آموزش آمار فضایی کاربردی

آمار فضايي مجموعه‌ای از روش‌های اکتشافی برای توصیف و مدل¬سازی توزیع فضایی، الگوها، فرآیندها و روابط است. اگر چه آمار فضایی شبیه به آمار کلاسیک است، اما آمار فضايي روابط فضایی را نيز در محاسبات ادغام می‌کند…

261
۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان