کتاب نمونه برداری فضایی

کتاب نمونه برداری فضایی

انتشارات آکادمیک

فهرست کتاب نمونه برداری فضایی

پیشگفتار . ‌أ

1 مفاهیم در نمونه­برداری فضایی..

1-1 مقدمه. 1

1-2 ماهیت داده­های مکانی.. 2

1-3 مفاهیم در نمونه­برداری.. 3

1-4 گستره­های نمونه­برداری.. 6

1-5 تعاریف مختلف برای نمونه­برداری و اهداف آن. 10

1-6 طرح نمونه­برداری.. 13

1-7 اصول اساسی در نمونه­برداری.. 14

1-7-1 معرف بودن نمونه­برداری.. 14

1-7-2 هم احتمالی در نمونه­برداری.. 16

1-8 اندازه نمونه­برداری.. 17

1-8-1 اثرات اندازه فیزیکی نمونه­ها بر خلاصه­های آماری.. 20

1-8-2 ناهمگنی و رابطۀ ناهمگنی توزیعی و اندازه فیزیکی نمونه. 22

1-9 حجم نمونه­برداری.. 27

1-10 ارزیابی شرایط مختلف نمونه­برداری.. 28

1-11 تعمیم نمونه به گستره­های مکانی.. 32

1-12 اشتباهات در نمونه­برداری.. 33

1-13 دقت و صحت.. 34

1-14 اریبی.. 34

2 روش­های متداول نمونه­برداری در آمار کلاسیک و آمار فضایی 39

2-1 مقدمه. 39

2-2 رایجترین روش­های نمونه­برداری.. 39

2-3 مفهوم نمونه­برداری تصادفی ساده 40

2-4 مفهوم نمونه­برداری سیستماتیک… 44

2-4-1 برخی از روش­های اصلاح کننده برای نمونه­برداری سیستماتیک در جامعه­های با روند خطی.. 48

2-4-2 نمونه­برداری سیستماتیک دوری.. 54

2-4-3 نمونه­برداری سیستماتیک در جامعه خودهمبسته. 56

2-4-4 نمونه­برداری سیستماتیک با تغییرات دورهای.. 57

2-4-5 نمونه­برداری سیستماتیک در دو بعد. 58

2-5 مفهوم نمونه­برداری تصادفی طبقه­بندی شده 62

2-5-1 روش طبقه بندی منظم و غيرمستقيم. 66

2-5-2 تخصیص اپتیمم. 67

2-5-3 تخصیص نیمن.. 68

2-5-4 طبقه­بندی بعد از انتخاب نمونه. 68

2-5-5 نمونه­برداری مضاعف برای طبقه­بندی.. 68

2-6 مفهوم نمونه­برداری تصادفی با احتمال متغیر 69

2-6-1 انتخاب نمونه با احتمال متغیر 69

2-6-2 روش لاهیری.. 74

2-6-3 روش خرد کردن. 76

2-7 نمونه­برداری خوشه­ای.. 78

3 آشنایی با دیگر روش­های مختلف نمونه­برداری.. 81

3-1 مقدمه. 81

3-2 روش­های مختلف نمونه­برداری فضایی دوبعدی.. 81

3-2-1 روش مربع لاتین.. 81

3-2-2 روش فازی کی مینز 83

3-2-3 روش چاردرخت.. 85

3-3 دیگر روش­های جدید نمونه­برداری.. 87

3-3-1 نمونه­برداری ناپارامتریک مجموعۀ رتبه­دار 87

3-3-2 نمونه­برداری معکوس (دنباله­ای) 91

3-3-3 نمونه­برداری سازوار 92

3-3-4 نمونه­برداری چرخشی.. 96

3-3-5 نمونه­برداری برینشی.. 99

3-3-5-1 انواع روش­های نمونه­برداری برینشی.. 101

4 نمونه­برداری بهینه به منظور پهنه­بندی. 107

4-1 مقدمه. 107

4-2 مبانی نظری نمونه­برداری لانه­ای.. 108

4-3 طراحی نمونه­برداری لانه­ای (سلسله مراتبی) 109

4-4 ارتباط طرح نمونه­برداری لانه­ای و نظریۀ متغیرهای ناحیه­ای.. 109

4-5 طرح نمونه­برداری متوازن سلسله مراتبی.. 112

4-6 طرح نمونه­برداری لانه­ای غیر متوازن. 115

4-7 نمونه-برداری بهینه جهت پهنه­بندی زمین آمار 120

5 راهکارهای جستجو در تخمینگرهای زمین آماری.. 124

5-1 مقدمه. 124

5-2 تعریف و تعیین فضای جستجو 125

5-3 کفایت تعداد نمونه­های واقع در همسایگی محل تخمین.. 126

5-4 ازدیاد نمونه­های واقع در همسایگی محل تخمین.. 127

5-5 زائد بودن برخی نمونه­های واقع در فضای جستجو 129

5-6 فضای جستجو چهارگوش… 129

5-7 مرتبط بودن نمونه­های واقع در فضای جستجو و مدل ایستایی.. 132

6 طرح­های بهینه در نمونه­برداری فضایی. 136

6-1 مقدمه. 136

6-2 طرح نمونه­برداری فضایی.. 136

6-3 ملاک­های طرح بهینه. 139

6-3-1 الگوریتم بهینه­سازی نوردیدن. 141

6-4 طرح نمونه­برداری فضایی بهینه با ملاک آنتروپی.. 143

6-5 برآورد آنتروپی در طرح نمونه­برداری.. 146

6-6 تحلیل حساسیت طرح نمونه­برداری فضایی بهینه. 147

7 نگاهی به پژوهش­های نمونه­برداری. 153

7-1 مقدمه. 153

7-2 اثرات فاصله نمونه­برداري بر تغييرات مکاني.. 155

7-3 نحوۀ مقایسه روش­های مختلف نمونه­برداری.. 163

منابع و مآخذ 17

درباره‌ی سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان "تحلیل فضایی خشکسالی در ایران" است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

همچنین ببینید

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری مولفان: محمدرضا رضایی، سعید جوی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟