نویسندگان (Authors)

نویسندگان یک مقاله افرادی هستند که سهم مهمی در برنامه ریزی و انجام تحقیق گزارش شده دارند و هر کس که نامش به عنوان یک نویسنده ثبت می‌شود نیز باید در تهیه‌ی مقاله کمک کرده باشد. نام تکنسین‌ها و دیگر افراد کمک کننده معمولا در قسمت سپاسگزاری آورده می‌شود.

نام نویسندگان به ترتیب اهمیت نقششان در کار بیان می‌شود. نام کسی که اول می‌آید نام نویسنده ارشد است. نام دیگران طبق اهمیت نقشی که در کار داشته‌اند، ذکر می‌شود. لیست کردن نام افراد به ترتیب حروف الفبا یک روش قدیمی است که ژورنال‌ها دیگر آن را اجرا نمی‌کنند. مرسوم است که نام دانشجو که پایان نامه یا رساله‌اش اصل و اساس یک مقاله را تشکیل می‌دهد به عنوان نویسنده دوم بعد از نام استاد راهنمایش به عنوان نویسنده اول ثبت شود. با این حال، در برخی قوانین، نام استاد راهنمای یک دانشجو که مقاله‌اش چاپ شده است به عنوان آخرین نویسنده بیان می‌شود.

گاهی اوقات ممکن است رئیس یک آزمایشگاه یا موسسه که کار در آنجا انجام شده است اصرار داشته باشد که نامش به عنوان نویسنده کل مقاله‌هائی که از سازمان بیرون آمده است، ثبت شود. اگرچه این یک کار ناخوشایند است اما اگر مجبور به انجام این کار باشیم، نام آن شخص باید به عنوان آخرین نویسنده ثبت شود. همچنین نامرسوم نیست که برخی از بازدیدکنندگان بورس در موسسات خارجی به محض بازگشتشان به موسسات داخلی مقاله‌هائی را چاپ کنند. بر اساس کار خارج از کشورشان، نام استاد راهنماهای خارجی‌شان را به عنوان نویسندگان مشترک بدون اطلاع و موافقت استادهای راهنما ثبت می‌کنند. برای جلوگیری از این وضعیت‌ها، اکثر ژورنال‌ها به موافقت نهائی هر نویسنده‌ی مشترک قبل از چاپ مقاله نیاز دارند. نام نویسندگان باید کامل باشد و به دنبال آن آدرسی همراه با ایمیل باشد و طبق سبک ژورنال ارائه شود. نام موسسه‌ای که نویسنده پس از انجام کار گزارش شده در مقاله به آن پیوسته است، باید در مقابل نام نویسنده ثبت شود حتی اگر نویسنده، موسسه را بعد از اتمام کار ترک کرده باشد (که این موضوع یک امرعادی برای دانشجویان و کارآموزان است). در این حالت آدرس فعلی نویسنده را می‌توان ثبت کرد. در زیر نحوه نگارش اسامی نویسندگان، در مقالات را با هم بررسی می‌کنیم:

 

1) نگارش لیست نویسندگان

این بخش به روش تهیه لیست نویسندگان به زبان انگلیسی و برای مجلات انگلیسی زبان خواهد پرداخت.

فرض کنیم نویسندگان مقاله به ترتیب شامل چهار نویسنده زیر باشند:

Saeed Javizadeh

Elham Shams abadi

Manijeh Baraheimi

Hossein Fayaz manesh

بنابراین لیست نویسندگان این مقاله بدون در نظر گرفتن افیلیشن (Affiliation) آنها بصورت زیر خواهد بود:

Saeed Javizadeh, Elham Shams abadi, Manijeh Baraheimi, Hossein Fayaz manesh

نکته 1

استفاده از حرف اول نام نویسندگان در تهیه لیست نویسندگان یک مقاله اشتباه است. مثلا روش زیر:

Javizadeh S., Shams abadi E., Baraheimi M., Fayaz manesh H.

این شیوه نوشتن معمولا در بخش ارجاع منابع یک مقاله استفاده می‌شود. بنابراین در زمان ارسال مقاله به یک مجله باید نام نویسندگان به صورت کامل تهیه شود.

 

نکته2

از قرار دادن علامت ستاره در قبل یا بعد یا بالای نام نویسندگان پرهیز کنید مگر آنکه خود مجله از شما خواسته باشد که به آن روش اقدام به علامت گذاری نویسنده رابط کنید.

 

2) افزودن افیلیشن نویسندگان

منظور از افیلیشن (Affiliation) وابستگی آکادمیک یا سازمانی هر یک از نویسندگان مقاله می‌باشد. بهترین حالت ممکن این است که در تهیه افیلیشن نویسندگان به رتبه دانشگاهی و یا مسئولیت اجرایی آنها و یا بالاترین مدرک تحصیلی آنها اشاره بشود. انتخاب صحیح نام دانشگاه و دپارتمان و گروه نیز بسیار مهم است. فرض کنیم همه چهار نویسنده فوق استادیار واحد جغرافیای طبیعی از گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی از دانشکده جغرافیا از دانشگاه تهران باشند.

سمت آکادمیک یا سازمانی هر نویسنده از جز به کل نوشته می‌شود.

به ترتیب زیر:

ابتدا از چپ به راست مدرک تحصیلی یا درجه آکادمیک نویسنده را می‌آوریم. سپس نام واحد (unit) را می‌آوریم و سپس نام گروه (Department) و نام دانشکده (Faculty) و نام دانشگاه (University) را خواهیم آورد. در انتها نیز نام شهر و نام کشور مشخص خواهد شد.

بنابراین یکی از روش‌های خوب در نگارش افیلیشن نویسندگان فوق الذکر این است که به روش زیر اقدام نماییم. لازم به توجه است که میتوان در انتهای نام هر نویسنده به صورت بالا نویس (Superscript) یک شماره قرار داد که به افیلیشن همان نویسنده اشاره می‌کند.

از آنجایی که هر چهار نویسنده یک افیلیشن مشابه دارند بنابراین به روش زیر عمل خواهد شد:

Saeed Javizadeh1, Elham Shams abadi1, Manijeh Baraheimi1, Hossein Fayaz manesh1

1: Assistant Professor, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

نکته

گاهی می‌توان قبل از درجه دانشگاهی (استاد یا استادیار و غیره) عنوان رشته و مدرک را هم ذکر کرد. مثلا از عبارتی نظیر  M.Sc. in Geomorphology یا Ph.D. of Educational studies  و یا موارد مشابه به نحو مقتضی استفاده کرد که در این موارد لازم است از فورمت‌های معمول هر دانشگاه که در آن تحصیل می‌کنید استفاده کنید و نیز از فورمتی که مجله اختصاصا در تنظیم افیلیشن‌ها از شما خواسته است استفاده کنید.

 

3) گام تکمیلی (ارائه دو مثال پیچیده‌تر)

مثال اول:

فرض کنیم نویسنده سوم وابستگی آکادمیک نداشته باشد و در شرکت فرضی البرز در شهر مشهد و به عنوان معاون پژوهشی در دپارتمان پژوهش این شرکت به فعالیت مشغول باشد و بخواهد از این افیلیشن استفاده کند .این فرد دارای مدرک فرضی Ph. D. در رشته میکروب شناسی می‌باشد. بنابراین از آنجایی که ما در بین این نویسندگان یک افیلیشن شماره دومی هم پیدا کرده ایم، به افیلیشن این نویسنده افیلیشن شماره دو را می‌دهیم (بدون توجه به اینکه ایشان نویسنده دوم باشد یا نویسنده سوم یا نویسنده چهارم). بنابراین لیست نویسندگان و افیلیشن آنها به شرح زیر است:

 

Saeed Javizadeh1, Elham Shams abadi1, Manijeh Baraheimi2, Hossein Fayaz manesh1

1: Assistant Professor, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran

 

 

مثال دوم:

فرض کنید نویسنده چهارم (حسین فیاض منش) دانشجوی Ph.D رشته جغرافیای طبیعی از همان دانشگاه باشد. بنابراین با توجه به اینکه دو افیلیشن قبلا به سه نویسنده قبل از ایشان اختصاص
داده شده است به ایشان افیلیشن شماره سوم را اختصاص می دهیم و لیست نویسندگان و افیلیشن آنها به صورت زیر نگارش شود:

Saeed Javizadeh1, Elham Shams abadi1, Manijeh Baraheimi2, Hossein Fayaz manesh3

1: Assistant Professor, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran

3: Ph.D Student of Natural Geography,  Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

4) نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن

در این بخش به برخی از نکات قابل توجه در زمینه تهیه افیلیشن نویسندگان اشاره خواهیم کرد.

نکته 1

در صورتی که نویسنده چهارم دانشجوی Ph. D باشد که هنوز امتحان جامع خود را نگذرانده است روال معمول براین است که در افیلیشن خود همانطور که در مثال بالا اشاره شده است از عبارت Ph.D. Student استفاده می‌کند. درصورتی که ایشان آزمون جامع خود را گذرانده و درحال اجرای پروژه پژوهشی دوره دکترای خود باشد روال معمول این است که از عبارتPh.D. Candidate  استفاده کند. با اینحال استفاده از هر یک از این دو عناوین برای دانشجوی مقطع Ph. D  بصورت آلترناتیو بکار برده می‌شود و دانشجویان Ph.D بهتر است در انتخاب یکی از این عناوین به قوانین دانشگاه محل تحصیل خود ارجاع نمایند.

نکته2

برای انتخاب عنوان مناسب برای اعضای هیئت علمی میتوان از معادل‌های زیر استفاده کرد. با این حال در این مورد توصیه می‌شود که نویسندگان طبق قوانین دانشگاه محل کار و روش معمول در آن دانشگاه اقدام نمایند:

عضو هیئت علمی: اگر نویسنده بدون توجه به رتبه دانشگاهی‌اش بخواهد از این عنوان عمومی استفاده کند می‌تواند از عبارت Faculty Member استفاده نماید. عضو هیئت علمی می‌تواند یک عضو هیئت علمی پژوهشی و یا یک مربی و یا یک مدرس یا استاد دانشگاه و غیره باشد.

مربی: معادل مناسب برای این کلمه عبارت Tour است. با اینحال ممکن است نویسنده بسته به روال مرسوم در دانشگاه محل فعالیتش بخواهد از عنوان مدرس و یا عضو ھیئت علمی برای معرفی خودش استفاده نماید.

نکته 3

ممکن است برخی از سیستم‌های دانشگاهی از عبارات استادیار و دانشیار و استاد استفاده نکرده و مثلا بجای استادیار از Lecturer و بجای دانشیار و استاد از Senior Lecturer استفاده کنند. بنابراین توجه به روال مرسوم دانشگاه و قوانین دانشگاه محل کار در انتخاب عنوان دانشگاهی توصیه می‌شود.

 

5) افیلیشن‌های چند گانه

ممکن است در برخی موارد نویسنده یا برخی از نویسندگان دارای افیلیشن‌های چند گانه باشند . بعنوان مثال فرض کنیم که در همان مثال قبلی نویسنده چهارم که قبلا به ایشان افیلیشن شماره سه را اختصاص داده بودیم دارای دو افیلیشن باشد. بنابراین برای ایشان علاوه بر افیلیشن شماره سه، افیلیشن شماره چهار را نیز اختصاص خواهیم داد. در مثال زیر، فرد نامبرده علاوه بر آنکه دانشجوی دانشگاه تهران است به یک دانشگاه دیگر نیز بعنوان قرارداد حق التدریس آموزشی متصل می‌باشد و فرض بر این است که مقررات دانشگاهی ایشان را ملزم به اعلام هر دو افیلیشن کرده باشد. بنابراین در بالای نام ایشان در لیست نویسندگان به شماره هر دو افیلیشن شماره سه و چهار اشاره میکنیم و افیلیشن شماره چهار را نیز در لیست افیلیشن‌ها قرار می‌دهیم:

Saeed Javizadeh1, Elham Shams abadi1, Manijeh Baraheimi2, Hossein Fayaz manesh3,4

1 Assistant Professor, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

2: Ph.D. in Microbiology, Vice President of Research, Alborz Inc., Mashhad, Iran

3: : Ph.D Student of Natural Geography,  Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran

4: Lecturer, North Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

6) نگارش مشخصات نویسنده رابط

نویسنده رابط (Corresponding Author) که گاهی اوقات در متون فارسی از آن به عنوان نویسنده مسئول نیز نام برده می شود کسی است که اقدام به سایمیت مقاله به مجلات کرده و آدرس ایمیل ایشان در مقاله درج می‌شود و خوانندگان مقاله نیز با ایشان بعنوان مسئول پژوهش و یا رابط نویسندگان یا رابط تیم پژوهشی تماس می‌گیرند. نویسنده مسئول می‌تواند همان نویسنده اول باشد و یا هر یک از سایر نویسندگان در لیست ترتیبی نویسندگان مقاله باشد.

در مثال قبل فرض کنید که نویسنده اول یعنی Saeed Javizadeh شخصا نویسنده مسئول مقاله نیز باشد و شماره تلفن ایشان 2320497 و شماره فکس ایشان 32320953 و ایمیل ایشان sjavizadeh@yahoo.com است بنابر این میتوان نوشت:

Corresponding author:

Dr. Saeed Javizadeh, Department of Remote sensing & Geographic Information System, Faculty of Geography, Tehran University, Tehran, Iran, Tel: +98.2320497, Fax: 98.2320953, Email: sjavizadeh@yahoo.com

نکته 1

در نگارش مشخصات نویسنده مسئول بهتر است اگر ایشان دارای عنوان دکتر است این عنوان ذکر شود.

نکته 2

در روش صحیح نگارش شماره تلفن و کد کشور و قرار دادن علامت + قبل از 98 و نیز قراردادن علامت نقطه بعد از 98 دقت شود.

نکته 3

گاهی لازم است که آدرس مربوطه شامل شماره ساختمان یا شماره خیابان و یا کدپستی یا نیز باشد که در این موارد بسته به قوانین و روال معمول دانشگاه مورد نظر اقدام می‌شود.

نکته 4

قبل از تصمیم به تعیین و نگارش صحیح افیلیشن خود به مقررات دانشگاه و یا سازمانی که در آن به فعالیت علمی مشغول هستند مراجعه کنید.

 

 

روش تحقیق و پژوهش در GIS و RS


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Abstract GISوRSAccept GISوRSAcknowledgments GISوRSAction Research GISوRSAdvisor GISوRSAggregate Impact Factor GISوRSAJCR GISوRSAmerican Psychology Association =APA GISوRSAppendix GISوRSApplied Research GISوRSArabic Journal Citation Reports GISوRSArticle GISوRSAuthors GISوRSBook Chapter GISوRScivilica GISوRSComment GISوRSConclusion GISوRSConference Paper and Abstracts GISوRSData GISوRSDiscussion GISوRSDocumentary- Note or Humanities Style GISوRSEJCR GISوRSElsevier GISوRSEmpirical wavelet transform GISوRSEndNote GISوRSEnglish Journal Citation Reports GISوRSFurther Research GISوRSGoogle Scholar GISوRSh-index GISوRSHOTKEYWORDS GISوRSImpactFactor GISوRSindicative GISوRSinformative GISوRSIntroduction GISوRSKeyWords GISوRSLibrary Genesis GISوRSMajor Revise GISوRSMajor Revisions Needed GISوRSManuscript GISوRSMaterials and Methods GISوRSMendeley GISوRSMinor Revise GISوRSModern Language Association =MLA GISوRSOpen Acess GISوRSOriginality GISوRSPAPER GISوRSPaper writing GISوRSPersian Journal Citation Report GISوRSPJCR GISوRSProblem Statement GISوRSProQuest GISوRSReferences GISوRSReject GISوRSResearch (Journal) Paper GISوRSResults GISوRSReview Paper GISوRSReviewer GISوRSRevise GISوRSScholar One GISوRSScopus GISوRSSpringerSubject GISوRSSubmit GISوRSSupervisor GISوRSSupplementary materials/data GISوRSTheses and Dissertations GISوRSUnder review GISوRSVancouver system GISوRSwriting research paper GISوRSآزمون‌های پارامتریک GISوRSآزمون‌های ناپارامتریک GISوRSآشنایی با مقاله و ویژگی های آن GISوRSآموزش GIS در شیرازآموزش صفر تا صد مقاله نویسی GISوRSآموزش قدم به قدم نگارش مقاله علمی GISوRSآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازآموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال GISوRSآموزش مقاله ‏نویسی از مبتدی تا پیشرفته GISوRSادیتور GISوRSارتباطات علمی GISوRSارکان مقاله نویسی GIS و RSازمون ارشد GIS و RSازمون دکتری GIS و RSاستاد داور GISوRSاستاد راهنما GISوRSاستاد مشاور GISوRSاسکاپوس GISوRSاشپرینگر GISوRSاصالت موضوع GISوRSاصطلاحات مهم در ارسال مقاله GISوRSاصول جامع مقاله‏نویسی GIS و RSاصول سئو در مقاله نویسی GISوRSاغاز یک مقاله GISوRSاکسپت GISوRSالزویر GISوRSالگوی مقاله نویسی GIS و RSاندنوت GISوRSانواع مقالات علمی GISوRSبهترین روش مقاله نویسی GIS و RSبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازبیان مشکلات GISوRSپایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا GISوRSپایگاه تامسون GISوRSپایگاه دانلود پایان‌نامه پروکوئست GISوRSپذیرش یک مقاله GISوRSپیوست GISوRSتکنیک های کاربردی در مقاله نویسی GISوRSتکنیک‌های آماری GISوRSتیتربندی مقاله GISوRSجداول و نمودارها درمقالات GISوRSجملات پرکاربرد در نتیجه گیری GISوRSچکيده تمام نما GISوRSچکيده راهنما GISوRSداوران ژورنال های ISI GISوRSدکتر سعید جوی زادهراز های پژوهشگری GISوRSرهنمودهایی برای نگارش جذاب GISوRSریجکت GISوRSسابمیت GISوRSساختار مقاله نویسی GISوRSساینس دایرکت GISوRSسرقت علمی-ادبی GISوRSشاخص اچ GISوRSشرکت درکنفرانس‌ها GISوRSشناسایی مجلات معتبر علمی GISوRSشیوه انجمن روانشناسی آمریکا GISوRSشیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا GISوRSشیوه نامه شیکاگو GISوRSشیوه نامه ونکوور GISوRSشیوه های استناد برون متنی GISوRSشیوه های استناد درون متنی GISوRSضرورت و مزایای مقاله نویسی ISI GISوRSضریب تأثیر جمعی GISوRSضریب تاثیر GISوRSطریقه نوشتن مقاله GIS و RSفن مقاله نویسی و الگوی آن GISوRSفیلم آموزش مقاله نویسی ISI GISوRSفیلم آموزشی GISقواعد مقاله نویسی GIS و RSکامل ترین آموزش مقاله نویسی علمی GISوRSکتاب آموزشی gisکلمات کلیدی GISوRSگزارش نويسي پژوهش GIS و RSگزارش‌های استنادی نشریات انگلیسی GISوRSگزارش‌های استنادی نشریات عربی GISوRSگزارشهای استنادی نشریات فارسی GISوRSگوگل اسکالر GISوRSلغات داغ GISوRSمبانی مقاله نویسی GISوRSمجلات معتبر GISوRSمحتوای اموزشی مقاله GISوRSمدرس مقاله نویسی GISوRSمدل های ریاضی GISوRSمراحل مقاله نویسی GIS و RSمعجون پژوهشگری GISوRSمقالات تحقیقاتی GIS و RSمقاله تاثیرگذار GISوRSمقاله نویسی در word GISوRSمکاتبات بین المللی در پژوهشگری GISوRSمندلی GISوRSموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتینحوه کار با برنامه EndNote GISوRSنحوه کار با سامانه Google Scholar GISوRSنحوه کار با سامانه magiran GISوRSنحوه کار با سامانه WOS GISوRSنحوه کار با سامانه اسکوپوس (Scopus) GISوRSنرم افزار مقاله نویسی latex GISوRSنرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات GISوRSنکات ضروری نگارش مطلوب یک مقاله GIS و RSنکات کلیدی در مقدمه نویسی مقاله GISوRSنکات مورد نظر ادیتور ژورنال GISوRSنگارش آکادمیک GISوRSنگارش مقاله مروری GISوRS

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید