مبانی_آسیب_پذیری_خشکسالی-min
مبانی_آسیب_پذیری_خشکسالی-min

عنوان کتاب

مبانی آسیب پذیری خشکسالی

 • نویسنده : عادل سلیمانی | سعید جوی زاده | سارا کاویانی
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : مبانی آسیب پذیری خشکسالی
 • سال انتشار :
 • قیمت : 45,000 تومان

سرفصل های کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول: تغییرات اقلیمی

 • تغییرات اقلیمی
 • تغییرات اقلیم هم واقعی و هم جدی است
 • دی اکسیدکربن یک گاز گلخانه ای است
 • ما حجم زیادی از گازهای گلخانه ای اضافه را وارد جو کرده ایم
 • دمای میانگین زمین رو به افزایش است
 • ما شاهد آثار دیگر بوده ایم
 • همه این مسائل به هم پیوسته اند
 • تئوری های تغییر اقلیم
 • تئوری اول: گرم شدن کره زمین توسط انسان
 • تئوری دوم: تنظیمات حراراتی _ زیستی
 • تئوری سوم: تشکیل ابر و قدرت بازتاب
 • تئوری چهارم: اقدامات مخرب بشر در کنار گازهای گلخانه ای
 • تئوری پنجم: جریانات اقیانوسی
 • تئوری ششم: حرکت سیارات
 • تئوری هفتم: تغییرپذیری خورشیدی
 • پیامد های تغییرات اقلیمی
 • خلاصه فصل اول
 • تفکر کنید!
 • مطالعه بیشتر

فصل دوم: خشکسالی

 • خشکسالی
 • تعاریف خشکسالی
 • تعاریف مفهومی
 • تعاریف عملیاتی
 • انواع خشکسالی
 • خشکسالی هواشناسی
 • خشکسالی هیدرولوژیکی
 • خشکسالی کشاورزی
 • خشکسالی اقتصادی–اجتماعی
 • خشکسالی سبز و خشکسالی کاغذی
 • شاخص های خشکسالی
 • شاخص شدت خشکسالي پالمر
 • شاخص ذخيره آب سطحي
 • شاخص درصدي از نرمال
 • شاخص دهك ها
 • شاخص بارش استاندارد
 • شاخص رطوبت محصول
 • شاخص خشکسالي رطوبت خاک
 • شاخص خشكسالي محصول ويژه
 • شاخص بارش سراسري ياکلي
 • شاخص نابهنجاري يا بي نظمي بارش
 • شاخص خشکسالي احيائي
 • شاخص بارش مؤثر
 • اثرات و پیامدهای خشکسالی
 • اثرات اقتصادی خشکسالی
 • اثرات اجتماعی خشکسالی
 • اثرات زیست محیطی خشکسالی
 • وضعیت خشکسالی در ایران
 • راهکار هاي برون رفت از وضعیت فعلی
 • چالش های آتی خشکسالی در ایران
 • خلاصه فصل دوم
 • تفکر کنید!
 • مطالعه بیشتر
 • فصل سوم: مدیریت خشکسالی

  • مدیریت خشکسالی
  • مدیریت بحران
  • مدیریت ریسک
  • سیاست‌های خشکسالی و آماده‌سازی: تعریف مراحل
  • سیاست خشکسالی: خصوصیات و راه‌های پیش‌رو
  • سیاست ملی مدیریت خشکسالی: یک فرایند
  • ده گام در سیاست خشکسالی.
  • اقدامات ضروري مقابله با خشکسالی
  • اقدامات در خصوص ارزیابی پدیده خشکسالی
  • بر نامه هاي جلوگیري از بروز خشکسالی
  • خلاصه فصل سوم
  • تفکر کنید!
  • مطالعه بیشتر
  • فصل چهارم: رهیافت­ ها و رویکردهای آسیب پذیری نسبت به خشکسالی

   • دیدگاه های بین رشته ای درحوزه ی مخاطرات طبیعی
   • پیشینه ی تئوری اجتماعی بلایای طبیعی
   • رهیافت ها و رویکردهای اصلی به ارزیابی و سنجش آسیب پذیری اجتماعی
   • رهیافت جمعیتی یا دموگرافیک
   • رهیافت طبقه بندی
   • رهیافت موقعیتی
   • رهیافت بومی و فعال
   • تئوری های قحطی
   • خلاصه فصل چهارم
   • تفکر کنید!
   • مطالعه بیشتر
   • فصل پنجم: مفاهیم و دیدگاه­های آسیب پذیری

    • تعاریف آسیب پذیری
    • ابعاد آسیب پذیری
    • نسل های مطالعات آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم
    • نظریه ها و دیدگاه های آسیب پذیری
    • چارچوب های مفهومی آسیب پذیری
    • ساختار دوگانه ی آسیب پذیری
    • چارچوب معیشت پایدار
    • آسیب پذیری در چارچوب مخاطره و ریسک
    • چارچوب استراتژی بین المللی برای کاهش اثر بلایا
    • آسیب پذیری در تغییرات زیست محیطی جامعه ی جهانی
    • چارچوب پیاز
    • مدل فشار و آزاد کردن
    • رویکرد جامع به سنجش ریسک و آسیب پذیری
    • چارچوب مفهومی BBC
    • خلاصه فصل پنجم
    • تفکر کنید!
    • مطالعه بیشتر
    • فصل ششم: سنجش آسیب پذیری

     • آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم
     • آسیب پذیری، سازگاری و توسعه پایدار
     • پایداری: مثلث توسعه پایدار در مقابل تخم مرغ پایداری
     • رویکردهای سنجش آسیب پذیری
     • رهیافت اجتماعی- فیزیکی
     • رهیافت زیست – فیزیکی
     • رهیافت تلفیقی
     • رهیافت سنجش آسیب پذیری خانوار
     • روش های سنجش آسیب پذیری در رهیافت ها
     • روش اقتصاد سنجی
     • آسیب پذیری ناشی از فقر انتظاری
     • آسیب پذیری در قانون مطلوبیت انتظاری
     • آسیب پذیری ناشی از بروز حوادثی که بیمه به آن تعلق نمی گیرد
     • روش های شاخص سازی
     • روش های کیفی
     • خلاصه فصل ششم
     • تفکر کنید!
     • مطالعه بیشتر
     • پیوست: چک ‌لیسیت تأثیرات تاریخی، فعلی و احتمالی خشکسالی
     • فهرست منابع
     • درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

      برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

      دوره های پربازید و کاربردی

      دیدگاهها

      هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

      اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی”

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.