آموزش کاربردی ArcGIS در زمین‌شناسی و معدن


آموزش کاربردی ArcGIS در زمین‌شناسی و معدن
تألیف: دکتر سعید جوی زاده – منیژه براهیمی- محمد صادق درانی‌نژاد
انتشارات: آکادمیک

قیمت: 45000 تومان

پیشگفتار

فصل اول

پروژه اول: ساخت یک نقشه زمین شناسی

1-1 مقدمه

1-2 مرحله اول: ژئورفرنس

1-2-1 مختصات دار کردن فایل های رستری با ابزار Geo referencing

1-2-2 مراحل انجامGeo referencing فایلهای رستری

1-2-3 تغییر مختصات فایل های رستری (project raster)

1-3 مرحله دوم: ایجاد بانک اطلاعاتی

1-3-1 شیپ فایل چیست؟

1-3-1-1 ایجاد Shape file

1-3-2 Geodatabase چیست؟

1-3-2-1 ایجاد یک Geodatabase

1-4 مرحله سوم: جدول اطلاعاتی

1-4-1 ایجاد فیلدهای اطلاعاتی در جدول توصیفی

1-5 مرحله چهارم: رقومی کردن(Digiting)

1-5-1 مراحل رقومی سازی نقشه

1-5-2 معرفی نوار ابزار Editor

1-5-3 معرفی پنجره Editor

1-5-4 معرفی منوی Advanced editing

1-6 مرحله پنجم: برش اطراف منطقه مورد مطالعه

1-7 مرحله ششم: نماد (Symbol)

1-7-1 نماد سازی

1-7-2 تغییر رنگ عوارض

1-7-3 تغییر رنگ و شکل عوارض

1-7-4 روش تهیه نقشه های موضوعی در زمین شناسی

1-7-4-1 Features

1-7-4-2 Categories

1-8 مرحله هفتم: برچسب گذاری

1-8-1 انواع روش های برچسب گذاری

1-8-2 تبدیل برچسبها به Annotation

1-9 مرحله هشتم: خروجی گرفتن نقشه های زمین شناسی و ارایه آن برای چاپ

1-9-1 مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه

1-9-2 محیطView layout

1-9-3 خروجی گرفتن نقشه ها در محیط Arc MAP

1-9-3-1 راهنمای نقشه

1-9-3-2 مقیاس نقشه

1-9-3-3 اضافه کردن Grids به نقشه

فصل دوم

پروژه دوم : بررسی ارتباط مکانی فلزات سنگین خاک و چاه‌های نفت

2-1 مقدمه

2-2 حل مسئله

2-2-1 قسمت 1)

2-2-2 قسمت 2)

2-2-3 قسمت 3)

2-2-4 قسمت 4)

فصل سوم 102

پروژه سوم: تحلیل خطواره های موجود در تاقدیس

3-1 مقدمه

3-2 حل مسئله

3-2-1 قسمت 1)

3-2-2 قسمت 2)

3-2-3 قسمت 3)

3-2-4 قسمت 4)

فصل چهارم

پروژه چهارم: تحلیل شیب و ارتفاع سازندهای زمین شناسی

3-1 مقدمه

4-2 حل مساله

4-2-1 قسمت 1)

4-2-2 قسمت 2)

4-2-3 قسمت 3)

3-2-4 قسمت 4)

4-2-5 قسمت 5)

فصل پنجم

پروژه پنجم: استفاده از زمين آمار در حل مسائل زمين شناسي آب

5-1 مقدمه

5-2 حل مساله

5-2-1 قسمت 1)

5-2-2 قسمت 2)

5-2-3 قسمت 3)

فصل ششم

پروژه ششم: مکانيابي پهنههاي مناسب تغذيه مصنوعي دشت سروستان فارس

6-1 مقدمه

6-2 حل مساله

6-2-1 گام اول: ساخت لايههاي رستري معيارهاي کمي

6-2-2 گام دوم: بدون بعد ساختن لايههاي رستري معيارهاي کمي

6-2-3 گام سوم: وزندهي عدد صحيح به معيارهاي کيفي

6-2-4 گام چهارم: وزندهي به معيارها

6-2-5 گام پنجم: همپوشاني لايههاي رستري وزندهي شده

6-2-6 گام ششم: مشخص کردن بهترين پهنهها

6-2-7 گام هفتم: صحتسنجي نتايج و بازديد ميداني

فصل هفتم

پروژه هفتم: روش تهیه اطلس زمین شناسی

7-1 روش ساخت اطلس زمین شناسی در GIS

7-2 روش ساخت اطلس در GIS

7-3 روش ساخت MAP BOOKS

7-4 تنظیمات MAP BOOK

منابع و مآخذ

نوبت انتشار و چاپخانه: اول 1397- تهران

کتاب های ما


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

ENVI BookENVI LiDARexelis enviIDL_ENVINDVI.Resize کردن در enviآموزش GIS در شیرازآموزش آنلاین نرم افزار enviآموزش پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار enviآموزش تصحیح رادیومتریک در ENVIآموزش جامع و کاربردیآموزش دوره جامع ENVI موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل همراه با فیلم و کتابآموزش کاربردی ArcGIS در زمین‌شناسی و معدنآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازآموزش کاربردی انوی ENVIآموزش موزاییک کردن تصویر در نرم افزار ENVI5آموزش نرم افزار ENVI در دورسنجی اکتشافیآموزش و معرفی نرم افزار پردازش تصویر ENVI (انوی)آموزش وبیناری انویآموزش ویدئویی گام به گام نرم افزار انویاز ENVI چطور استفاده کنم؟استاد بزرگ سنجش از دوراشنایی با مفاهیم نرم افزاراصول سنجش از دوراکستنشن SARscape در نرم افزار انویاموزش تصحیح هندسی در ENVIانجام پروژه انویانواع روش های تبدیلات در نرم افزار ENVIایجاد ترکیب رنگی در ENVIبارزسازی دگرسانی‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره ASTERبارگذاری تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVIبرنامه آموزش تخصصی Enviبهترین آموزش انویبهترین استاد ENVIبهترین استاد انویبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازپردازش داده های لایدار (LiDAR) با استفاده از نرم افزار ENVIپردازش لایدار و DEM در ENVIپرفروش ترین کتاب انویپوشش اراضی با پردازش شئ‌گرای تصاویر ماهواره‌ایتاریخچه سنجش از دورتهرانتهیه نقشه درختان و پدیده های شهری و طبیعی از داده های لایدار در ENVIحذف ابر با استفاده از الگوریتم FMASK در نرم افزار ENVIخودآموز نرم افزار ENVIدانلود نرم افزار ENVIدکتر سعید جوی زادهسنجش از دورشاخص پوشش گیاهیشیرازطبقه بندی در enviطبقه بندی و آشکارسازی تغییراتعملیات محاسبات باندی در نرم افزار سنجش از دور ENVIفیلم آموزشی GISفیلم انویکاربرد لایدار در سنجش از راه دورکتاب آموزش تصویری نرم‌افزار انویکتاب آموزش گام به گام نرم افزار ENVI 5.3کتاب آموزشی gisکتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در ArcMAPکتاب سنجش از دور کاربردی در Arcmapماهواره سنجش از دور انوی ست (Envisat)ماهواره های سنجش از دورمحاسبات فرمولی و نسبت باندیمعرفی گامهای اصلی در انویمعرفی نرم افزار سنجش از دورموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتیمیانگین ارتفاعی در انوینرم افزار Envi 5.3 – انوینرم افزار ENVI 5.3.1 (همراه با آموزش نصب)نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات سنجش از دورینصب و کار با اکستنشن Modis Conversion Toolkits در نرم افزار انویورژن های نرم افزار ENVI

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید