کاربردGIS در آب و برق
کاربردGIS در آب و برق

عنوان کتاب

کاربرد GIS درآب و برق

 • نویسنده : پت هول
 • مترجمین : سعید جوی زاده | ونوس نصیرفام
 • گوینده :
 • موضوع : کاربرد GIS درآب و برق
 • سال انتشار :
 • قیمت : 80,000 تومان

توضیحات کتاب

بسیاری از افراد درکی از چگونگی کار با خدمات رفاهی ندارند یا بهصورت چالشهایی که‌با آن مواجه هستند همفکری میکنند.‌اما‌زمانی‌که‌یک ترانسفورماتور منفجر میشود وچراغ‌ها وبرق محله قطع می‌شود،مردم فوری از وابستگی‌شان به‌خدمات شهری آگاه می‌شوند. شبکه‌های مجتمع آب، برق و‌گاز به صورت یکپارچه با بافت جامعه ما عجین شده و تا زمانی مشکلی پیش نیاید تا حدی نادیده گرفته می‌شود یا بدیهی تلقی می‌شود.

پشت صحنه، مدیران تاسیسات نگران حفظ و بهبود شبکه‌های خود هستند. آنها نگران بهبود پروژه‌های خود، هزینه تعمیرات، و حفظ و ایمنی پرسنل خود هستند.آنها به دنبال راههایی برای افزایش کارایی عملیاتی و افزایش رضایت مشتری هستند. هر روز، مدیران شرکت سعی بر کمک به سازمان خود بوده تا به شرکت‌های مدرن تبدیل شوند.

در دنیای امروز، نوسازی شامل استفاده از فن آوری‌های جدید، مانند سنسورها و ابزار تجسم داده‌ها برای نظارت بهتر و درک عملکرد شبکه می‌باشد. به ناچار درک، تولید و پردازش حجم عظیمی از فن آوری‌ها با مشکل مواجه شود. چگونه زمینه برنامه کاربردی را فراهم کرد تا بتوانند درک کنند؟ چگونه عملکرد خدمات رفاهی را تبدیل ودرک کنیم؟

قطعات گم شده پازل به مکان متصل هستند. این ایده با ارزش، ساختار، مسئله و فرصت محلی جایی در جهان قدیمی دارد، اما هرگز به اندازه امروز اهمیت نداشته است. هوش مکانی هرگز به این اندازه مفید نبوده است.

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) خدمات رفاهی می‌تواند زمینه داده‌ها و ابزار‌های تجسم چشم انداز مکانی را فراهم نماید.GIS، مانند یک مجرای داده، کانال سازی اطلاعات از طریق یک مدل جغرافیایی دقیق برای نشان دادن روابط آشکار و پنهان بین شبکه و محیط اطراف عمل می‌کند.مجهز به اطلاعات موقعیت مکانی، خدمات رفاهی درک بهتری از خطرات و مخاطراتی که می‌تواند خدمات را مختل ئ افزایش هزینه برای صنایع و مشتریان فراهم کند. مدیران می‌توانند اعتبار و ایمنی روزانه شان را بهبود بخشند. آنها می‌توانند مکان هایی را در شبکه که اوج بازدهی بالا ندارد نظارت کنند. مدیران می‌توانند تصمیمات سریعتر و موثری در مورد اولویت بندی پروژه ها، استقرار خدمه میدانی و مراقبت از مشتریان خود بگیرند.

فرهنگ سازمانی

این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است.

بخش ۱: تاب آوری و قابلیت اطمینان

استفاده از داده‌های کاربردی،GIS روابط مفید ساختاری و منابع، در یک محیط، محیط دنیای واقعی را نشان می‌دهد. با هوشمندی موقعیت مکانی، اپراتورهای خدمات شهری می‌توانند به طور فعال در بلند مدت، تصمیمات عملیاتی که احتمال وقفه را کاهش می‌دهد، در ضمن اقداماتی برای به حداقل رساندن آسیب و سرعت در ترمیم و بهبود تلاش‌ها برای کم کردن مدت زمان خاموشی انجام دهد.

بخش ۲: انعطاف پذیری عملیاتی

GIS با هدف بهبود هماهنگی داخلی بین مدیران دفاتر و پرسنل عملیات میدانی، عملیات روزانه را کارآمدتر می‌کند. بدون وقفه کاربرد به موقعGIS در داشبوردها و برنامه‌های میدانی، ایجاد محیط پیوسته خدمات رفاهی از آگاهی موقعیتی که عملکرد را اندازه گیری می‌کند، در حالی که انعطاف پذیری برای تخصیص مجدد وظایف و مسیریابی تماس‌های سرویس جدید را حفظ می‌کند.همچنین مدیران عملیاتی می‌توانند شرایط متغیر محیطی، مانند آب و هوای شدید را ارزیابی کنند.

بخش ۳ : ایمنی و امنیت

GIS در فرایندهای تصمیم گیری طراحی شده برای حفاظت از دارایی‌های شرکت،پرسنل میدانی، مشتریان، و خدمات عمومی کمک می‌کند. شبکه آب و برق دائما در معرض خطربوده، و زمانی که اتفاق ناگواری رخ می‌دهد، خدمات رفاهی باید به طور مرتب پاسخگو بوده و نه تنها برای محافظت از کارگران خود و افراد دیگر، بلکه برای حل مشکلات غیرقابل کنترل باسایر ارگان‌ها هماهنگی داشته باشند. هوش مکانی یک عنصر کلیدی برای دستیابی به زمان واقعی آگاهی موقعیتی و ارتباط موثر در مواقع بحران می‌باشد.

بخش ۴: حفظ مشتری

به وسیله GIS، خدمات رفاهی می‌توانند ارتباطات خود را با مشتری حفظ کنند. نقشه‌های GIS تجزیه و تحلیل‌ها را در دنیای GIS اضافه می‌کنند. به مشتریان اجازه نظارت و درک چگونگی فعالیت‌ها و رویدادها را به عنوان یک عامل کلی که در جامعه اثر می‌گذارد را می‌دهد. اتکای مردم به خدمات رفاهی، آنهارا عمیقا از تغییرات در هزینه‌های خدماتی یا کیفیت خدمات آگاه می‌کند. به کمک هوش مکانی اعتماد شدید بین خدمات رفاهی و مشتریان با ارائه دقیق و مفید اطلاعات فراهم می‌شود.

به دست آوردن اطلاعات مکانی

هر بخش از کتاب شامل گزارش هایی از زندگی واقعی چگونگی استفاده از خدمات رفاهیGIS برای حل مشکلات خاص را نشان دهد می‌باشد. هر بخش در مورد شروع کار با GIS، که ایده‌ها، استراتژی ها، ابزارها، و اقدامات پیشنهادی که مدیران خدمات رفاهی برای تصمیم گیری و گردش کار عملیات اطلاعات مکانی انجام دهند را نشان می‌دهد.

گزارش‌ها و استراتژی‌های طراحی شده در جهت کمک به خواننده برای درک چگونگی خدمات GIS برای دستیابی به دیدگاه جغرافیایی د ادغام استدلال فضای فیزیکی، مشخصات عملیاتی تاسیسات گاز، برق و آب استفاده کند. این کتاب اطلاعات مکانی را به عنوان علمی مفید که مدیران خدمات می‌توانند به تجربیات خود اضافه و تخصص، ارائه منحصر به فرد، چشم انداز جغرافیایی که می‌تواند در عملیات و برنامه ریزی روزانه گنجانده شود را ارائه می‌دهد.

اگر اطلاعات مکانی در حال حاضر بخشی از فرایندهای تصمیم گیری خدماتی نباشد یا در فعالیت‌های عملیاتی روزانه در نظر گرفته شود، یا اگر برای بهبود خدمات مشتری اضافه نشود، پس مدیران می‌توانند از این کتاب برای شروع توسعه مهارتهایشان در این زمینه استفاده کنند. توسعه این مهارتها نیازی نادیده گرفتن تجربیات و دانش خود از سوی مدیران خدمات ندارد. استدلال فضایی راه دیگری را برای حل مسئله در زمینه جهان واقعی اضافه می‌کند.

نحوه استفاده از کتاب

این کتاب برای کمک به شما جهت تمرکز برموضاعاتی که برای شما مهم هستند طراحی شده است. راهنمایی برای برداشتن گام‌های اولیه باGIS و استفاده از اطلاعات مکانی در تصمیم گیری‌ها و ایجاد مشارکت بیشتر شما در محیط درون سازمانی است. از این کتاب می‌توان برای شناسایی نقشه ها، فضای تحلیلی، و برنامه‌های کاربردی GIS و سپس، به عنوان مراحل بعدی، آموزش بیشتر درباره منابع می‌باشد.

جهت یادگیری بیشتر برنامه کاربردی GIS به صفحه وب این کتاب مراجعه کنید.

سرفصل های کتاب کاربرد GIS درآب و برق

فصل اول

   
         
 • مقدمه
 •        
 • تاب آوری و قابلیت اطمینان
 •        
 • مطالعه موردی
 •        
 • شتاب بخشی به آینده دیجیتالی
 •        
 • انتقال از CADبه ArcGIS
 •        
 • حمایت بهره وری در سراسر سازمان
 •        
 • کاهش برنامه راهنمایی حمایت از مشتریان
 •        
 • شروع کار با GIS
 •        
 • ساخت مدل کاربردی
 •        
 • چگونه شروع کنیم؟
 •        
 • شروع سریع با راه حل‌های ARCGIS
 •        
 • یادگیری با انجام دادن
 •        
 • آماده کردن یک پروژه
 •    

فصل دوم

   
         
 • انعطاف پذیری عملیاتی
 •        
 • همگرایی داده ها
 •        
 • آگاهی از موقعیت
 •        
 • بهره وری نیروی کار
 •        
 • مطالعه موردی
 •        
 • داشبوردها عملکرد خدمات را بهبود می‌بخشند
 •        
 • اتخاذ تصمیمات تجاری با GIS
 •        
 • هر یک از جنبه‌های عملیات خدمات مفید را لمس می‌کند GIS
 •        
 • برنامه افزایش کارایی بازرسی مفید
 •        
 • شروع با GIS
 •        
 • بهبود انعطاف پذیری عملیاتی
 •        
 • ادغام داده‌های سیستمی با هوش موقعیت مکانی
 •        
 • هبود کارایی نیروی کار در این زمینه
 •        
 • چه طور باید شروع کرد
 •        
 • با راهکارهای ArcGIS سریعتر شروع کنید
 •        
 • یادگیری با تمرین
 •    

فصل سوم

   
         
 • ایمنی و امنیت
 •        
 • مطالعات موردی
 •        
 • کاهش خطرات، افزایش بهره وری
 •        
 • بازسازی سریعتر خدمات پس از یک طوفان بزرگ
 •        
 • کاهش تماس‌های تصادفی خطوط برق
 •        
 • ارزیابی خسارت دگرگونی
 •        
 • شروع با GIS
 •        
 • آگاهی اضطراری
 •        
 • آمادگی
 •        
 • واکنش
 •        
 • ترمیم
 •        
 • چه طور باید شروع کرد
 •        
 • با انجام دادن یاد بگیرید
 •        
 • داده آماده
 •        
 • تصمیم‌گیری
 •    

فصل چهارم

   
         
 • مراقبت از مشتری
 •        
 • ارتباط به موقع
 •        
 • اطلاعات حیاتی
 •        
 • تجزیه و تحلیل زمان واقعی
 •        
 • مطالعات موردی
 •        
 • اداره برق و آب دبی
 •        
 • اداره شهرستان لیهای
 •        
 • ابزارهایی برای برآورده کردن نیازهای مخاطبان
 •        
 • شروع با GIS
 •        
 • چه طور باید شروع کرد
 •        
 • استراتژی‌های تعامل با مشتری با استفاده از GIS
 •        
 • نحوه استفاده از GIS برای بهبود تجربیات مشتری
 •        
 • شروع نقشه برداری و تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری
 •        
 • یادگیری با انجام دادن
 •    
   
         
 • تنظیمات MAP BOOK
 •        
 • فهرست منابع
 •    

دیدگاهها

 1. Robertrib

  drug information and news for professionals and consumers. Everything about medicine.
  cialis daily cheap
  Get here. Get information now.

 2. aponymn

  What is unique about your family buy cialis generic online cheap

 3. Robertrib

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://tadalafil1st.com/# buy tadalafil cialis
  Read information now. safe and effective drugs are available.

 4. Oiruwm

  generic carvedilol 25mg oxybutynin 5mg cheap elavil 50mg generic

 5. CharlesPeeds

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Get information now.
  https://viagrapillsild.com/# sildenafil india paypal
  drug information and news for professionals and consumers. Everything about medicine.

 6. Sodxkd

  purchase lanoxin without prescription generic molnunat 200 mg molnunat cost

 7. Sazaxi

  clobetasol cream buy amiodarone for sale order cordarone 200mg without prescription

 8. Nncvrm

  asacol 800mg usa buy mesalamine 400mg online cheap buy avapro 150mg without prescription

 9. RobertMus

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Everything about medicine.
  prescription drugs online without doctor
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get warning information here.

 10. Jkjeuw

  assignment company essay helper purchase sulfasalazine

 11. Gqgcof

  purchase altace online cheap ramipril 10mg oral etoricoxib 60mg canada

 12. Wgjkeu

  naprosyn 250mg ca order lansoprazole 15mg online lansoprazole 30mg oral

 13. Opnksx

  buy arimidex 1 mg without prescription arimidex 1 mg oral order anastrozole sale

 14. DavidJoism

  https://drugsoverthecounter.com/# over the counter viagra

 15. zmozeroteriloren

  I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 16. zmozero teriloren

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 17. marizonilogert

  I will immediately grab your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I may just subscribe. Thanks.

  http:/www.marizonilogert.com

 18. Inge

  Filmin kahramanı olan sadist katilin Kalın Beyaz Kız Twerking kardeşi, tecavüze uğramış, Baba figürü
  derken, benim yakıştırdığım bir şey değil bu.

 19. Darrel

  Yüksek seviyeler genellikle ağır Pornografi
  kullanımı gibi zorlayıcı cinsel davranışlara bağlıdır.
  Beyin yolu değişir. Bağımlı olursanız, beyninizdeki devrelerin çalışma şeklini değiştirebilir.
  Bir bağımlılık, aynı zevk seviyesini elde etmek için pornoyu tekrar tekrar izlemeniz gerektiği anlamına gelir.

  Beyin hastalığı.

  Look into my web site – am izle college turkish kızlar evde parti verince seks ve çok

 20. best cryptocurrency to buy now

  My partner and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write regarding here. Again, awesome website!

  https://polygonscan.com/token/0xd31De8eD2D7457124f69BF71E44B31e704Dc416E

 21. best cryptocurrency

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting. “He removes the greatest ornament of friendship, who takes away from it respect.” by Cicero.

  https://crypto.com/price/zloadr

 22. best cryptocurrency to invest 2021

  Lovely just what I was looking for.Thanks to the author for taking his clock time on this one.

  https://www.binance.com/en-GB/price/zloadr

 23. best cryptocurrency to buy 2021

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

  https://www.coinbase.com/price/zloadr

 24. best cryptocurrency to buy today

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

  https://ethplorer.io/address/0xbdfa65533074b0b23ebc18c7190be79fa74b30c2#chart=candlestick

 25. zorivareworilon

  Throughout the great pattern of things you secure a B- with regard to effort and hard work. Where you actually lost everybody ended up being in all the specifics. You know, people say, the devil is in the details… And it could not be much more correct right here. Having said that, permit me tell you just what exactly did give good results. The text is definitely extremely persuasive and this is most likely why I am taking an effort in order to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. 2nd, even though I can easily see a leaps in reasoning you make, I am not really confident of how you appear to unite the points which inturn make the actual conclusion. For the moment I will, no doubt yield to your position however hope in the foreseeable future you connect your facts much better.

  http://www.zorivareworilon.com/

دیدگاه خود را بنویسید