کاربرد GIS در مهندسی و مدیریت منابع آب

سیستم های اطلاعات جغرافیایی  GIS طی سالهای اخیر  بر حیطه مهندسی و علوم منابع آبی تاثیر شگرفی داشته است.اگرچه کاربرد GIS برای منابع آب به ده 70 بر میگردد اما افزتیش قدرت محاسباتی مخصوصا قدرت کامپیوترهای دسکتاپ همراه با پیشرفت های نرم افزاری باعث افزایش کاربرد GIS شده است.مهندسان منابع آبی ودانشمندان این حیطه تلاش می کنند جریان آب ، مواد معلق و محلول در آب های رودخانه ها ، دریاچه ها ، نهرها و اقیانوس ها را مدلسازی کنند.