خانه / مقالات داخلی و بین المللی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

مقالات داخلی و بین المللی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

تحليل قلمروهاي ژئومورفيک حوضه هامون با استفاده از تکنيک GIS

هامون فرونشست تکتونيکي کم عمقي است که به صورت دشتي هموار ميان گسل هاي اصلي هريرود در غرب و گسل چمن افغانستان در شرق قرار گرفته و پايانه تجمع آب هاي هندوکش و شاخه هاي سرچشمه گرفته از ايران است. اين پژوهش سعي دارد با استفاده از تکنيک GIS به …

بیشتر بخوانید »

بررسي توان تفرجي پارک جنگلي آبيدر با استفاده از GIS

به منظور بررسي توان تفرجي پارک جنگلي آبيدر واقع در جنوب غربي سنندج به مساحت 1555 هکتار، از فناوري GIS استفاده شد. ابتدا نقشه هاي شيب، جهت و ارتفاع در نرم افزارهاي Arc GIS 9.1 و Arcview 3.3 تهيه شدند؛ سپس با تلفيق آنها نقشه شکل زمين به دست آمد. با در نظر گرفتن عوامل اقليمي، …

بیشتر بخوانید »

توسعه عملکرد تجاري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مفاهيم- کاربردها)

بسياري از توابع و آناليزهايي که در يک نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي (Geographical Information System) وجود دارد با يک مدل تجاري سازگار مي باشند. اين مساله منجر به پيدايش يک گرايش جديد تحت عنوان سرويس هاي اطلاعات جغرافيايي (Geographical Information Services) در کنار الگوي رايج سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي …

بیشتر بخوانید »

تكنولوژي Web GIS و روش اجرا

ظهور اينترنت و سهولت دسترسي به اطلاعات موجود آن سبب گرديده تا اكثر سازمان هاي دولتي و خصوصي اطلاعات خود را در اين شبكه قرار دهند. بيش از 70% اطلاعات موجود، داده‌هاي جغرافيايي مي باشند كه ارايه اين اطلاعات جغرافيايي بر روي اينترنت مستلزم توسعه معماري و نرم افزارهاي خاص همچون خادم هاي نقشه اي گرديده است. در …

بیشتر بخوانید »

GIS  و توان بوم شناسي به منظور توسعه گردشگري

GIS و توان بوم شناسي به منظور توسعه گردشگري

    GIS  و توان بوم شناسي به منظور توسعه گردشگري   GIS  و توان بوم شناسي به منظور توسعه گردشگري در عصر حاضر بسیار مورد استقبال مدیران و برنامه ریزان قرار گرفته است . سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) امروزه در صنعت گردشگری به مانند بازویی مضاعف در کنار سایر …

بیشتر بخوانید »

كاربرد GIS در مكان يابي عرصه هاي پخش سيلاب

پراکنش نامناسب زماني و مکاني بارش در مناطق خشک و نيمه خشک، علاوه بر ايجاد سيلاب هاي مخرب موجب هدر رفتن رواناب سطحي مي شود. از اين رو مهار رواناب سطحي و بهره برداري مناسب از آن مي تواند راهکار مناسبي براي جلوگيري از هدر رفت آب باشد. تعيين عرصه …

بیشتر بخوانید »

برآورد رسوبدهي به كمك SPANS-GIS

مقاله حاضر متدولوژي نويني را در برآورد رسوب در مناطقي که آمار هيدرولوژي کاملي ندارند، ارائه مي دهد. بدين منظور MUSLE در تلفيق و ترکيب با SPANS-GIS و به کمک برنامه هائي که در محيط آن نوشته شده رسوب توليدي را در سياهرود، يکي از زير حوزه هاي آبخيز دماوند، برآورد مي کند. ابتدا …

بیشتر بخوانید »

تكنولوژي Web GIS و روش اجرا

ظهور اينترنت و سهولت دسترسي به اطلاعات موجود آن سبب گرديده تا اكثر سازمان هاي دولتي و خصوصي اطلاعات خود را در اين شبكه قرار دهند. بيش از 70% اطلاعات موجود، داده‌هاي جغرافيايي مي باشند كه ارايه اين اطلاعات جغرافيايي بر روي اينترنت مستلزم توسعه معماري و نرم افزارهاي خاص …

بیشتر بخوانید »

كاربرد GIS در طراحي جاده هاي جنگلي

جنگل يک مجموعه حياتي است كه هر گونه دخالت شديد مي تواند تعادل آن را به خطر بيندازد، لذا در طراحي و ساخت جاده بايد اصولي را مدنظر قرار داد. در اين تحقيق، عوامل موثر بر مسيريابي مناسب جاده جنگلي با نقشه هاي رقومي شيب، جهت، ارتفاع، موجودي درختان، تيپ …

بیشتر بخوانید »

مکان یابی گردشگري دریاچه ای با استفاده از GIS

مکان یابی گردشگری بدسیله GIS

مکان یابی گردشگري دریاچه ای با استفاده از  GIS امروزه بعنوان یک تکنیک کاربردی در دنیای گردشگری است .یکی از راهبردهای نوین در توسعه گردشگری است که درمحافل علمی درسالهای گذشته به آن توجه شده است. صاحب نظران رشته گردشگري بر اين عقيده اند که درياچه ها ظرفيت بسيار زيادي …

بیشتر بخوانید »