کتاب آمار فضایی
کتاب آمار فضایی

عنوان کتاب

آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) جلد اول و دوم

 • نویسنده : سعید جوی زاده | ساره حدادی | محمدصادق درانی نژاد
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : آمار فضایی
 • سال انتشار :
 • قیمت : رایگان

توضیحات کتاب (جلد اول )

سپاس، خداوند بزرگ که توفیق نگارش ۱۵ جلد در رابطه با آمار فضایی نصیب ما گرداند. این جلدها به عنوان منبع جامع و کاملی برای فراگیری آمار فضایی و تفسیر و تحلیل داده­ های مکانی و همچنین به عنوان یک مرجع برای حرفه ­های متعدد مرتبط با اطلاعات مکانی – فضایی و تحلیل آن­ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کتاب­ ها به عنوان یک منبع ارزشمند برای افرادی خواهد بود که با جمع ­آوری و تحلیل داده­ های مکانی سر و کار دارند. اولین جلد از این مجموعه آمار فضایی به کلیاتی در رابطه با این علم اختصاص داده شده است. جلد اول کتاب آمار فضایی تحت عنوان مقدمه ­ای بر آمار فضایی (تحلیل داده ­های مکانی) بیشتر جهت معرفی و آشنایی با آمار فضایی جهت محققین، اندیشمندان و دانشجویان می­ باشد. فصل اول کتاب به کلیاتی در رابطه با آمار کلاسیک و آمار فضایی و تفاوت آن اشاره دارد. در این فصل اهداف، موضوعات و کاربردهای این علم توضیح داده می­ شود. در فصل دوم به مدل ­های داده­ های مکانی و توصیفی اشاره و سپس در فصل سوم به نمونه برداری فضایی و انواع آن مفصل اشاره شده است. در فصل چهارم به تحلیل اکتشافی داده­ ها همانند تشخیص داده پرت، مانایی و … پرداخته شده است. از آن جا که زمین آمار به عنوان پیش ­نیاز و مدخل ورودی علم آمار فضایی است سعی شده در فصل پنجم به مقوله درون­یابی (زمین آمار، چندجمله ­ای عمومی، محلی و …) پرداخته شده است. یکی از ارکان اساسی در تحلیل­های آمار فضایی فاصله و جهت است که از قانون اول توبلر جغرافیا (اصل توبلر) نشأت گرفته است که در این فصل توضیح داده می­ شود. فصل ششم، هفتم، هشتم به ترتیب به آمار توصیفی و استنباطی، آماره ­های عمومی و محلی فضایی اختصاص داده شده است. از آن جا که تشخیص همبستگی­ های فضایی اهمیت زیادی پیدا می­کند در فصل دهم به معرفی خوشه­ بندی فضایی پرداخته می­شود. همان طور که می­دانید هدف غایی علم کشف حقیقت می ­باشد و برای نیل به آن نیازمند تفکر، تحلیل داده­ ها، تفسیر، پیش ­بینی دقیق و تشخیص متغیرهای موثر می ­باشد که در فصل یازدهم به این موضوع پرداخته شده است. از آن جایی که نتایج تحلیل داده ­های فضایی در قالب نقشه ارائه می­گردد لذا تکنیک­ ها، روش­ ها، ابزارهای بصری ­سازی خیلی حائز اهمیت است که در فصل دوازدهم به این مقوله پرداخته شده است.

محققینی می­توانند آمار فضایی را درک کنند که ابتدا درک صحیحی از آمار کلاسیک داشته باشند و چون در این کتاب نمی­ توانستیم آمار کلاسیک را به طور مفصل شرح دهیم، در پیوست نگاهی گذرا به برخی از موضوعات آمار کلاسیک که برای درک آمار فضایی مهم است به رشته تحریر در آمده است. نگارندگان این کتاب خاطر نشان می­ سازند که این پیوست به معنای تمام آمار کلاسیک نیست و صرفاً جهت آشنایی محققین می­ باشد چرا که علم آمار کلاسیک بسیار گسترده و در ده ها جلد و یا صدها جلد نمی­ گنجد.

برای درک بهتر هر فصل خلاصه مربوط به آن فصل به همراه سوالات چالش برانگیز و منابعی برای مطالعه بیشتر آورده شده است. این کتاب به جامعه علمی مخصوصاً پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و همچنین مدیران و برنامه­ ریزان کشور تقدیم می ­شود.

توضیحات کتاب

سپاس، خداوند بزرگ که توفیق نگارش جلد دیگری از کتاب آمار فضایی نصیب ما گرداند. این جلدها به عنوان منبع جامع و کاملی برای فراگیری آمار فضایی و تفسیر و تحلیل داده های مکانی و همچنین به عنوان یک مرجع برای حرفه های متعدد مرتبط با اطلاعات مکانی – فضایی و تحلیل آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کتاب ها به عنوان یک منبع ارزشمند برای افرادی خواهد بود که با جمع آوری و تحلیل داده های مکانی سر و کار دارند. این جلد از این مجموعه آمار فضایی، به استفاده از ابزار آمار فضایی در نرم افزار ArcGIS می پردازد. جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS شامل مجموعه ای از ابزارها برای تحلیل روابط، الگوها، فرآیندها و توزیع های فضایی است. آمار فضایی همانند آمار کلاسیک، مجموعه ای منحصر به فرد از تجزیه و تحلیل است که جغرافیا را نیز در بر می گیرد. این ابزار می تواند با تمام سطح مجوز ArcGIS Desktop مورد استفاده قرار گیرد و راهی منحصر به فرد برای کشف روابط فضایی موجود در داده ها است. توضیحات مربوط به تحلیل فضایی در ArcGIS با مقدمه ای بر موضوع آمار فضایی آغاز می شود. پس از این مقدمه کوتاه، ابزارهای آمار فضایی را بررسی می کنیم. ابتدا ابزارهای موجود را مورد بررسی قرار خواهیم داد که هدف آن ارائه » دسته ابزار اندازه گیری توزیع جغرافیایی « در که به ،» دسته ابزار تحلیل الگوی استاندارد « اطلاعات توصیفی آمار فضایی است. در مرحله بعد بررسی خوشه بندی، پراکندگی یا الگوهای تصادفی می پردازد، آموزش داده می شود. در ادامه، و » جستجوی مشابهت « ،» تحلیل لکه داغ « تحلیل های پیشرفته و جذابتر آمار فضایی از جمله نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. » رگرسیون حداقل مربعات « برای درک بهتر هر فصل، خلاصه ای مربوط به آن فصل و منابعی برای مطالعه بیشتر آورده شده است. این کتاب به جامعه علمی مخصوصاً پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و همچنین مدیران و برنامه ریزان کشور تقدیم می شود.

فهرست کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) جلد اول

 

فصل اول: آشنایی با آمار کلاسیک و آمار فضایی

   • مقدمه
   • تاریخچه علم آمار
   • مفهوم علم آمار
   • مفهوم آمار کلاسیک
   • مفهوم آمار فضایی
   • موقعیت مکانی
   • تأثیرپذیری مکانی
   • نقشه
   • تعاریف ریاضی
   • روش کار آمار فضایی
   • جمع­ آوری داده ­ها
   • پردازش داده­ ها
   • تصمیم ­گیری یا رسیدن به نتایج تازه
   • اهداف آمار فضایی
   • کاربردهای آمار فضایی
   • کاربرد در هوا و اقليم­ شناسي
   • کاربرد در مدیریت منابع آب
   • کاربرد در زمین­ شناسی
   • کاربرد در پزشکی و بهداشت محيط
   • کاربرد در داروسازی
   • کاربرد در دامداری و دامپزشکي
   • کاربرد در علوم محيطي.
   • کاربرد در جرم­شناسي، حقوق و علوم قضايي
   • کاربرد در علوم کشاورزي
   • کاربرد در علوم اقتصادي
   • کاربرد در علوم آموزشي
   • کاربرد در شهرسازي و برنامه ­ريزي شهري
   • کاربرد در برنامه ­ریزی روستایی و سکونتگاه ­های روستایی
   • کاربرد در تحلیل پدیده ­های سیاسی اجتماعی مانند انتخابات
   • برنامه­ ریزی فضایی

فصل دوم: فرم مکانی و توصیفی در آمار فضایی

   • مقدمه
   • فرم های داده ­های مکانی
   • مدل­ های برداری
   • ساختار مدل رستری
   • پیچیدگی­ های جهان واقعی و مدلسازی
   • فرم داده ­های توصیفی
   • جداول توصیفی
   • ساختارهای داده­ های توصیفی
   • کنترل کیفیت داده ­های فضایی
   • دقت و صحت داده ­ها در آمار فضایی

فصل سوم: نمونه ­برداری فضایی

   • مقدمه
   • مفهوم نمونه­ برداری فضایی
   • روشهای مختلف نمونه ­برداری فضایی
   • روشهای مختلف نمونه ­برداری فضایی دوبعدی
   • اشتباهات در نمونه ­برداری

فصل چهارم: تحلیل اکتشافی داده های فضایی

   • مقدمه
   • بررسی توزیع نرمال
   • شناسایی داده های دورافتاده
   • روش هاینینگ
   • نمودار جعبه ­ای
   • نمودار – پراکنش
   • شناسایی داده دور­افتاده با شاخص ­های آماری
   • مفهوم مانایی داده ­ها
   • مفهوم روند
   • بررسی روند داده ­ها در سری زمانی
   • حذف روند داده ­ها
   • تحلیل اکتشافی با نمودار هماهنگی خطوط موازی
   • تحلیل اکتشافی با نمودار پراکنش

فصل پنجم: زمین آمار

   • مقدمه
   • مفهوم درونيابي
   • روش هاي درونيابي
   • روش های ترسیمی
   • روش هاي جبري (يا قطعي)
   • روش درونيابي چندجمله ­اي (يا تابع روند)
   • روش درونيابي اسپلاين
   • روش درونيابي معکوس فاصله وزني
   • روش­هاي زمين ­آماري
   • روش کريجينگ
   • مراحل درونيابي به روش کريجينگ

فصل ششم: فاصله و مجاورت در روابط فضایی

   • مقدمه
   • مفهوم فاصله
   • محاسبه فاصله
   • روش­های مفهوم سازی رابطه فضايي
   • روش معکوس فاصله
   • روش مربع معکوس فاصله
   • روش محدوده فاصله ثابت
   • روش منطقه بی ­تفاوت
   • مجاورت چندضلعی
   • انواع روش­های مجاورت چندضلعی
   • نحوه تشکیل ماتریس مجاورت
   • روش نزدیکترین همسایه
   • روش مثلث­ سازي

فصل هفتم: آمار فضایی توصیفی و استنباطی

   • مقدمه
   • ميانگين مکاني در آمار فضايي
   • میانگین وزنی مکانی در آمار فضایی
   • میانه مکاني در آمار فضایی
   • عارضه مرکزي
   • مفهوم پراکندگی فضایی (تغییرات فضایی)
   • فاصله استاندارد مطلق (انحراف معیار فضایی) در آمار فضایی
   • فاصله استاندارد نسبي در آمار فضایی
   • توزيع جهت ­دار در آمار فضایی
   • ميانگين جهت­ دار در آمار فضایی
   • مفهوم واریانس دایره­ای در میانگین جهت­دار
   • آزمون آمار استنباطی
   • آزمون آمار استنباطی شاخص مرکزی
   • آزمون آمار استنباطی شاخص پراکندگی
   • داده­های زاویه­ ای

فصل هشتم: آشنایی با آماره ­های فضایی عمومی

   • مقدمه
   • مفهوم الگوی فضایی
   • آماره میانگین نزدیکترین فواصل همسایگی
   • آماره چارک فضايي
   • روش غيرشرطي
   • روش شرطي
   • آماره موران
   • آماره جییری
   • آماره عمومي گتيس و اُرد
   • آماره اُدن
   • آماره تانگو
   • آماره کاي اسکوئر فضايي
   • تحلیل خوشه ­ای فضایی چندفاصله ­ای
   • آشنایی با آماره ­های محلی فضایی

فصل نهم: آشنایی با آماره ­های محلی فضایی

   • مقدمه
   • آماره موران محلي
   • آماره
   • آماره تانگو
   • آماره گتيس
   • آماره استون
   • آماره چارک محلی و مقدمه­ ای بر آزمون چندگانه (چند آزمون) از طریق ام-تست

فصل دهم: شناسایی خوشه در آمار فضایی

   • مقدمه
   • شبیه ­سازی مونت کارلو
   • مراحل اجرای شبیه ­سازی مونت کارلو
   • دستگاه تحلیل جغرافیایی اوپن شاو و همکاران
   • آزمون بیساگ و نیوال
   • روش فوترینگام و ژان
   • روش جایگشت
   • آماره تحلیل فضایی کالدروف

فصل یازدهم: تحلیل رگرسیون

   • مقدمه
   • مفهوم رگرسیون خطی
   • رگرسیون حداقل مربعات معمولی
   • مفهوم خطای رگرسیون
   • فرضیات رگرسیون
   • بررسی فرضیات رگرسیون
   • ناهمگنی فضایی
   • رگرسیون موزون جغرافیایی
   • تعیین محدوده در رگرسیون موزون جغرافیایی
   • تخمین تراکم کرنل
   • نحوه تعیین باند بهینه در روش تراکم کرنل
   • روش تابع تراکم کرنل در رگرسیون موزون جغرافیایی
   • بررسی نیکویی مدل رگرسیون
   • مفهوم همخطی در رگرسیون
   • مقایسه نتایج رگرسیون معمولی و رگرسیون موزون جغرافیایی

فصل دوازدهم: آشنایی با کارتوگرام

  • مقدمه
  • کارتوگرام
  • کارتوگرام فاصله
  • کارتوگرام مساحت
  • کارتوگرام مساحت پیوسته و غیر پیوسته
  • کارتوگرام­ های درلینگ، دمیج، مستطیلی
  • روش­های ساخت کارتوگرام
  • روش نقشه روبر
  • روش دمپ
  • روش روبر شیت
  • روش شبه کارتوگرام
  • روش فشرده ­­سازی چندضلعی تعاملی
  • روش انتگرال خطی
  • روش مقید
  • روش انتشار
  • روش محور میانی
  • مقایسه روش­ های ایجاد کارتوگرام
  •  

فهرست کتاب آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) جلد دوم

فصل اول: مقدمه­ ای بر آمار فضایی در ArcGIS

   • مقدمه
   • مقدمه­ ای بر آمار فضایی
   • معرفی نرم ­افزار ArcGIS
   • قابلیت­ های نرم ­افزار ArcGIS
   • مرور اجمالی بر جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS
   • دسته ابزار سنجش توزیع جغرافیایی
   • دسته ابزار تحلیل الگوها
   • دسته ابزار تهیه نقشه خوشه­ ها
   • دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی

فصل دوم: سنجش توزیع فضایی با ابزارهای ArcGIS

   • مقدمه
   • اندازه­ گیری مرکزگرایی جغرافیایی
   • مفهوم و اجرای ابزار عارضه مرکزي
   • مفهوم و اجرای ابزار مرکز ميانگين
   • مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانه
   • اندازه ­گیری درجه‌ پراکندگی و تمرکز عوارض حول يک مرکز با فاصله استاندارد
   • مفهوم و اجرای ابزار فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی)
   • خلاصه­ سازي ویژگی های فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت­ دار
   • مفهوم و اجرای ابزار توزيع جهت ­دار
   • شاخص توصیفی ميانگين جهت­ دار
   • مفهوم و اجرای ابزار ميانگين جهت­ دار

فصل سوم: تحلیل الگوها با ابزارهای ArcGIS

   • مقدمه
   • دسته ابزار تحلیل الگوها
   • کاربردهای تحلیل الگو در تحقیقات علوم مختلف
   • مفاهیم تحلیل الگو
   • مفهوم فرضیه صفر
   • مقدار
   • نمرات و انحراف استاندارد
   • تحلیل الگو با ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی
   • مفهوم و اجرای ابزار نزدیکترین همسایگی
   • تحلیل الگو با روش خودهمبستگی فضایی
   • مفهوم و اجرای ابزار خودهمبستگی فضایی
   • تحلیل الگو از طریق خوشه­ بندي فضايي چندفاصله ­اي
   • مفهوم خوشه ­بندي فضايي چندفاصله ­اي
   • تحلیل الگو از طریق خوشه ­بندي زیاد / کم
   • مفهوم و اجرای ابزار خوشه­ بندي زیاد / کم

فصل چهارم: تهیه نقشه خوشه­ ها با ابزارهای ArcGIS

   • مقدمه
   • کاربردهای تهیه نقشه خوشه ­ها در تحقیقات علوم مختلف
   • تهیه نقشه خوشه­ ها از طریق تحلیل جستجوی مشابهت
   • مفهوم و اجرای ابزار جستجوی مشابهت
   • تهیه نقشه خوشه ­ها از طریق تحلیل گروه­ بندی
   • مفهوم و اجرای ابزار تحلیل گروه­ بندی
   • تهیه نقشه خوشه ­ها با تحلیل لکه داغ
   • مفهوم و اجرای ابزار تحلیل لکه داغ
   • تهیه نقشه خوشه ­ها با تحلیل بهینه لکه داغ
   • مفهوم و اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ
   • ایجاد نقشه ­های لکه داغ از داده‌های نقطه ­ای با ابزار تحلیل بهینه لکه داغ
   • جستجوي داده­ های پرت در فعالیت فروش املاک با ابزار خوشه ­بندی و تحلیل داده ­های پرت
   • مفهوم و اجرای ابزار خوشه­ بندی و تحلیل داده ­های پرت با آماره موران محلي

فصل پنجم: مدلسازی روابط فضایی با ArcGIS

   • مقدمه
   • مفهوم و مبانی آماری تحلیل رگرسیون
   • کاربردهای رگرسیون در تحقیقات علوم مختلف
   • رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولي (OLS)
   • مفهوم و اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی (OLS)
   • رگرسیون موزون جغرافیایی
   • مفهوم و اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی

فصل ششم: کار با دسته ابزارUtility

   • مقدمه
   • مفهوم و اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی
   • مفهوم و اجرای ابزار جمع ­آوري رويدادها
   • مفهوم و اجرای ابزار صدور ويژگي هاي کلاس عارضه به ASCII

فصل هفتم: مثال­ های کاربردی در آمار فضایی

  • مقدمه
  • تحلیل نابرابری­ های فضایی بر پایۀ شاخص­ های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی
  • تحلیل لکه های داغ بر شاخص­ های سه­ گانه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی)
  • تحلیل آمار فضایی بارش ایران
  • تحلیل اکتشافی داده­ ها و نتایج
  • تحلیل الگوی تغییرات درون فصلی بارش ایران

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

 1. zorivareworilon

  I am continually looking online for articles that can help me. Thanks!

  http://www.zorivareworilon.com/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.