معرفی مجلات بین المللی:Remote Sensing of Environment


معرفی مجلات بین المللی

تهیه کننده:دکتر سعید جوی زاده

Remote Sensing of Environment

این مجله بین المللی آخرین دستاوردهای مرتبط با سنجش از دو رامنعکس می کند.این مجله کاملا بین رشته ای است.تاکید بیشتر این مجله بروی مسائل و مشکلات جهانی است.

زمینه های مورد علاقه این مجله عبارتند از:

کشاورزی و جنگلداری

مدل های طیفی

اکولوژی

سیستم اطلاعات جغرافیایی

زمین‌شناسی و معدن

منابع و مدیریت آب

علوم جوی و اقلیمی

اقیانوس شناسی

مخاطرات محیطی

پردازش تصویر

سیستم های مرتبط با سنجش از دور

لینک مستقیم مجله:

https://www.journals.elsevier.com/remote-sensing-of-environment/

 

 

مجلات بین المللی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

gisآشنایی با مجلات بین المللی GISآموزش GISانتشار مقالات بین المللی GISانواع مجلات بین المللیبرگزاری مجلات بین المللی GISپذیرش مقالات برترGISپذیرش مقالات بین الملیGISپژوهش های بین المللی GISچاپ مجلات بین المللیچاپ مقالات بین الملیGISدکتر سعید جوی زادهراهنمای نگارش مجلات بین المللی GISژورنال های بین المللی GISژورنال های بین المللی سنجش از دورسابقه مجلات بین المللی GISسامانه اطلاعات جغرافیاییسامانه های اطلاعات مکانی(GIS)سایت مجلات بین المللیسعید جوی زادهسیاست های مجلات بین المللی GISسیتمهای اطلاعات جغرافیاییشیرازفعالیت های مجلات بین المللی GISفهرست نشریات بین المللی GISکارگاه آموزشی تخصصی GISکنفرانس های بین المللیGISمؤسسه چشم اندازمجلات بین المللیمجلات بین المللی GIsمجلات بین المللی RSمجلات جی ای اسمجلات سیستم اطلاعات جغرافیاییمجلات معتبر بین المللیمجله بین المللی تحقیقات GISمجله بین‌المللی علوم اطلاعات جغرافیاییمحلات سنجش از دورمسئول مجلات بین المللی GISمفهوم مجلات بین المللی GISمقالات مرتبط با GISمقاله انگلیسی GISموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتیناشر مجلات بین المللی GISنشریات بین المللی GISنشریات معتبر ISIنویسندگان مجلات بین المللی GIS

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید