معرفی کتاب:گام های اساس در زمین آمار:واریو گرام و کریجینگ

کتاب کاربردی زمین آمار

کتاب کاربردی زمین آمار


عنوان:

گام های اساس در زمین آمار:واریو گرام و کریجینگ

نویسنده :

اولیور و همکاران وی …

Title:

Basic Steps in Geostatistics:

The Variogram and Kriging

Authors: Oliver, Margaret A., Webster, Richard

کتاب کاربردی زمین آمار

کتاب کاربردی زمین آمار

شرح کتاب:

این کتاب برای علاقه مندان به مباخث زمین آماری بسیار مفید و کارآمد خواهد بود.این کتاب بی نظیر به گام های اساسی و پایه ای در زمین آمار می پردازد.در این کتاب از تحلیل اکتشافی داده ها تا محاسبات پیچیده زمین آماری صحبت شده است.این کتاب بطور ساده اما حرفه ای یاد م یدهد که چگونه از تکنیک های زمین آماری در مطالعات و پروژه های کاربردی خودتان استفاده کنید.

 کریجینگ، تحلیل خوشه ای، معکوس فاصله وزنی، پهنه بندی،روند، مدلسازی،کاربری اراضی،معادلات ساختاری،تحلیل عاملی، رکتور، برآورد مکانی زمانی، وزن دهی فاصله معکوس،واربوگرام،تغییرات مکانی، نقشه خشکیدگی،پایداری خاکدانه،شبکه پایش،خطای برآورد،ارزیابی متقابل، تغییر نما، سعید جوی زاده، مژگان صداقت، موسسه چشم انداز، موسسه علمی تحقیقاتی، آموزش gis، نشر آکادمیک، پارامترهای اراضی، گنجایش زراعی نسبی، فرسایش پذیری خاک، میانگین متحرک وزنی، میانیابی، دومارتن، سیستم اطلاعات جغرافیایی، وایروگرام، نیم تغییر نما، تحلیل نقاط داغ، عکس فاصله، توابع پایه ای شعاعی،

دوره آموزش زمین آمار

همراه با فیلم و کتاب

مدرس :

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام :

09382252774

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید