره لندست وات ساعت بر متر مربع در استرادیان در هر طول موج است.

RADIANCE_MAXIMUM_BAND_1 = 169.000

RADIANCE_MINIMUM_BAND_1 = -1.520

میزان رادیانس هیچ موقع منفی نمی شود. دلیل منفی بودن به دلیل حاشیه های سیاه تصاویر ماهواره ای می باشد که سبب این موضوع شده است که به عنوان بد پیکسل شناسایی می شود

RADIANCE_MAXIMUM_BAND_2 = 333.000

RADIANCE_MINIMUM_BAND_2 = -2.840

RADIANCE_MAXIMUM_BAND_3 = 264.000

RADIANCE_MINIMUM_BAND_3 = -1.170

RADIANCE_MAXIMUM_BAND_4 = 221.000

RADIANCE_MINIMUM_BAND_4 = -1.510

RADIANCE_MAXIMUM_BAND_5 = 30.200

RADIANCE_MINIMUM_BAND_5 = -0.370

RADIANCE_MAXIMUM_BAND_6 = 15.303

RADIANCE_MINIMUM_BAND_6 = 1.238

RADIANCE_MAXIMUM_BAND_7 = 16.500

RADIANCE_MINIMUM_BAND_7 = -0.150

هر چه از طول موج های کوتاه به بلند حرکت می کنیم میزان رادیانس Radiance باندها کاهش پیدا می کند. چون در محدوده مرئی انرژی زیادی برای دریافت داریم و هر چه به مادون قرمز حر کت می کنیم مقدار انرژی دریافتی کاهش پیدا می کند.

این نکته را باید توجه کرد که علاوه بر طول موج، هر چه پهنای باند افزایش یابد انرژی بیشتری توسط سنسور دریافت خواهد شد و در نتیجه رادیانس افزایش خواهد یافت.

END_GROUP = MIN_MAX_RADIANCE

GROUP = MIN_MAX_REFLECTANCE

جهت اعتبارسنجی نتایج رِفلِکتَنس مورد استفاده قرار می گیرد. واحد ندارد

رفلکتنس (Reflectance)  در واقع شامل تمامی انرژی های الکترومغناطیس حاصل از بازتاب امواج الکترومغناطیس از سطح زمین و اتمسفر است که به سنجنده می رسد و اثر Solar Irradinace  (اثر تابش خورشیدی)  و گسیل امواج الکترومغناطیس را شامل نمی شود.

REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_1 = 0.264106

REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_1 = -0.002375

REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_2 = 0.575130

REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_2 = -0.004905

REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_3 = 0.538276

REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_3 = -0.002386

REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_4 = 0.649949

REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_4 = -0.004441

REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_5 = 0.437727

REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_5 = -0.005363

REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND_7 = 0.609521

REFLECTANCE_MINIMUM_BAND_7 = -0.005541

مقادیر Reflectance همیشه اعدادی مابین ۰ تا ۱ است یا اینکه به صورت درصدی از ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد.

اگر در این مقادیر اعدادی بیش از ۱ دیده شود یعنی در منطقه ابر و برف و یخ (شاید گچ و نمک) دیده شود و اگر مقادیر کمتر از ۰ و منفی وجود داشت نشانگر این است که حاشیه های تصاویر دارای پیکسل های خراب هستند که به عنوان بد پیکسل شناسایی می شود

END_GROUP = MIN_MAX_REFLECTANCE

GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE

مینیمم و ماکسیمم مقادیری که در داخل پیکسل های مختلف براساس توان رادیومتریک ثبت شده است را نشان می دهد.

QUANTIZE_CAL_MAX_BAND_1 = 255

QUANTIZE_CAL_MIN_BAND_1 = 1

QUANTIZE_CAL_MAX_BAND_2 = 255

QUANTIZE_CAL_MIN_BAND_2 = 1

QUANTIZE_CAL_MAX_BAND_3 = 255

QUANTIZE_CAL_MIN_BAND_3 = 1

QUANTIZE_CAL_MAX_BAND_4 = 255

QUANTIZE_CAL_MIN_BAND_4 = 1

QUANTIZE_CAL_MAX_BAND_5 = 255

QUANTIZE_CAL_MIN_BAND_5 = 1

QUANTIZE_CAL_MAX_BAND_6 = 255

QUANTIZE_CAL_MIN_BAND_6 = 1

QUANTIZE_CAL_MAX_BAND_7 = 255

QUANTIZE_CAL_MIN_BAND_7 = 1

END_GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE

GROUP = PRODUCT_PARAMETERS

CORRECTION_GAIN_BAND_1 = “CPF”

CORRECTION_GAIN_BAND_2 = “CPF”

CORRECTION_GAIN_BAND_3 = “CPF”

CORRECTION_GAIN_BAND_4 = “CPF”

CORRECTION_GAIN_BAND_5 = “CPF”

CORRECTION_GAIN_BAND_6 = “INTERNAL_CALIBRATION”

CORRECTION_GAIN_BAND_7 = “CPF”

CORRECTION_BIAS_BAND_1 = “CPF”

CORRECTION_BIAS_BAND_2 = “CPF”

CORRECTION_BIAS_BAND_3 = “CPF”

CORRECTION_BIAS_BAND_4 = “CPF”

CORRECTION_BIAS_BAND_5 = “CPF”

CORRECTION_BIAS_BAND_6 = “CPF”

CORRECTION_BIAS_BAND_7 = “CPF”

END_GROUP = PRODUCT_PARAMETERS

GROUP = RADIOMETRIC_RESCALING

ضرائب تصحیح رادیومتریک

RADIANCE_MULT_BAND_1 = 6.7134E-01

RADIANCE_MULT_BAND_2 = 1.3222E+00

RADIANCE_MULT_BAND_3 = 1.0440E+00

RADIANCE_MULT_BAND_4 = 8.7602E-01

RADIANCE_MULT_BAND_5 = 1.2035E-01

RADIANCE_MULT_BAND_6 = 5.5375E-02

RADIANCE_MULT_BAND_7 = 6.5551E-02

RADIANCE_ADD_BAND_1 = -2.19134

RADIANCE_ADD_BAND_2 = -4.16220

RADIANCE_ADD_BAND_3 = -2.21398

RADIANCE_ADD_BAND_4 = -2.38602

RADIANCE_ADD_BAND_5 = -0.49035

RADIANCE_ADD_BAND_6 = 1.18243

RADIANCE_ADD_BAND_7 = -0.21555

REFLECTANCE_MULT_BAND_1 = 1.0491E-03

REFLECTANCE_MULT_BAND_2 = 2.2836E-03

REFLECTANCE_MULT_BAND_3 = 2.1286E-03

REFLECTANCE_MULT_BAND_4 = 2.5763E-03

REFLECTANCE_MULT_BAND_5 = 1.7444E-03

REFLECTANCE_MULT_BAND_7 = 2.4215E-03

REFLECTANCE_ADD_BAND_1 = -0.003425

REFLECTANCE_ADD_BAND_2 = -0.007189

REFLECTANCE_ADD_BAND_3 = -0.004514

REFLECTANCE_ADD_BAND_4 = -0.007017

REFLECTANCE_ADD_BAND_5 = -0.007107

REFLECTANCE_ADD_BAND_7 = -0.007963

END_GROUP = RADIOMETRIC_RESCALING

GROUP = THERMAL_CONSTANTS

ویژگی ها و خصوصیات باندهای حرارتی

ضرائب ثابتی که برای محاسبه brightness temperature استفاده می شود

K1_CONSTANT_BAND_6 = 607.76

K2_CONSTANT_BAND_6 = 1260.56

END_GROUP = THERMAL_CONSTANTS

GROUP = PROJECTION_PARAMETERS

MAP_PROJECTION = “UTM”

DATUM = “WGS84”

ELLIPSOID = “WGS84”

UTM_ZONE = 38

خصوصیات سیستم تصویر

GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE = 30.00

GRID_CELL_SIZE_THERMAL = 30.00

ORIENTATION = “NORTH_UP”

RESAMPLING_OPTION = “CUBIC_CONVOLUTION”

MAP_PROJECTION_L0RA = “NA”

END_GROUP = PROJECTION_PARAMETERS

END_GROUP = L1_METADATA_FILE

END

 

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc map
موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز
همراه با فیلم و جزوه
بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی
ما تجارب خود را به صورت یکجا در اختیار شما قرار می دهیم
مدرس: دکتر سعید جوی زاده
تلفن : 09382252774 , 07132341477
آدرس: شیراز, خیابان برق, کوچه یک
سرفصل دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc map:
سنجش از دور
مراحل رشد تاریخی سنجش از دور
طیف الکترومغناطیس
اجزاء مدل سنجش از دور
منبع انرژی یا روشنایی
تشعشع و اتمسفر
برخورد انرژی با اشیاء
دریافت و ثبت انرژی به‌وسیله سنجنده‌ها
انتقال, سنجش و پردازش داده‌ها
تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات
کاربردها
انواع سنجنده‌ها و سنجش از دور
سنجش از دور اپتیکی
سنجش از دور راداری
سنجش از دور ابرطیفی
سنجش از دور حرارتی
سنجش از دور لایدار
کاربردهای سنجش از دور
تصویر ماهواره ای
توانهای تفکیک
مراحل انجام یک پروژه سنجش از دور (RS)
مشخص کردن موضوع و هدف
بیان مسأله
مشورت با کارشناس مورد نظر
جمع آوری داده
داده های زمینی
داده های سنجش از دوری
دیگر داده های کمکی
عوامل موثر بر انتخاب داده‌هاي سنجش از دور
قدرت تفکیک مکانی
قدرت تفکیک طیفی
قدرت تفکیک رادیومتریک
قدرت تفکیک زمانی
صحت سنجی و کنترل کیفی دادهها
وارد کردن دادهها به محیط نرم افزار
انتخاب ابزار مناسب
روش کار
پردازش
مشخص شدن جواب
کنترل زمینی
تصمیم سازی
تصمیم گیری
معرفی ماهوارههای سری لندست
نسل اول ماهوارههای لندست, سنجنده اسکنر چند طیفی
نسل دوم ماهوارههای لندست, سنجنده نقشه بردار موضوعی
نسل سوم ماهوارههای لندست, سنجنده نقشه بردار موضوعی بهبود یافته
نسل چهارم ماهوارههای لندست, سنجنده OLI و سنجنده مادون قرمز حرارتی
سنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری NOAA
سنجنده مادیس
ماهواره آیکونوس
دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EARTHEXPLORER
دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCF
دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS PLANET
دانلود تصاویر از طریق سایت LIBRADEVELOPMENTSEED
نمایش آنلاین تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ARC MAPبا استفاده از اکستنشن ARCBRUTILE
دانلود تصاویر ماهواره ای SENTINEL
دانلود تصاویر ماهواره ای NOAA
دانلود تصاویر ماهواره ای MODIS
معرفی نرم افزار ARCMAP
طریقه دسترسی به ARCMAP
آشنایی با محیط ARCMAP
طریقه اضافه کردن جدول مندرجات
آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS)
طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ARCMAP
آشنایی با نوار ابزار استاندار (شکل )
آشنایی با نوار ابزار TOOLS (شکل )
وارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی) در ARCMAP
انواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ARCMAP
ذخیره نمودن یک پروژه
باز نمودن یک پروژه
ذخیره نمودن نقشه برای چاپ
استفاده از روش PUBLISHER
بازکردن پروژه PUBLISHER
روش ذخیره ی پروژه به روش PDF
روش ذخیره دائمی پروژه ها در ARC MAP
روش آدرس دهی دائمی داده ها جهت فراخوانی به محیط ARC MAP
روش پیدا کردن اطلاعات جانبی تصاویر
معرفی پنجرهIMAGE ANALYSIS
ترکیب باندها
ایجاد ترکیب رنگی
کاربرد برخی از ترکیب های رنگی
ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ARCMAP
عدد رقومی چیست؟
تصحیح هندسی
ژئورفرنس کردن
مراحل انجام ژئورفرنس کردن
نمایش تصویر زمین مرجع شده در GOOGLE EARTH
نرم افزار GOOGLE EARTH
تبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTH
LAYER TO KM L
MAP TO KML
تبدیل لایه های GOOGLE EARTH به فرمت GIS
موزائیک کردن
ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای
ساخت SHAPEFILE و دیجیت کردن مرز محدوده مورد مطالعه
SHAPEFILE
رقومی سازی
برش طیفی بر روی تصویر
کنتراست و درخشندگی
کنتراست و درخشندگی
روش اعمال تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ARCMAP
فیلتر
روش انجام فیلتر در نرم افزار ARC MAP
انوع فیلتر کانولوشن
تحلیل مولفه های اصلی
روش انجام PCA در نرم افزار ARCMAP
محاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ARCMAP
شاخص پوشش گیاهی NDVI
سری های زمانی و ترکیب های (COMPOSITE) شاخص پوشش گیاهی NDVI
کاربرد NDVI
ایجاد یک نقشه NDVI در ARCMAP
محاسبه شاخصINFRARED PERCENTAGE VEGETATION INDE (IPVI )
شاخص(RVI) RATIO VEGETATION INDEX
شاخص(DVI ) DIVERGENCE VEGETATION INDEX
محاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاک
شاخص(WDVI) WEIGHTED DIFFERENCE VEGETATION INDEX
شاخص(SAVI) SOIL ADJUSTED VEGETATION INDEX
شاخص(TASVI)TRANSFORMED SOIL VEGETATION INDEX
شاخص ( MSAVI) MODIFIED SOIL ADJUSTMENT VEGETATION
شاخص PERPENDICULAR VEGETATION INDEX (PVI)
شاخص GEMI
شاخص GVI (لندست TM)
روش SULTAN’S FORMULA
طبقه بندی
محدودیتهای کلاسه بندی تصاویر (داده ها)
روشهای طبقه بندی در ARC MAP
طبقه بندی نظارت نشده (UNSUPERVISED)
طبقه بندی نظارت شده (SUPERVISED)
تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده
مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی
معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی
مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی
تهیه نقشه کاربری اراضی در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت شده
تهیه نقشه کاربری اراضی در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت نشده
ارزیابی دقت تصاویر ماهواره ای
ارزیابی دقت طبقه بندی در ARCMAP
روش دقت کلی
آشکار سازی تغییرات
دستور DIFFERENCE
ابزار SWIPE LAYER
برچسب گذاری بر روی تصاویر ماهواره ای
روش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ARCMAP
تبدیل برچسبها به ANNOTATION
خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای
چیدمان نقشه
عناصر چیدمان نقشه
نمایش کلی عناصر چیدمان نقشه
محیطVIEW LAYOUT
نحوه خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای
آشنایی با افزونه ENVI TOOLS در نرم افزار ARC MAP
دسترسی به برخی توابع ENVI در ARCMAP
اضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظر
آشنایی با افزونه MODIS TOOLS در نرم افزار ARC MAP
جعبه ابزار MODIS TOOLBOX در ARCGIS
معرفی جعبه ابزار MODIS
روش کار با جعبه ابزار MODIS
برچسب:
سنجش از دور, مراحل رشد تاریخی سنجش از دور, طیف الکترومغناطیس, اجزاء مدل سنجش از دور, منبع انرژی یا روشنایی, تشعشع و اتمسفر, برخورد انرژی با اشیاء, دریافت و ثبت انرژی به‌وسیله سنجنده‌ها, انتقال سنجش و پردازش تصاویر ماهواره ای, تجزیه و تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ای, انواع سنجنده‌ها و سنجش از دور, سنجش از دور اپتیکی, سنجش از دور راداری, سنجش از دور ابرطیفی, سنجش از دور حرارتی, سنجش از دور لایدار, کاربردهای سنجش از دور, تصویر ماهواره ای, توانهای تفکیک تصاویر ماهواره ای, مراحل انجام یک پروژه سنجش از دور (RS),داده های زمینی, داده های سنجش از دوری, عوامل موثر بر انتخاب داده‌هاي سنجش از دور,قدرت تفکیک مکانی تصاویر ماهواره ای, قدرت تفکیک طیفی تصاویر ماهواره ای, قدرت تفکیک رادیومتریک تصاویر ماهواره ای, قدرت تفکیک زمانی تصاویر ماهواره ای, صحت سنجی و کنترل کیفی تصاویر ماهواره ای, وارد کردن تصاویر ماهواره ای به محیط نرم افزار,پردازش تصاویر ماهواره ای, معرفی ماهوارههای سری لندست, نسل اول ماهوارههای لندست, سنجنده اسکنر چند طیفی, نسل دوم ماهوارههای لندست سنجنده نقشه بردار موضوعی,سوم ماهوارههای لندست, سنجنده نقشه بردار موضوعی بهبود یافته, نسل چهارم ماهوارههای لندست, سنجنده OLI ,سنجنده مادون قرمز حرارتی, سنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری NOAA , سنجنده مادیس,ماهواره آیکونوس,دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EARTHEXPLORER , دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCF , دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS PLANET , دانلود تصاویر از طریق سایت LIBRADEVELOPMENTSEED , نمایش آنلاین تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ARC MAPبا استفاده از اکستنشن ARCBRUTILE , دانلود تصاویر ماهواره ای SENTINEL , دانلود تصاویر ماهواره ای NOAA , دانلود تصاویر ماهواره ای MODIS , معرفی نرم افزار ARCMAP , طریقه دسترسی به ARCMAP , آشنایی با محیط ARCMAP , طریقه اضافه کردن جدول مندرجات , آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS) , طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ARCMAP ,
آشنایی با نوار ابزار استاندار , آشنایی با نوار ابزار TOOLS , وارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی) در ARCMAP , انواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ARCMAP , ذخیره نمودن تصاویر ماهواره ای ,
باز نمودن تصاویر ماهواره ای, ذخیره نمودن تصاویر ماهواره ای برای چاپ, استفاده از روش PUBLISHER ,
بازکردن پروژه PUBLISHER , روش ذخیره ی پروژه به روش PDF , روش ذخیره دائمی پروژه ها در ARC MAP , روش آدرس دهی دائمی داده ها جهت فراخوانی به محیط ARC MAP , روش پیدا کردن اطلاعات جانبی تصاویر ماهواره ای , معرفی پنجرهIMAGE ANALYSIS ,ترکیب باندها تصاویر ماهواره ای , ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای , کاربرد برخی از ترکیب های رنگی تصاویر ماهواره ای, ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ARCMAP , عدد رقومی چیست؟ , تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای , ژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ای , مراحل انجام ژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ای ,نمایش تصویر زمین مرجع شده در GOOGLE EARTH , نرم افزار GOOGLE EARTH , تبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTH , تبدیل لایه های GOOGLE EARTH به فرمت GIS , موزائیک کردن تصاویر ماهواره ای ,ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای , ساخت SHAPEFILE و دیجیت کردن مرز محدوده مورد مطالعه , رقومی سازی تصاویر ماهواره ای , برش طیفی بر روی تصاویر ماهواره ای ,
کنتراست و درخشندگی تصاویر ماهواره ای , روش اعمال تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ARCMAP , فیلتر تصاویر ماهواره ای , روش انجام فیلتر در نرم افزار ARC MAP انوع فیلتر کانولوشن بر رویتصاویر ماهواره ای , تحلیل مولفه های اصلی , روش انجام PCA در نرم افزار ARCMAP , محاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ARCMAP , شاخص پوشش گیاهی NDVI , سری های زمانی و ترکیب های (COMPOSITE) شاخص پوشش گیاهی NDVI , کاربرد NDVI , ایجاد یک نقشه NDVI در ARCMAP , محاسبه شاخصINFRARED PERCENTAGE VEGETATION INDE (IPVI ) , شاخص(RVI) RATIO VEGETATION INDEX , شاخص(DVI ) DIVERGENCE VEGETATION INDEX , محاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاک , شاخص(WDVI) WEIGHTED DIFFERENCE VEGETATION INDEX , شاخص(SAVI) SOIL ADJUSTED VEGETATION INDEX , شاخص(TASVI)TRANSFORMED SOIL VEGETATION INDEX , شاخص ( MSAVI) MODIFIED SOIL ADJUSTMENT VEGETATION , شاخص PERPENDICULAR VEGETATION INDEX (PVI) , شاخص GEMI , شاخص GVI (لندست TM) , روش SULTAN’S FORMULA , طبقه بندی تصاویر ماهواره ای , محدودیتهای کلاسه بندی تصاویر ماهواره ای , روشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ARC MAP , طبقه بندی نظارت نشده (UNSUPERVISED) تصاویر ماهواره ای , طبقه بندی نظارت شده (SUPERVISED) تصاویر ماهواره ای , تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده , مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی , معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی , مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی , تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت شده , تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت نشده , ارزیابی دقت تصاویر ماهواره ای , ارزیابی دقت طبقه بندی در ARCMAP ,روش دقت کلی تصاویر ماهواره ای, آشکار سازی تغییرات , تصاویر ماهواره ای دستور DIFFERENCE , ابزار SWIPE LAYER ,برچسب گذاری بر روی تصاویر ماهواره ای , روش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ARCMAP , تبدیل برچسبها به ANNOTATION ,خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای , چیدمان تصاویر ماهواره ای, عناصر چیدمان تصاویر ماهواره ای , نمایش کلی عناصر چیدمان تصاویر ماهواره ای , محیطVIEW LAYOUT , نحوه خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای ,آشنایی با افزونه ENVI TOOLS در نرم افزار ARC MAP , دسترسی به برخی توابع ENVI در ARCMAP ,
اضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظر ,آشنایی با افزونه MODIS TOOLS در نرم افزار ARC MAP , جعبه ابزار MODIS TOOLBOX در ARCGIS , معرفی جعبه ابزار MODIS , روش کار با جعبه ابزار MODIS , آموزشArcGIS , آموزش ArcGIS نسخه , آموزش ArcGIS, آموزش آماده سازی تصاویر ماهواره ای با استفاده از ArcGIS Desktop,آموزش بارزسازی تصاویر ماهواره ای با استفاده از ArcGIS Desktop, آموزش سنجش از دور, آموزش سنجش از دور در ArcGIS , آموزش سنجش از دور در ArcGIS , آموزش طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از ArcGIS Desktop, آموزش علمی و کاربردی ArcGIS, آموزش علمی و کاربردی ArcGIS , آموزش علمی و کاربردی آرک جی آی اس, آموزش مدل سازی تصاویر ماهواره ای با استفاده از ArcGIS Desktop , استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای, استخراج اطلاعات از عکس های هوایی , بارزسازی طیفی در ArcGIS, بارزسازی¬ های مکانی در ArcGIS, تصحیحات اتمسفری در ArcGIS, تصحیحات ارتفاعی و توپوگرافی در ArcGIS, تصحیحات رادیومتریک در ArcGIS, تصحیحات هندسی در ArcGIS, سطح پیشرفته, سنجش از دور در ArcGIS, سنجش از دور در ArcGIS نسخه , سنجش از دور در GIs, مدل سازی با model builder , مدل سازی با مدل بیلدر, بارزسازی¬ های طیفی , بارزسازی¬ های مکانی, بارزسای¬ های رادیومتریک, عکسهای هوایی , تصاویر ماهواره ای , سیستم USGS , مدلهای ArcGIS, پردازش در ArcGIS , آموزش علمی و کاربردی ArcGIS, قطعه بندی عکسهای هوایی, طبقه بندی عکسهای هوایی, فیلمهای آموزشی ArcGIS , سنجش از دور (RS) , سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS), مدل سازی و برنامه نویسی تصویری, عکس­های هوایی رنگی, طبقه ¬بندی تصاویر ماهواره ¬ای , پیش پردازش, پردازش داده های ماهواره ای, شاخص, پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc map , سیستم اطلاعات جغرافیایی, سیستم اطلاعات مکانی, موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل,آموزش جی ای اس, آموزشگاه جی ای اس,موسسه آموزشی جی ای اس, آموزش GIS, آموزشگاه GIS, موسسه آموزشی GIS, دوره GIS, کلاس GIS, مدرسGIS, سعید جوی زاده, موسسه آموزشی GIS در شیراز, تدریس خصوصی GIS در شیراز,

با ما تماس بگیرید: 09382252774 دکتر سعید جوی زاده

پردازش تصاویر ماهواره ای در ArcMap


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

آشکار سازی تغییراتآشنایی با افزونه ENVI TOOLS در نرم افزار ARC MAPآشنایی با افزونه MODIS TOOLS در نرم افزار ARC MAPآشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents)آشنایی با محیط ArcMAPآشنایی با نوار ابزار Toolsآشنایی با نوار ابزار استاندارآموزش arcgisآموزش ArcGIS نسخهآموزش GISآموزش آماده سازی تصاویر ماهواره ای با استفاده از ArcGIS Desktopآموزش بارزسازی تصاویر ماهواره ای با استفاده از ArcGIS Desktopآموزش جی ای اسآموزش سنجش از دورآموزش سنجش از دور در ArcGISآموزش طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از ArcGIS Desktopآموزش علمی و کاربردی ArcGISآموزش علمی و کاربردی آرک جی آی اسآموزش مدل سازی تصاویر ماهواره ای با استفاده از ArcGIS DesktopآموزشArcGISآموزشگاه GISآموزشگاه جی ای اسابزار SWIPE LAYERاجزاء مدل سنجش از دورارزیابی دقت تصاویر ماهواره ایارزیابی دقت طبقه بندی در ARCMAPاستخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ایاستخراج اطلاعات از عکس های هواییاستفاده از روش Publisherاضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظرانتقال سنجش و پردازش تصاویر ماهواره ایانواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ArcMAPانواع سنجنده‌ها و سنجش از دورایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ایایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ایایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ArcMAPایجاد یک نقشه NDVI در ArcMAPبارزسازی طیفی در ArcGISبارزسازی¬ های طیفیبارزسازی¬ های مکانیبارزسازی¬ های مکانی در ArcGISبارزسای¬ های رادیومتریکباز نمودن تصاویر ماهواره ایبازکردن پروژه Publisherبرچسب گذاری بر روی تصاویر ماهواره ایبرخورد انرژی با اشیاءبرش طیفی بر روی تصاویر ماهواره ایپردازش تصاویر ماهواره ایپردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc mapپردازش داده های ماهواره ایپردازش در ArcGISپیش پردازشتبدیل برچسبها به Annotationتبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTHتبدیل لایه های Google earth به فرمت GISتجزیه و تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ایتحلیل مولفه های اصلیتدریس خصوصی GIS در شیرازترکیب باندها تصاویر ماهواره ایتشعشع و اتمسفرتصاویر ماهواره ایتصاویر ماهواره ای دستور DIFFERENCEتصحیح هندسی تصاویر ماهواره ایتصحیحات اتمسفری در ArcGISتصحیحات ارتفاعی و توپوگرافی در ArcGISتصحیحات رادیومتریک در ArcGISتصحیحات هندسی در ArcGISتصویر ماهواره ایتهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت شدهتهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشدهتوانهای تفکیک تصاویر ماهواره ایجعبه ابزار MODIS TOOLBOX در ARCGISچیدمان تصاویر ماهواره ایخروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ایداده های زمینیداده های سنجش از دوریدانلود تصاویر از طریق سایت LIBRADEVELOPMENTSEEDدانلود تصاویر ماهواره ای MODISدانلود تصاویر ماهواره ای NOAAدانلود تصاویر ماهواره ای SENTINELدانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planetدانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EarthExplorerدانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCFدریافت و ثبت انرژی به‌وسیله سنجنده‌هادسترسی به برخی توابع ENVI در ArcMapدوره GISذخیره نمودن تصاویر ماهواره ایذخیره نمودن تصاویر ماهواره ای برای چاپرقومی سازی تصاویر ماهواره ایروش SULTAN'S FORMULAروش آدرس دهی دائمی داده ها جهت فراخوانی به محیط ARC MAPروش اعمال تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ARCMAPروش انجام PCA در نرم افزار ArcMAPروش انجام فیلتر در نرم افزار ARC MAP انوع فیلتر کانولوشن بر رویتصاویر ماهواره ایروش پیدا کردن اطلاعات جانبی تصاویر ماهواره ایروش دقت کلی تصاویر ماهواره ایروش ذخیره دائمی پروژه ها در ARC MAPروش ذخیره ی پروژه به روش PDFروش کار با جعبه ابزار MODISروش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ArcMAPروشهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در ARC MAPژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ایساخت SHAPEFILE و دیجیت کردن مرز محدوده مورد مطالعهسری های زمانی و ترکیب های (Composite) شاخص پوشش گیاهی NDVIسطح پیشرفتهسعید جوی زادهسنجش از دورسنجش از دور (RS)سنجش از دور ابرطیفیسنجش از دور اپتیکیسنجش از دور حرارتیسنجش از دور در ArcGISسنجش از دور در ArcGIS نسخهسنجش از دور در GIsسنجش از دور راداریسنجش از دور لایدارسنجنده OLIسنجنده اسکنر چند طیفیسنجنده مادون قرمز حرارتیسنجنده مادیسسنجنده نقشه بردار موضوعی بهبود یافتهسنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری NOAAسوم ماهوارههای لندستسیستم USGSسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات جغرافیایی GISسیستم اطلاعات مکانیشاخصشاخص ( MSAVI) MODIFIED SOIL ADJUSTMENT VEGETATIONشاخص GEMIشاخص GVI (لندست TM)شاخص PERPENDICULAR VEGETATION INDEX (PVI)شاخص پوشش گیاهی NDVIشاخص(DVI ) DIVERGENCE VEGETATION INDEXشاخص(RVI) RATIO VEGETATION INDEXشاخص(SAVI) SOIL ADJUSTED VEGETATION INDEXشاخص(TASVI)TRANSFORMED SOIL VEGETATION INDEXشاخص(WDVI) WEIGHTED DIFFERENCE VEGETATION INDEXصحت سنجی و کنترل کیفی تصاویر ماهواره ایطبقه ¬بندی تصاویر ماهواره ¬ایطبقه بندی تصاویر ماهواره ایطبقه بندی عکسهای هواییطبقه بندی نظارت شده (SUPERVISED) تصاویر ماهواره ایطبقه بندی نظارت نشده (UNSUPERVISED) تصاویر ماهواره ایطریقه اضافه کردن جدول مندرجاتطریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMAPطریقه دسترسی به ArcMAPطیف الکترومغناطیسعدد رقومی چیست؟عکس­های هوایی رنگیعکسهای هواییعناصر چیدمان تصاویر ماهواره ایعوامل موثر بر انتخاب داده‌هاي سنجش از دورفیلتر تصاویر ماهواره ایفیلمهای آموزشی ArcGISقدرت تفکیک رادیومتریک تصاویر ماهواره ایقدرت تفکیک زمانی تصاویر ماهواره ایقدرت تفکیک طیفی تصاویر ماهواره ایقدرت تفکیک مکانی تصاویر ماهواره ایقطعه بندی عکسهای هواییکاربرد NDVIکاربرد برخی از ترکیب های رنگی تصاویر ماهواره ایکاربردهای سنجش از دورکلاس GISکنتراست و درخشندگی تصاویر ماهواره ایماهواره آیکونوسمحاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاکمحاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ArcMAPمحاسبه شاخصInfrared Percentage Vegetation Inde (IPVI )محدودیتهای کلاسه بندی تصاویر ماهواره ایمحیطView layoutمدرسGISمدل سازی با Model Builderمدل سازی با مدل بیلدرمدل سازی و برنامه نویسی تصویریمدلهای ArcGISمراحل انجام ژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ایمراحل انجام یک پروژه سنجش از دور (RS)مراحل رشد تاریخی سنجش از دورمراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجیمشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضیمعایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضیمعرفی پنجرهIMAGE ANALYSISمعرفی جعبه ابزار MODISمعرفی ماهوارههای سری لندستمعرفی نرم افزار ARCMAPمنبع انرژی یا روشناییموزائیک کردن تصاویر ماهواره ایموسسه آموزشی GISموسسه آموزشی GIS در شیرازموسسه آموزشی جی ای اسموسسه چشم انداز هزاره سوم مللنحوه خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره اینرم افزار GOOGLE EARTHنسل اول ماهوارههای لندستنسل چهارم ماهوارههای لندستنسل دوم ماهوارههای لندست سنجنده نقشه بردار موضوعینمایش آنلاین تصاویر ماهواره ای در نرم افزار Arc MAPبا استفاده از اکستنشن ArcBruTileنمایش تصویر زمین مرجع شده در GOOGLE EARTHنمایش کلی عناصر چیدمان تصاویر ماهواره ایوارد کردن تصاویر ماهواره ای به محیط نرم افزاروارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی) در ARCMAP

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید