ارزیابی تناسب اراضی مبتنی بر روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره مکانی جهت استقرار نیروگاه‌های بادی در استان خراسان رضوی


چکیده
تعیین تناسب اراضی، براي استقرار توربین‌های بادی به‌منظور بهره‌برداری مناسب از پتانسیل‌هاي موجود و بالقوه انرژي بادی، به‌عنوان یکی از منابع انرژي تجدید‌پذیر، در مناطق مختلف کشور دارای اهمیت است. تعيين مناطق با تناسب بالا جهت استقرار توربین‌های بادی تأثير زيادي در کارایی تجهيزات و وسايل توليد برق بادي دارد. تاکنون تحقیقات صورت گرفته در منطقه خراسان رضوی، تنها به تحلیل آماری داده‌های سرعت و جهت باد بسنده کرده و معیارهای مکانی تأثیرگذار در محل احداث نیروگاه بادی را کمتر مدنظر قرار داده‌ است. این تحقیق به دنبال تحلیل تناسب اراضی، برای احداث نیروگاه بادی با استفاده از معیارهای محیطی (شامل شیب، ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از مناطق حفاظت‌شده)، فنی (شامل متوسط سرعت باد، پیوستگی باد و تراکم باد) و اقتصادی (شامل فاصله از شهر، فاصله از روستا، فاصله از فرودگاه، فاصله از منابع طبیعی و فاصله از جاده) و با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ANP، ANP-DEMATEL و ANP-OWA است. هدف، ارزیابی نتایج هر یک از مدل‌ها و تولید نقشه تناسب اراضی برای احداث نیروگاه بادی در سناریوهای مختلف تصمیم‌گیری است. بر این اساس، ابتدا با استفاده از توابع تحلیلی سامانه اطلاعات مکانی، کل محدوده براي هر یک از معیارها پهنه‌بندی شده و سپس نقشه تناسب اراضی با استفاده از هر یک از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ذکرشده، تولید و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. با بررسی نقشه‌های تناسب اراضی مشخص شد که در سناریوهای مختلف تصمیم‌گیری، ناحیه جنوب شرقی استان دارای بیشترین پتانسیل برای احداث نیروگاه بادی است. نتایج این تحقیق، ابزار مناسبی برای تصمیم‌گیری درباره انتخاب مکان مناسب، به‌منظور احداث نیروگاه بادی در اختیار این صنعت قرار می‌دهد.
واژگان کلیدی
نیروگاه بادی، سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، میانگین وزنی مرتب‌شده (OWA)، آزمون تصمیم‌گیری و آزمایش ارزیابی (DEMATEL)
http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/32560

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید