پیام دکتر سعید جوی زاده به مناسبت روز جهانی GIS


پیام دکتر سعید جوی زاده به مناسبت روز جهانی GIS

مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

“آگاهی جغرافیایی”

“بی شک علم مورد پسند خدا جغرافیاست”

روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر که به روز جهانی GIS معروف است در واقع فرصت مناسبی است که به کودکان ،بزرگسالان و مردم جامعه مزایای علم جغرافیا و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)آموزش ‌دهیم.

در این روز باید به مردم کمک کنیم که به نقش علم جغرافیا و سیستم اطلاعات جغرافیایی در زندگی روزمره و جامعه خود آگاه شوند.باید به مردم کمک کرد تا کاربردهای واقعی علم جغرافیا و سیستم های اطلاعات جغرافیایی را بدانند و به آن علاقه مند شوند.

 

 

 

مراسم روز جهانی GIS


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

13 نوامبر22 آبانآموزش GISآیین بزرگداشت روز جهانی GISاجرای برنامه روز GISاستقبال روز جهانی GISانتشارات روز GISانجمن بین المللی GISانجمن بین‌المللی برای کاربران تکنولوژی GISانجمن جغرافیای ملیانجمن جغرافیای ملی در روز GISاهمیت روز GISبرگزاری روزGISبرگزاری کارگاه در روز GISبرنامه روز GISبرنامه های روز GISبزرگداشت روز جهانی GISبزرگداشت روز جهانی GIS در دانشگاه شیرازبنیانگذار روز GISپروژه های روز GISتبریک روز جهانی GISتجمع در روز جهانی GISترویج سواد جغرافیایی درروز GISجامعه GISجشن روز GISجشن روز GIS در شیرازجشن سالیانه علوم اطلاعات جغرافیاییجشن فن آوری GISجشن فن‌آوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیاییجغرافیا در روز GISچالش های روز GISحامیان اصلی روز GISحوزه های برگزاری روز GISدکتر سعید جو یزادهدکتر سعید جوی زادهدنیای واقعی در روزGISدیدگاه نقشه در روز GISرقابت در روز GISروز GIS رویداد آموزشیروز بین المللی GISروز بین المللی نقشهروز جهانی GISروز جهانی سامانه اطلاعات مکانیرویداد جهانی GISرویداد روز GISسخنرانی روز GISسعید جوی زادهشرکت در جشن GISشرکت در روز GISشورای ملی اطلاعات جغرافیاییشیوه برگزاری روز GISفراهم کردن روز GISفعالیت‌های روز GISکاربرد GIS در روز GISکاربردهای GISگفتگوی روز GISمدیریت روز GISمراسم روز GISمسائل روز GISمسابقه روز GISمطالعات در روز GISمعرفی روز GISمنابع روز GISمهارت های تخصصی در روز GISموسسه چشم اندازنقشه برداری در روز GISهدف از روز جهانی GISهفته آگاهی جغرافیاهفته آگاهی ژئوهفته اطلاع رسانی جغرافیاییهمایش ملی روز GISهمایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید