کاربردGIS در آب و برق
کاربردGIS در آب و برق

عنوان کتاب

کاربرد GIS درآب و برق

 • نویسنده : پت هول
 • مترجمین : سعید جوی زاده | ونوس نصیرفام
 • گوینده :
 • موضوع : کاربرد GIS درآب و برق
 • سال انتشار :
 • قیمت : 80,000 تومان

توضیحات کتاب

بسیاری از افراد درکی از چگونگی کار با خدمات رفاهی ندارند یا بهصورت چالشهایی که‌با آن مواجه هستند همفکری میکنند.‌اما‌زمانی‌که‌یک ترانسفورماتور منفجر میشود وچراغ‌ها وبرق محله قطع می‌شود،مردم فوری از وابستگی‌شان به‌خدمات شهری آگاه می‌شوند. شبکه‌های مجتمع آب، برق و‌گاز به صورت یکپارچه با بافت جامعه ما عجین شده و تا زمانی مشکلی پیش نیاید تا حدی نادیده گرفته می‌شود یا بدیهی تلقی می‌شود.

پشت صحنه، مدیران تاسیسات نگران حفظ و بهبود شبکه‌های خود هستند. آنها نگران بهبود پروژه‌های خود، هزینه تعمیرات، و حفظ و ایمنی پرسنل خود هستند.آنها به دنبال راههایی برای افزایش کارایی عملیاتی و افزایش رضایت مشتری هستند. هر روز، مدیران شرکت سعی بر کمک به سازمان خود بوده تا به شرکت‌های مدرن تبدیل شوند.

در دنیای امروز، نوسازی شامل استفاده از فن آوری‌های جدید، مانند سنسورها و ابزار تجسم داده‌ها برای نظارت بهتر و درک عملکرد شبکه می‌باشد. به ناچار درک، تولید و پردازش حجم عظیمی از فن آوری‌ها با مشکل مواجه شود. چگونه زمینه برنامه کاربردی را فراهم کرد تا بتوانند درک کنند؟ چگونه عملکرد خدمات رفاهی را تبدیل ودرک کنیم؟

قطعات گم شده پازل به مکان متصل هستند. این ایده با ارزش، ساختار، مسئله و فرصت محلی جایی در جهان قدیمی دارد، اما هرگز به اندازه امروز اهمیت نداشته است. هوش مکانی هرگز به این اندازه مفید نبوده است.

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) خدمات رفاهی می‌تواند زمینه داده‌ها و ابزار‌های تجسم چشم انداز مکانی را فراهم نماید.GIS، مانند یک مجرای داده، کانال سازی اطلاعات از طریق یک مدل جغرافیایی دقیق برای نشان دادن روابط آشکار و پنهان بین شبکه و محیط اطراف عمل می‌کند.مجهز به اطلاعات موقعیت مکانی، خدمات رفاهی درک بهتری از خطرات و مخاطراتی که می‌تواند خدمات را مختل ئ افزایش هزینه برای صنایع و مشتریان فراهم کند. مدیران می‌توانند اعتبار و ایمنی روزانه شان را بهبود بخشند. آنها می‌توانند مکان هایی را در شبکه که اوج بازدهی بالا ندارد نظارت کنند. مدیران می‌توانند تصمیمات سریعتر و موثری در مورد اولویت بندی پروژه ها، استقرار خدمه میدانی و مراقبت از مشتریان خود بگیرند.

فرهنگ سازمانی

این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است.

بخش ۱: تاب آوری و قابلیت اطمینان

استفاده از داده‌های کاربردی،GIS روابط مفید ساختاری و منابع، در یک محیط، محیط دنیای واقعی را نشان می‌دهد. با هوشمندی موقعیت مکانی، اپراتورهای خدمات شهری می‌توانند به طور فعال در بلند مدت، تصمیمات عملیاتی که احتمال وقفه را کاهش می‌دهد، در ضمن اقداماتی برای به حداقل رساندن آسیب و سرعت در ترمیم و بهبود تلاش‌ها برای کم کردن مدت زمان خاموشی انجام دهد.

بخش ۲: انعطاف پذیری عملیاتی

GIS با هدف بهبود هماهنگی داخلی بین مدیران دفاتر و پرسنل عملیات میدانی، عملیات روزانه را کارآمدتر می‌کند. بدون وقفه کاربرد به موقعGIS در داشبوردها و برنامه‌های میدانی، ایجاد محیط پیوسته خدمات رفاهی از آگاهی موقعیتی که عملکرد را اندازه گیری می‌کند، در حالی که انعطاف پذیری برای تخصیص مجدد وظایف و مسیریابی تماس‌های سرویس جدید را حفظ می‌کند.همچنین مدیران عملیاتی می‌توانند شرایط متغیر محیطی، مانند آب و هوای شدید را ارزیابی کنند.

بخش ۳ : ایمنی و امنیت

GIS در فرایندهای تصمیم گیری طراحی شده برای حفاظت از دارایی‌های شرکت،پرسنل میدانی، مشتریان، و خدمات عمومی کمک می‌کند. شبکه آب و برق دائما در معرض خطربوده، و زمانی که اتفاق ناگواری رخ می‌دهد، خدمات رفاهی باید به طور مرتب پاسخگو بوده و نه تنها برای محافظت از کارگران خود و افراد دیگر، بلکه برای حل مشکلات غیرقابل کنترل باسایر ارگان‌ها هماهنگی داشته باشند. هوش مکانی یک عنصر کلیدی برای دستیابی به زمان واقعی آگاهی موقعیتی و ارتباط موثر در مواقع بحران می‌باشد.

بخش ۴: حفظ مشتری

به وسیله GIS، خدمات رفاهی می‌توانند ارتباطات خود را با مشتری حفظ کنند. نقشه‌های GIS تجزیه و تحلیل‌ها را در دنیای GIS اضافه می‌کنند. به مشتریان اجازه نظارت و درک چگونگی فعالیت‌ها و رویدادها را به عنوان یک عامل کلی که در جامعه اثر می‌گذارد را می‌دهد. اتکای مردم به خدمات رفاهی، آنهارا عمیقا از تغییرات در هزینه‌های خدماتی یا کیفیت خدمات آگاه می‌کند. به کمک هوش مکانی اعتماد شدید بین خدمات رفاهی و مشتریان با ارائه دقیق و مفید اطلاعات فراهم می‌شود.

به دست آوردن اطلاعات مکانی

هر بخش از کتاب شامل گزارش هایی از زندگی واقعی چگونگی استفاده از خدمات رفاهیGIS برای حل مشکلات خاص را نشان دهد می‌باشد. هر بخش در مورد شروع کار با GIS، که ایده‌ها، استراتژی ها، ابزارها، و اقدامات پیشنهادی که مدیران خدمات رفاهی برای تصمیم گیری و گردش کار عملیات اطلاعات مکانی انجام دهند را نشان می‌دهد.

گزارش‌ها و استراتژی‌های طراحی شده در جهت کمک به خواننده برای درک چگونگی خدمات GIS برای دستیابی به دیدگاه جغرافیایی د ادغام استدلال فضای فیزیکی، مشخصات عملیاتی تاسیسات گاز، برق و آب استفاده کند. این کتاب اطلاعات مکانی را به عنوان علمی مفید که مدیران خدمات می‌توانند به تجربیات خود اضافه و تخصص، ارائه منحصر به فرد، چشم انداز جغرافیایی که می‌تواند در عملیات و برنامه ریزی روزانه گنجانده شود را ارائه می‌دهد.

اگر اطلاعات مکانی در حال حاضر بخشی از فرایندهای تصمیم گیری خدماتی نباشد یا در فعالیت‌های عملیاتی روزانه در نظر گرفته شود، یا اگر برای بهبود خدمات مشتری اضافه نشود، پس مدیران می‌توانند از این کتاب برای شروع توسعه مهارتهایشان در این زمینه استفاده کنند. توسعه این مهارتها نیازی نادیده گرفتن تجربیات و دانش خود از سوی مدیران خدمات ندارد. استدلال فضایی راه دیگری را برای حل مسئله در زمینه جهان واقعی اضافه می‌کند.

نحوه استفاده از کتاب

این کتاب برای کمک به شما جهت تمرکز برموضاعاتی که برای شما مهم هستند طراحی شده است. راهنمایی برای برداشتن گام‌های اولیه باGIS و استفاده از اطلاعات مکانی در تصمیم گیری‌ها و ایجاد مشارکت بیشتر شما در محیط درون سازمانی است. از این کتاب می‌توان برای شناسایی نقشه ها، فضای تحلیلی، و برنامه‌های کاربردی GIS و سپس، به عنوان مراحل بعدی، آموزش بیشتر درباره منابع می‌باشد.

جهت یادگیری بیشتر برنامه کاربردی GIS به صفحه وب این کتاب مراجعه کنید.

سرفصل های کتاب کاربرد GIS درآب و برق

فصل اول

   
         
 • مقدمه
 •        
 • تاب آوری و قابلیت اطمینان
 •        
 • مطالعه موردی
 •        
 • شتاب بخشی به آینده دیجیتالی
 •        
 • انتقال از CADبه ArcGIS
 •        
 • حمایت بهره وری در سراسر سازمان
 •        
 • کاهش برنامه راهنمایی حمایت از مشتریان
 •        
 • شروع کار با GIS
 •        
 • ساخت مدل کاربردی
 •        
 • چگونه شروع کنیم؟
 •        
 • شروع سریع با راه حل‌های ARCGIS
 •        
 • یادگیری با انجام دادن
 •        
 • آماده کردن یک پروژه
 •    

فصل دوم

   
         
 • انعطاف پذیری عملیاتی
 •        
 • همگرایی داده ها
 •        
 • آگاهی از موقعیت
 •        
 • بهره وری نیروی کار
 •        
 • مطالعه موردی
 •        
 • داشبوردها عملکرد خدمات را بهبود می‌بخشند
 •        
 • اتخاذ تصمیمات تجاری با GIS
 •        
 • هر یک از جنبه‌های عملیات خدمات مفید را لمس می‌کند GIS
 •        
 • برنامه افزایش کارایی بازرسی مفید
 •        
 • شروع با GIS
 •        
 • بهبود انعطاف پذیری عملیاتی
 •        
 • ادغام داده‌های سیستمی با هوش موقعیت مکانی
 •        
 • هبود کارایی نیروی کار در این زمینه
 •        
 • چه طور باید شروع کرد
 •        
 • با راهکارهای ArcGIS سریعتر شروع کنید
 •        
 • یادگیری با تمرین
 •    

فصل سوم

   
         
 • ایمنی و امنیت
 •        
 • مطالعات موردی
 •        
 • کاهش خطرات، افزایش بهره وری
 •        
 • بازسازی سریعتر خدمات پس از یک طوفان بزرگ
 •        
 • کاهش تماس‌های تصادفی خطوط برق
 •        
 • ارزیابی خسارت دگرگونی
 •        
 • شروع با GIS
 •        
 • آگاهی اضطراری
 •        
 • آمادگی
 •        
 • واکنش
 •        
 • ترمیم
 •        
 • چه طور باید شروع کرد
 •        
 • با انجام دادن یاد بگیرید
 •        
 • داده آماده
 •        
 • تصمیم‌گیری
 •    

فصل چهارم

   
         
 • مراقبت از مشتری
 •        
 • ارتباط به موقع
 •        
 • اطلاعات حیاتی
 •        
 • تجزیه و تحلیل زمان واقعی
 •        
 • مطالعات موردی
 •        
 • اداره برق و آب دبی
 •        
 • اداره شهرستان لیهای
 •        
 • ابزارهایی برای برآورده کردن نیازهای مخاطبان
 •        
 • شروع با GIS
 •        
 • چه طور باید شروع کرد
 •        
 • استراتژی‌های تعامل با مشتری با استفاده از GIS
 •        
 • نحوه استفاده از GIS برای بهبود تجربیات مشتری
 •        
 • شروع نقشه برداری و تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری
 •        
 • یادگیری با انجام دادن
 •    
   
         
 • تنظیمات MAP BOOK
 •        
 • فهرست منابع
 •    

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاربرد GIS درآب و برق”