مقالات داخلی و بین المللی

شبکه های عصبی عمیق و تخمین چگالی هسته برای تشخیص الگوهای فعالیت انسانی از تصاویر برچسب گذاری شده جغرافیایی: مطالعه موردی پرنده نگری در فلیکر

خلاصه به لطف پیشرفت‌های اخیر در محاسبات با کارایی بالا و یادگیری عمیق، الگوریتم‌های بینایی رایانه همراه با روش‌های تحلیل ... مطالعه بیشتر

کیسه ای از کلمات ژئومورفولوژیکی: چارچوبی برای ادغام ویژگی های زمین و معناشناسی برای پشتیبانی از تشخیص اشیاء لندفرم از مدل های ارتفاعی دیجیتال با وضوح بالا

خلاصه مدل‌های ارتفاعی دیجیتال با وضوح بالا (DEMs) و مشتقات آن (به عنوان مثال، انحنا، شیب، جنبه) امکان بزرگی برای ... مطالعه بیشتر