تحلیل سلسله مراتبی روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم‌گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم‌گیری متضاد انتخاب بین گزینه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش ارزیابی چند معیاری، ابتدا در سال 1980 به وسیله توماس ال ساعتی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته است. فرایند سلسله مراتبی شامل چند مرحله می‌باشد.

گام اول: انتخاب معیارها یا criterions بخش اول تجزیه و تحلیل AHP است.

گام دوم:. مقایسه زوجی معیارهای مختلف با توجه به هدف و تعیین وزن نسبی این معیارها

گام سوم: جمع آوری داده در ارتباط با تمامی معیارها به تفکیک هر یک از گزینه‌ها

 گام چهارم: مقایسه زوجی گزینه‌های مختلف به تفکیک هر یک از معیارها و تعیین وزن نسبی گزینه‌ها به تفکیک هر یک از معیارها

 گام پنجم: تحلیل نتایج، تعیین وزن نهایی هر یک از گزینه‌ها و تعیین اولویت هر یک از آن‌ها یکی از مهم‌ترین کاربردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، کاربرد آن‌ها در تصمیم‌گیری گروهی است.

برگرفته از کتاب: آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ علیرضا احمدیان

انتشارات آکادمیک-1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

درون‌یابی، Interpolation، روشهای درون‌یابی، روشهای درون‌یابی جبری یا قطعی، روشهای درون‌یابی زمین آماری، ابزارهای درونیابی در ArcGIS ، IDW ، Kriging ، Spline ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعات مکانی، موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل،آموزش جی ای اس, آموزشگاه جی ای اس،موسسه آموزشی جی ای اس، آموزش GIS، آموزشگاه GIS، موسسه آموزشی GIS، دوره GIS، کلاس GIS، مدرس GIS، سعید جوی زاده، موسسه آموزشی GIS در شیراز، تدریس خصوصی GIS در شیراز،

سیستم اطلاعات جغرافیایی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

IDWInterpolationKrigingSplineآموزش GISآموزش جی ای اسآموزشگاه GISآموزشگاه جی ای اسابزارهای درونیابی در ArcGISتدریس خصوصی GIS در شیرازدرون‌یابیدوره GISروشهای درون‌یابیروشهای درون‌یابی جبری یا قطعیروشهای درون‌یابی زمین آماریسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیکلاس GISمدرس GISموسسه آموزشی GISموسسه آموزشی GIS در شیرازموسسه آموزشی جی ای اسموسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید