پردازش داده های لیدار(LIDAR):مقدمه و آشنایی- بخش اول

پردازش داده های لیدار

پردازش داده های لیدار


پردازش داده های لیدار امروزه مهم و کاربردی است.اطلاعات ارتفاعی از اجزاء مهم پایگاه داده جغرافیایی است که توسط بسیاری از سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اطلاعات در بسیاری از کاربرد های عملی چون برنامه ریزی محلی، کاربری اراضی و امثال آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکثر داده های ارتفاعی در مدل رقومی ارتفاعی ذخیره می‌شود تا بتواند با سایر داده های مکانی در محیط GIS تلفیق شود یک مدل رقومی ارتفاع (DEM) ، یک فایل یا پایگاه داده ای است که شامل نقاط ارتفاعی روی یک سطح پیوسته است. مدل رقومی ارتفاعی ممکن است به بخش‌های فرعی زیر تقسیم شود:

مدل رقومی سطح (DSM) که شامل اطلاعات ارتفاعی تمام عوارض روی سطح زمین است. مانند: گیاهان، ساختمان‌ها و سایر عوارض.
مدل رقومی زمین (DTM) که شامل اطلاعات ارتفاعی زمین عریان، بدون تاثیر عوارض گیاهان، ساختمان‌ها و سایر عوارض دست ساز بشر است.
چهار تکنولوژی عمده برای تهیه اطلاعات ارتفاعی وجود دارد که به صورت زیر می‌باشد:
نقشه برداری زمینی ، فتوگرامتری ، تداخل سنجی در سیستم رادار و لیدار.

نقشه برداری زمینی با استفاده از عملیات نقشه برداری سنتی ) به عنوان مثال با استفاده از توتال استیشن و یا GPS (، قادر است تا اطلاعات سه بعدی(X,Y,Z) دقیقی را تهیه کند. نقشه برداری زمینی یک روش زمان بر و پر هزینه است. هم چنین تکنولوژی GPS در مواردی که منطقه پر از عوارض پوشش گیاهی باشد، استفاده از آن با مشکل روبرو می‌شود. به خاطر وجود چنین موانعی، تراکم مشاهدات X,Y,Z که از این نواحی جمع آوری می‌شود،گاهی اوقات پایین می‌باشد و بعد از آن لازم است جهت تولید مدل رقومی زمین ، عملیات نمونه برداری دوباره انجام گیرد.

پردازش داده های لیدار

پردازش داده های لیدار

تکنیک فتوگرامتری ،رایج‌ترین تکنیک برای تهیه اطلاعات ارتفاعی است. فتوگرامتریست ها قادر هستند تا نقاط ارتفاعی با تراکم بالایی را از سطح بسیار پهناوری از زمین در فصل‌هایی که درختان منطقه بدون برگ باشند، تهیه نمایند. با این تفاسیر، لیدار یک روش جایگزین برای نقشه برداری زمینی و تکنیک فتوگرامتری جهت تولید اطلاعات ارتفاعی معرفی گردید. تکنولوژی لیدار قادر است تا اطلاعات ارتفاعی با سرعت و دقت بالایی را مخصوصا در مناطق بدون بافت تهیه نماید .

پردازش داده های لیدار :اصول لیدار
اولین لیزر نوری در سال 1960 توسط Hughes AirCraft توسعه داده شد. سیستم لیزر به وسیله اندازه گیری زمانی که نور لیزر از فرستنده لیزر به سمت تارگت ارسال و سپس به سمت گیرنده(لیزر) برگشت می‌خورد، اقدام به محاسبه فاصله می‌کند. در اوایل سیستم سنجش از دور لیدار به صورت پروفیل کار می‌کردند و قادر بودند تنها فاصله زیر سکو را اندازه گیری کنند بعدها با استفاده از تکنولوژی تعیین دقیق موقعیت GPSو تعیین وضعیت IMU سیستم‌های لیدار کامل شدند.امروزه دقت ارتفاعی و مسطحاتی و هم چنین هزینه تولید اطلاعات ارتفاعی توسط لیدار هم تراز با تکنولوژی فتوگرامتری است.

لیدار(LiDAR)


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

DEMDigital Elevation ModelDigital Surface ModelDigital Terrain ModelDSMDTMLidarLidar چیستLight Detection and RangingRemote sensingآشنایی با Lidarآشنایی با لایدارآشنایی با لیدارآموزش 3d در arcgisآموزش 3d در جی آی اسآموزش Lidarآموزش تولید مدل های ارتفاعیآموزش سه بعدی gisآموزش کار با داده های lidarآموزش کار با داده های لایدارآموزش کار با داده های لیدارآموزش لایدارآموزش لیدارآموزش نمایش سه بعدی DEM در ArcGISآموزشی لایدارآموش لیداراجزای تشکیل دهنده لیداراجزای لیدارارتفاع لیداراصول سنجش از دور لیدارامواج راديوييانواع Lidarانواع لایدارانواع لیداربررسی تفاوت مدل های DEM و DTM و DSMپالسپرتو لیزرپردازش داده های لایدارپردازش داده های لیدارتبدیل داده های لیدار به رستر در نرم افزار ArcMapتبدیل لیدار به رسترتفاوت بین لیدار و رادارتفاوت لایدار با رادارتفاوت لایدار با فتوگرامتریتفاوت لیدار با رادارتفاوت لیدار با فتوگرامتریتوپوگرافیتولید DEMتولید digital elevation modelتولید digital surface modelتولید digital terrain modelتولید DSM و DTM از داده های lidarتولید DSM و DTM از داده های لایدارتولید DSM و DTM از داده های لیدارتولید DTMخروجی داده های لیدارخروجی‌ لیدارخصوصیات لیدارداده های لایدارداده های لیداردقت لیدارسایتهای رایگان دانلود لایدارسایتهای رایگان دانلود لیدارسنجش از دورسنسور لیدارسیستم لیدارطول موجفرمت داده هاي Lidarفرمت داده هاي لایدارفرمت داده هاي لیدارفرمت لایدارفرمت لیدارفیلم آموزشی لایدارفیلم آموزشی لیدارکاربرد DEMکاربرد DSMکاربرد DTMکاربرد lidarکاربرد لایدارکاربرد لیدارکاربرد لیدار در آلودگی هواکاربرد لیدار در حمل و نقلکاربرد لیدار در سنجش از دورکاربرد لیدار در سیلکاربرد لیدار در هواشناسیکاربردهای Lidarکاربردهای لایدارکاربردهای لیدارکتاب lidarکتاب لایدارلایدارلایدار چیستلیدارلیدار چیستلیدار چیست؟لیزرمجموعه داده‌های Lidarمحاسن لیدارمدل DEMمدل DSMمدل DTMمدل رقومی ارتفاعمدل رقومی ارتفاعیمدل رقومی زمینمدل رقومی سطحمعایب لیدارمعرفی Lidarمعرفی لایدارمعرفی لیدارموسسه چشم اندازنرم افزار های لایدارنرم افزارهای لیدارنمایش سه بعدی DEMویژگی های لیدار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید