پیام شرکت ESRI به مناسبت روز جهانی GIS


پیام شرکت ESRI به مناسبت روز جهانی GIS

اجازه دهید این روز GIS فرصتی برای پیوستن به نیروها و نشان دادن امکانات GIS در گسترش درک ما از دنیای اطراف خود باشد.

شما در کجا خواهید بود و در روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر چه کار خواهید کرد؟ اگر شما یک متخصص GIS هستید، به طور منظم با نقشه کار کنید، یا فقط نقشه و نقشه را دوست داشته باشید، به میزبانی و یا شرکت در رویداد روز GIS در جامعه خود توجه کنید.

این روز بر روی آن چه که GIS می‌باشد تمرکز می‌کند و به آموزش مردم درباره قدرت این ابزار فوق‌العاده و اینکه چگونه برای مردم مفید است، کمک می‌کند.”

روز GIS برای بسیاری از افرادی که آرزو دارند بخشی از جامعه GIS باشند، الهام‌بخش است. تمرکز بر شور و اشتیاق مقامات منتخب، مدیران، کارکنان، دانشجویان، و دوستان برای پیشبرد این حرکت حیاتی است

مراسم روز جهانی GIS


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

13 نوامبر22 آبانآموزش GISآموزش سنجش از دورآیین بزرگداشت روز جهانی GISاجرای برنامه روز GISاستقبال روز جهانی GISانتشارات روز GISانجمن بین المللی GISانجمن بین‌المللی برای کاربران تکنولوژی GISانجمن جغرافیای ملیانجمن جغرافیای ملی در روز GISاهداف روز جهانی gisاهمیت روز GISبرگزاری روزGISبرگزاری کارگاه در روز GISبرنامه روز GISبرنامه های روز GISبزرگداشت روز جهانی GISبزرگداشت روز جهانی GIS در دانشگاه شیرازبنیانگذار روز GISپروژه های روز GISتبریک روز جهانی GISتجمع در روز جهانی GISترویج سواد جغرافیایی درروز GISجامعه GISجشن روز GISجشن روز GIS در شیرازجشن سالیانه علوم اطلاعات جغرافیاییجشن فن آوری GISجشن فن‌آوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیاییجغرافیا در روز GISچالش های روز GISحامیان اصلی روز GISحوزه های برگزاری روز GISدکتر سعید جو یزادهدکتر سعید جوی زادهدنیای واقعی در روزGISدیدگاه نقشه در روز GISرسالت روز جهانی gisرقابت در روز GISروز GIS رویداد آموزشیروز بین المللی GISروز بین المللی نقشهروز جهانی GISروز جهانی سامانه اطلاعات مکانیرویداد جهانی GISرویداد روز GISسخنرانی روز GISسعید جو یزادهشرکت در جشن GISشرکت در روز GISشعار روز جهانی gidشعار روز جهانی GISشورای ملی اطلاعات جغرافیاییشیوه برگزاری روز GISفراهم کردن روز GISفعالیت‌های روز GISکاربرد GIS در روز GISکاربردهای GISگفتگوی روز GISمدیریت روز GISمراسم روز GISمسائل روز GISمسابقه روز GISمطالعات در روز GISمعرفی روز GISمنابع روز GISمهارت های تخصصی در روز GISموسسه چشم اندازموسسه علمی تخقیقاتینقشه برداری در روز GISهدف از روز جهانی GISهفته آگاهی جغرافیاهفته آگاهی ژئوهفته اطلاع رسانی جغرافیاییهمایش ملی روز GISهمایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید