کاوشگر چینی رکورد حضور در ماه را شکست


کاوشگر چینی رکورد حضور در ماه را شکست

«کاوشگر چانگ‌ای ۴»، فعالیت خود را برای بیست و یکمین روز قمری در حاشیه ماه به پایان رساند و به این ترتیب رکورددار حضور در ماه شد.

کاوشگر چینی رکورد حضور در ماه را شکست

«کاوشگر چانگ‌ای ۴»، فعالیت خود را برای بیست و یکمین روز  قمری در حاشیه ماه به پایان رساند و به این ترتیب رکورددار حضور در ماه شد.

این کاوشگر امروز ششصدمین روز زمینی اکتشاف علمی در نیمه پنهان ماه را پشت سر می‌گذارد؛ کاوشگر ماه چینی با استفاده از تجهیزات علمی مختلف حاشیه ماه و فراتر از ‌آن را اکتشاف می‌کند.

طبق گزارش مرکز اکتشافات قمری و برنامه فضایی اداره ملی فضایی چین (CNSA)، هر دو فرودگر و کاوشگر در وضعیت عادی قرار دارند و به خوبی کار می‌کنند.

کاوشگر چانگ ای۴ که ​​در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شد، در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۹ اولین فرود نرم را در دهانه فون کارمن در حوزه قطب جنوب نیمه پنهان ماه تجربه کرد.

از روز چهارشنبه گذشته، فرودگر و کاوشگر چین کار را برای بیست و یکمین روز قمری در قسمت دور ماه به پایان رسانده‌اند و در حال حاضر در شب قمری به سر می‌برند.

محققان چینی با کمک داده‌های منتقل شده این کاوشگر به زمین در تحقیقات حیاتی مانند تکامل زمین شناسی ماه، تابش و محیط رادیویی با فرکانس پایین پیشرفت کرده‌اند.

طیف سنج رادیویی فرکانس پایین در چانگ ای ۴، اطلاعاتی در مورد اطلاعات الکترومغناطیسی زیر ۴۰ مگاهرتز در محل فرود کسب کرده است که از اهمیت زیادی برای تحقیق در مورد انفجارهای رادیویی خورشیدی در فرکانس پایین در سمت دور ماه برخوردار است.

وظایف علمی مأموریت چانگ‌ای۴ شامل انجام مشاهدات نجومی رادیویی با فرکانس پایین، بررسی سطح ماه، تشخیص ترکیب مواد معدنی و ساختار سطح ماه و اندازه‌گیری تابش نوترون و اتم‌های خنثی است.

منبع: فارس

خبر های داغ مکانی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

اکتشاف علمیزمین شناسیکاوشگر چانگ‌ای ۴کاوشگر ماه

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید