نگارش نویسندگان در مقاله ISI

 نویسندگان (Authors)

نویسندگان یک مقاله افرادی هستند که سهم مهمی در برنامه ریزی و انجام تحقیق گزارش شده دارند و هر کس که نامش به عنوان یک نویسنده ثبت می‌شود نیز باید در تهیه‌ی مقاله کمک کرده باشد. نام تکنسین‌ها و دیگر افراد کمک کننده معمولا در قسمت سپاسگزاری آورده می‌شود.

نام نویسندگان به ترتیب اهمیت نقششان در کار بیان می‌شود. نام کسی که اول می‌آید نام نویسنده ارشد است. نام دیگران طبق اهمیت نقشی که در کار داشته‌اند، ذکر می‌شود. لیست کردن نام افراد به ترتیب حروف الفبا یک روش قدیمی است که ژورنال‌ها دیگر آن را اجرا نمی‌کنند. مرسوم است که نام دانشجو که پایان نامه یا رساله‌اش اصل و اساس یک مقاله را تشکیل می‌دهد به عنوان نویسنده دوم بعد از نام استاد راهنمایش به عنوان نویسنده اول ثبت شود. با این حال، در برخی قوانین، نام استاد راهنمای یک دانشجو که مقاله‌اش چاپ شده است به عنوان آخرین نویسنده بیان می‌شود.

گاهی اوقات ممکن است رئیس یک آزمایشگاه یا موسسه که کار در آنجا انجام شده است اصرار داشته باشد که نامش به عنوان نویسنده کل مقاله‌هائی که از سازمان بیرون آمده است، ثبت شود. اگرچه این یک کار ناخوشایند است اما اگر مجبور به انجام این کار باشیم، نام آن شخص باید به عنوان آخرین نویسنده ثبت شود. همچنین نامرسوم نیست که برخی از بازدیدکنندگان بورس در موسسات خارجی به محض بازگشتشان به موسسات داخلی مقاله‌هائی را چاپ کنند. بر اساس کار خارج از کشورشان، نام استاد راهنماهای خارجی‌شان را به عنوان نویسندگان مشترک بدون اطلاع و موافقت استادهای راهنما ثبت می‌کنند. برای جلوگیری از این وضعیت‌ها، اکثر ژورنال‌ها به موافقت نهائی هر نویسنده‌ی مشترک قبل از چاپ مقاله نیاز دارند. نام نویسندگان باید کامل باشد و به دنبال آن آدرسی همراه با ایمیل باشد و طبق سبک ژورنال ارائه شود. نام موسسه‌ای که نویسنده پس از انجام کار گزارش شده در مقاله به آن پیوسته است، باید در مقابل نام نویسنده ثبت شود حتی اگر نویسنده، موسسه را بعد از اتمام کار ترک کرده باشد (که این موضوع یک امرعادی برای دانشجویان و کارآموزان است). در این حالت آدرس فعلی نویسنده را می‌توان ثبت کرد. در زیر نحوه نگارش اسامی نویسندگان، در مقالات را با هم بررسی می‌کنیم:

 

1) نگارش لیست نویسندگان

این بخش به روش تهیه لیست نویسندگان به زبان انگلیسی و برای مجلات انگلیسی زبان خواهد پرداخت.

فرض کنیم نویسندگان مقاله به ترتیب شامل چهار نویسنده زیر باشند:

Saeed Javizadeh

Elham Shams abadi

Manijeh Baraheimi

Hossein Fayaz manesh

بنابراین لیست نویسندگان این مقاله بدون در نظر گرفتن افیلیشن (Affiliation) آنها بصورت زیر خواهد بود:

Saeed Javizadeh, Elham Shams abadi, Manijeh Baraheimi, Hossein Fayaz manesh

نکته 1

استفاده از حرف اول نام نویسندگان در تهیه لیست نویسندگان یک مقاله اشتباه است. مثلا روش زیر:

Javizadeh S., Shams abadi E., Baraheimi M., Fayaz manesh H.

این شیوه نوشتن معمولا در بخش ارجاع منابع یک مقاله استفاده می‌شود. بنابراین در زمان ارسال مقاله به یک مجله باید نام نویسندگان به صورت کامل تهیه شود.

 

نکته2

از قرار دادن علامت ستاره در قبل یا بعد یا بالای نام نویسندگان پرهیز کنید مگر آنکه خود مجله از شما خواسته باشد که به آن روش اقدام به علامت گذاری نویسنده رابط کنید.

 

2) افزودن افیلیشن نویسندگان

منظور از افیلیشن (Affiliation) وابستگی آکادمیک یا سازمانی هر یک از نویسندگان مقاله می‌باشد. بهترین حالت ممکن این است که در تهیه افیلیشن نویسندگان به رتبه دانشگاهی و یا مسئولیت اجرایی آنها و یا بالاترین مدرک تحصیلی آنها اشاره بشود. انتخاب صحیح نام دانشگاه و دپارتمان و گروه نیز بسیار مهم است. فرض کنیم همه چهار نویسنده فوق استادیار واحد جغرافیای طبیعی از گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی از دانشکده جغرافیا از دانشگاه تهران باشند.

سمت آکادمیک یا سازمانی هر نویسنده از جز به کل نوشته می‌شود.

به ترتیب زیر:

ابتدا از چپ به راست مدرک تحصیلی یا درجه آکادمیک نویسنده را می‌آوریم. سپس نام واحد (unit) را می‌آوریم و سپس نام گروه (Department) و نام دانشکده (Faculty) و نام دانشگاه (University) را خواهیم آورد. در انتها نیز نام شهر و نام کشور مشخص خواهد شد.

بنابراین یکی از روش‌های خوب در نگارش افیلیشن نویسندگان فوق الذکر این است که به روش زیر اقدام نماییم. لازم به توجه است که میتوان در انتهای نام هر نویسنده به صورت بالا نویس (Superscript) یک شماره قرار داد که به افیلیشن همان نویسنده اشاره می‌کند.

از آنجایی که هر چهار نویسنده یک افیلیشن مشابه دارند بنابراین به روش زیر عمل خواهد شد:

Saeed Javizadeh1, Elham Shams abadi1, Manijeh Baraheimi1, Hossein Fayaz manesh1

1: Assistant Professor, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

نکته

گاهی می‌توان قبل از درجه دانشگاهی (استاد یا استادیار و غیره) عنوان رشته و مدرک را هم ذکر کرد. مثلا از عبارتی نظیر  M.Sc. in Geomorphology یا Ph.D. of Educational studies  و یا موارد مشابه به نحو مقتضی استفاده کرد که در این موارد لازم است از فورمت‌های معمول هر دانشگاه که در آن تحصیل می‌کنید استفاده کنید و نیز از فورمتی که مجله اختصاصا در تنظیم افیلیشن‌ها از شما خواسته است استفاده کنید.

 

3) گام تکمیلی (ارائه دو مثال پیچیده‌تر)

مثال اول:

فرض کنیم نویسنده سوم وابستگی آکادمیک نداشته باشد و در شرکت فرضی البرز در شهر مشهد و به عنوان معاون پژوهشی در دپارتمان پژوهش این شرکت به فعالیت مشغول باشد و بخواهد از این افیلیشن استفاده کند .این فرد دارای مدرک فرضی Ph. D. در رشته میکروب شناسی می‌باشد. بنابراین از آنجایی که ما در بین این نویسندگان یک افیلیشن شماره دومی هم پیدا کرده ایم، به افیلیشن این نویسنده افیلیشن شماره دو را می‌دهیم (بدون توجه به اینکه ایشان نویسنده دوم باشد یا نویسنده سوم یا نویسنده چهارم). بنابراین لیست نویسندگان و افیلیشن آنها به شرح زیر است:

 

Saeed Javizadeh1, Elham Shams abadi1, Manijeh Baraheimi2, Hossein Fayaz manesh1

1: Assistant Professor, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran

 

 

مثال دوم:

فرض کنید نویسنده چهارم (حسین فیاض منش) دانشجوی Ph.D رشته جغرافیای طبیعی از همان دانشگاه باشد. بنابراین با توجه به اینکه دو افیلیشن قبلا به سه نویسنده قبل از ایشان اختصاص
داده شده است به ایشان افیلیشن شماره سوم را اختصاص می دهیم و لیست نویسندگان و افیلیشن آنها به صورت زیر نگارش شود:

Saeed Javizadeh1, Elham Shams abadi1, Manijeh Baraheimi2, Hossein Fayaz manesh3

1: Assistant Professor, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran

3: Ph.D Student of Natural Geography,  Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

4) نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن

در این بخش به برخی از نکات قابل توجه در زمینه تهیه افیلیشن نویسندگان اشاره خواهیم کرد.

نکته 1

در صورتی که نویسنده چهارم دانشجوی Ph. D باشد که هنوز امتحان جامع خود را نگذرانده است روال معمول براین است که در افیلیشن خود همانطور که در مثال بالا اشاره شده است از عبارت Ph.D. Student استفاده می‌کند. درصورتی که ایشان آزمون جامع خود را گذرانده و درحال اجرای پروژه پژوهشی دوره دکترای خود باشد روال معمول این است که از عبارتPh.D. Candidate  استفاده کند. با اینحال استفاده از هر یک از این دو عناوین برای دانشجوی مقطع Ph. D  بصورت آلترناتیو بکار برده می‌شود و دانشجویان Ph.D بهتر است در انتخاب یکی از این عناوین به قوانین دانشگاه محل تحصیل خود ارجاع نمایند.

نکته2

برای انتخاب عنوان مناسب برای اعضای هیئت علمی میتوان از معادل‌های زیر استفاده کرد. با این حال در این مورد توصیه می‌شود که نویسندگان طبق قوانین دانشگاه محل کار و روش معمول در آن دانشگاه اقدام نمایند:

عضو هیئت علمی: اگر نویسنده بدون توجه به رتبه دانشگاهی‌اش بخواهد از این عنوان عمومی استفاده کند می‌تواند از عبارت Faculty Member استفاده نماید. عضو هیئت علمی می‌تواند یک عضو هیئت علمی پژوهشی و یا یک مربی و یا یک مدرس یا استاد دانشگاه و غیره باشد.

مربی: معادل مناسب برای این کلمه عبارت Tour است. با اینحال ممکن است نویسنده بسته به روال مرسوم در دانشگاه محل فعالیتش بخواهد از عنوان مدرس و یا عضو ھیئت علمی برای معرفی خودش استفاده نماید.

نکته 3

ممکن است برخی از سیستم‌های دانشگاهی از عبارات استادیار و دانشیار و استاد استفاده نکرده و مثلا بجای استادیار از Lecturer و بجای دانشیار و استاد از Senior Lecturer استفاده کنند. بنابراین توجه به روال مرسوم دانشگاه و قوانین دانشگاه محل کار در انتخاب عنوان دانشگاهی توصیه می‌شود.

 

5) افیلیشن‌های چند گانه

ممکن است در برخی موارد نویسنده یا برخی از نویسندگان دارای افیلیشن‌های چند گانه باشند . بعنوان مثال فرض کنیم که در همان مثال قبلی نویسنده چهارم که قبلا به ایشان افیلیشن شماره سه را اختصاص داده بودیم دارای دو افیلیشن باشد. بنابراین برای ایشان علاوه بر افیلیشن شماره سه، افیلیشن شماره چهار را نیز اختصاص خواهیم داد. در مثال زیر، فرد نامبرده علاوه بر آنکه دانشجوی دانشگاه تهران است به یک دانشگاه دیگر نیز بعنوان قرارداد حق التدریس آموزشی متصل می‌باشد و فرض بر این است که مقررات دانشگاهی ایشان را ملزم به اعلام هر دو افیلیشن کرده باشد. بنابراین در بالای نام ایشان در لیست نویسندگان به شماره هر دو افیلیشن شماره سه و چهار اشاره میکنیم و افیلیشن شماره چهار را نیز در لیست افیلیشن‌ها قرار می‌دهیم:

Saeed Javizadeh1, Elham Shams abadi1, Manijeh Baraheimi2, Hossein Fayaz manesh3,4

1 Assistant Professor, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran

3: : Ph.D Student of Natural Geography,  Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

4: Lecturer, North Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

6) نگارش مشخصات نویسنده رابط

نویسنده رابط (Corresponding Author) که گاهی اوقات در متون فارسی از آن به عنوان نویسنده مسئول نیز نام برده می شود کسی است که اقدام به سایمیت مقاله به مجلات کرده و آدرس ایمیل ایشان در مقاله درج می‌شود و خوانندگان مقاله نیز با ایشان بعنوان مسئول پژوهش و یا رابط نویسندگان یا رابط تیم پژوهشی تماس می‌گیرند. نویسنده مسئول می‌تواند همان نویسنده اول باشد و یا هر یک از سایر نویسندگان در لیست ترتیبی نویسندگان مقاله باشد.

در مثال قبل فرض کنید که نویسنده اول یعنی Saeed Javizadeh شخصا نویسنده مسئول مقاله نیز باشد و شماره تلفن ایشان 2320497 و شماره فکس ایشان 32320953 و ایمیل ایشان sjavizadeh@yahoo.com است بنابر این میتوان نوشت:

Corresponding author:

Dr. Saeed Javizadeh, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran, Tel: +98.2320497, Fax: 98.2320953, Email: sjavizadeh@yahoo.com

نکته 1

در نگارش مشخصات نویسنده مسئول بهتر است اگر ایشان دارای عنوان دکتر است این عنوان ذکر شود.

نکته 2

در روش صحیح نگارش شماره تلفن و کد کشور و قرار دادن علامت + قبل از 98 و نیز قراردادن علامت نقطه بعد از 98 دقت شود.

نکته 3

گاهی لازم است که آدرس مربوطه شامل شماره ساختمان یا شماره خیابان و یا کدپستی یا نیز باشد که در این موارد بسته به قوانین و روال معمول دانشگاه مورد نظر اقدام می‌شود.

نکته 4

قبل از تصمیم به تعیین و نگارش صحیح افیلیشن خود به مقررات دانشگاه و یا سازمانی که در آن به فعالیت علمی مشغول هستند مراجعه کنید.

 

 

درباره‌ی سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان "تحلیل فضایی خشکسالی در ایران" است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

همچنین ببینید

آموزش مقاله نویسی ISI

آموزش مقاله نویسی علمیisi- دکتر سعید جوی زاده – 47

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟