کتاب آموزش کاربردی ArcGIS
کتاب آموزش کاربردی ArcGIS

عنوان کتاب

کتاب آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی تا پیشرفته

 • نویسنده : سعید جوی زاده | منیژه براهیمی | میلاد قمرزاده | مسلم شمشیری
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : کتاب آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی تا پیشرفته
 • سال انتشار :
 • قیمت : 80,000 تومان

توضیحات کتاب

کتاب آموزش کاربردی ArGIS : GIS مخفف واژه های Geographic Information System و به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی است. این سیستم بستری برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و برای کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی و توصیفی دارند طراحی شده است.

برای بهره گیری صحیح از قابلیت های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی در درجه اول به درک درستی از آن نیاز دارید و سپس باید با ساختار اطلاعاتی آن آشنا باشید و از طرفی برای پیاده سازی یک سیستم GIS توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله ی آن (که رکن اساس هرسیستم GIS را تشکیل داده و توامندی ها و پتانسیل های آن را تعیین می کند) اجتناب ناپذیر است.

سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم کامپیوتر محور می باشد که به عنوان یک مجموعه ی متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدل های پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و … اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.

سرفصل های کتاب آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی

 

فصل اول: سیستم های اطلاعات جغرافیایی

   • تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی
   • ارکان و مولفه های اصلی GIS
   • تاریخچه مختصر GIS
   • سر تحول GIS
   • انواع مدل در GIS
   • دستگاه مختصات جغرافیایی
   • تعریف سیستم تصویر
   • سیستم های تصویرو نقشه ها
   • سیستم تصویر جهانی مرکاتور جانبی (UTM)
   • سیستم ژئودتیک جهانی
   • سیستم مختصات لامبرت هم شکل
   • انواع فرمت های GIS
   • مراحل انجام یک پروژه در GIS

فصل دوم: آشنایی با محیط Arc MAP

   • معرفی نرم افزار Arc MAP
   • آشنایی با محیط Arc MAP
   • جدول مندجات
   • طریقه اضافه کردن نوارها در محیط Arc MAP
   • بازکردن یک پروژه
   • وارد کردن دادهها در Arc MAP
   • انواع روش های ذخیره کردن یک پروژه در Arc MAP

فصل سوم: ژئورفرنس کردن یا زمین مرجع کردن

   • انواع ژئورفرنس
   • تغییر مختصات فایل های دسترسی
   • تعریف سیستم تصویر برای لایه س اطلاعاتی در نرم افزار Arc GIS
   • استفاده از Google earth در زمین مرجع کردن

فصل چهارم: جداول توصیفی

   • ساختار جدول ها در GIS
   • نمایش یک Table
   • ابزارهای موجود در جدول توصیفی
   • دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی
   • چگونه دو جدول توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟
   • ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید

فصل پنجم: اتصال و ارتباط جداول

   • اتصال جدول ها به یکدیگر
   • ارتباط بین جدول ها
   • روش های مختلف دسترسی به Join و Relate
   • روش های اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگر
   • حذف کردن یک جدول متصل شده
   • ارتباط دو جدول اطلاعات توصیفی با یکدیگر
   • حذف کردن یک جدول ارتباط یافته
   • اتصال بر مبنای ارتباط فضایی

فصل ششم: استفاده از GPS در GIS

   • GPS چیست؟
   • طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS

فصل هفتم: گراف

   • تعریف گراف
   • انواع نمودارها
   • روش های ایجاد نمودار در نرم افزار Arc MAP

فصل هشتم: روش تهیه گزارش در Arc MAP یا Report

   • روش تهیه گزارش در Arc MAP یا Report

فصل نهم: Shape file و Geodatabase

   • شیب فایل چیست؟
   • طرز تهیه Shape file
   • Geodatabase چیست؟

فصل دهم: رقومی کردن نقشه ها یا ترسیم عوارض

   • تعریف رقومی کردن
   • مراحل رقومی سازی نقشه

فصل یازدهم: نماد

   • تعریف
   • نمادسازی
   • انواع نقشه های موضوعی براساس تکنیک نمادگذاری
   • تغییر رنگ و شکل عوارض
   • طبقه بندی عوارض لایه ها

فصل دوازدهم: برچسب گذاری

   • راه اول
   • راه دوم
   • تبدیل برچسب به Annotation

فصل سیزدهم: ایجاد و مدیریت گراف ها

   • دسترسی به نوارابزار DRAW
   • آشنایی با نوار ابزار DRAW

فصل چهاردهم: مدیریت انتخاب ها

   • عملیات پرس و جو را می توان به چندین روش انجام داد
   • کاربرد سایر دستورات Selection

فصل پانزدهم: Geoprocessing

   • اصول اساسی در پردازشهای مکانی
   • تعیین حریم
   • Clip
   • برش زدن فایل های رستری
   • Intersect
   • Union
   • Merge
   • Dissolve

فصل شانزدهم: استفاده از لایه های CAD و DGN در GIS

   • تبدیل فایل های CAD به GIS
   • نحوه تبدیل فایل CAD به Shape file
   • نحوه تبدیل فایل CAD به Geodatabase
   • داده های سازمان نقشه برداری با فرمت DGN
   • روش تبدیل DGN به GIS

فصل هفدهم: تبدیل لایه های GIS به فرمت Google earth و برعکس

   • Layer To KML
   • Map To KML
   • KML To Layer

فصل هجدهم: Bookmark و Hyperh3nk

   • نحوه دسترسی به ابزار Bookmark
   • روش ایجاد Bookmark
   • مدیریت Bookmark
   • روش استفاده از Bookmark
   • Hyperlink
   • مدیریت Hyperlink

فصل نوزدهم: ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ

  • چیدمان نقشه
  • عناصر چیدمان نقشه
  • مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه
  • محیط Layout View
  • اضافه کردن Grid به نقشه
  • روش ساخت اطلس در GIS
  • روش ساخت MAP Book
  • تنظیمات MAP Book
  • پیوست: مراحل نصب نرم افزار Arc GIS10.3
  • منابع و مآخذ

سرفصل های کتاب آموزش کاربردی ArcGIS پیشرفته

فصل اول: مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN، Raster و Terrain

   • مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN، Raster و Terrain
   • ابزار ویرایش TIN در Arc GIS
   • تولید TIN
   • دستورهای کاربردی TIN در Arc Toolbox
   • مدل رقومی ارتفاع
   • کاربرد DEM
   • طبقه بندی زمین با استفاده از DEM
   • روش های تولید DEM
   • ساختاردهی مدل
   • دستورهای پرکاربرد DEM در Arc Toolbox
   • تفاوت DEM، DTM، DSM

فصل دوم: سه بعدی کردن لایه های وکتوری و ایجاد پروفیل

   • سه بعدی کردن لایه های وکتوری و ایجاد پروفیل

فصل سوم: Spatial Analyst

   • شیب
   • کاربردهای نقشه ی شیب
   • طرز تهیه ی نقشه ی شیب در Arc MAP
   • جهت شیب
   • کاربردهای نقشه ی جهت شیب
   • تهیه ی نقشه ی جهت شیب در محیط Arc MAP
   • خطوط تراز چیست؟
   • طرز تهیه ی خطوط تراز در Arc MAP
   • تهیه ی خطوط هم چند در Arc MAP
   • طریقه ی ایجاد خطوط هم باران در Arc MAP
   • نقشه ی سایه روشن
   • کاربردهای نقشه سایه روشن
   • طرز تهیه ی نقشه سایه روشن در Arc MAP
   • نقشه میدان دید
   • نقشه ی Cut/Fill
   • کاربردهای نقشه ی Cut/Fill

فصل چهارم: درون یابی

   • درون یابی
   • روش های درون یابی
   • ابزارهای درون یابی در Arc MAP

فصل پنجم: نقشه ی کاربری اراضی

   • نقشه کاربری اراضی
   • مراحل کلی تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دورسنجی
   • معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی
   • مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی
   • تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP

فصل ششم: محاسبه شاخص پوشش گیاهی

   • شاخص NDVI چیست؟
   • سری های زمانی و ترکیب های شاخص پوشش گیاهی NDVI
   • کاربردهای NDVI
   • محاسبه ی شاخص پوشش گیاهی در Arc MAP

فصل هفتم: مدل سازی با Model Builder

   • چرا Model Builder را یاد بگیریم؟
   • کاربردهای Model Builder
   • طریقه ساخت یک مدل در Arc MAP

فصل هشتم: توپولوژی

   • تعریف توپولوژی
   • مدل توپولوژی
   • ایجاد توپولوژی
   • روابط توپولوژیک در GIS
   • مزایای ایجاد روابط توپولوژیک

فصل نهم: نرم افزار Arc Scene

   • محیط نرم افزار Arc Scene
   • نمایش سه بعدی لایه های وکتوری
   • نمایش سه بعدی لایه های رستری

فصل دهم: ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی

   • ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی
   • مدیریت انیمیشن
   • ذخیره کردن انیمیشن

فصل یازدهم: تحلیل شبکه

   • شبکه چیست؟
   • تحلیل شبکه ی حمل و نقل
   • مراحل اجرای تحلیل شبکه های حمل و نقل
   • روش ایجاد تحلیل شبکه در Arc MAP

فصل دوازدهم: Arc Hydro

   • Arc Hydro چیست؟
   • مجموعه ای از ابزارها برای تجزیه و تحلیل منابع آبی
   • با استفاده از Arc Hydro چه کارهایی می توانید انجام دهید؟
   • نصب Arc Hydro Tools
   • پیش پردازش در Arc Hydro

فصل سیزدهم: Arc scan

   • فعال کردن الحاقیه Arc scan
   • وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده
   • تنظیمات Arc scan
   • روش های وکتوری کردن داده های رستری

فصل چهاردهم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی

  • تعریف تحلیل سلسله مراتبی
  • اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
  • فرایند اجرای یک پروژه ی مکان یابی دفن پسماند در GIS با روش AHP
  • منابع و مآخ

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

 1. graliontorile

  Good ?V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

  http://www.graliontorile.com/

 2. Phoebe

  Pretty component to content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert
  that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing in your augment or even I
  achievement you get admission to persistently rapidly.

  Here is my web-site – info are (tinyurl.com)

 3. Louie

  Thank you for another informative site. Where else may I am getting that info –
  http://tinyurl.com/ – type of information written in such
  a perfect means? I’ve a mission that I’m just now working on, and I’ve been at the look
  out for such information.

 4. Cheryl

  I was pretty pleased to uncover this site.
  I need to to thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you saved to fav to see new information on your web
  site.

  my site is info (http://tinyurl.com/y6jbphjt)

 5. Dale

  Simply wish to say your article is as surprising.
  The clarity in your post is just cool and i could suppose you’re a professional on this subject.
  Fine together with your permission allow me to grasp your feed to keep up to date with coming near near
  post. Thank you 1,000,000 and please carry on the gratifying work.

  Here is my webpage :: gamefly

 6. Sherlene

  What i don’t realize is if truth be told how you’re
  no longer really much more well-favored than you may be now.
  You are very intelligent. You realize therefore considerably on the subject of this topic, made me personally
  believe it from so many varied angles. Its like women and men aren’t
  fascinated unless it’s something to accomplish with Girl gaga!
  Your own stuffs excellent. Always take care of it up!

  My page – gamefly

 7. Reynaldo

  I blog frequently and I really appreciate your information. This
  article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for
  new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as
  well.

  My web site; cheapest flight

 8. Rosalinda

  Wonderful items from you, man. I’ve remember your stuff previous to and
  you’re simply extremely fantastic. I really like what you have received right
  here, really like what you are stating and the way by which you assert it.
  You make it enjoyable and you continue to take care of
  to stay it wise. I cant wait to read far more from you.
  This is actually a wonderful website.

  Take a look at my homepage: affordable airfare

 9. Levi

  Thanks in support of sharing such a nice opinion, post is fastidious, thats why i
  have read it fully

  Visit my web-site – flight tickets

 10. Ervin

  Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It’s the little changes that produce the greatest changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Feel free to visit my website airline tickets best price

 11. Gretta

  Howdy! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My site covers a lot of the same subjects as yours and I
  think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email.

  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  My webpage cheap airline tickets

 12. Aleida

  Thanks , I have just been looking for information about this subject for a while and yours is the best I’ve came upon till now.

  But, what in regards to the bottom line? Are you positive
  in regards to the supply?

  Also visit my blog – cheapest airfare guaranteed

 13. Kristin

  This piece of writing will assist the cheapest flights internet users for creating new weblog or even a weblog from start to end.

 14. Charmain

  Hello colleagues, nice piece of writing and nice arguments commented here, I am really enjoying by these.

  Feel free to visit my blog – with info [http://tinyurl.com/]

 15. Ward

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site.
  I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

  my website or info – http://tinyurl.com/

 16. Evelyn

  This text is worth everyone’s attention. When can I find
  out more?

  Feel free to visit my web site; it info [http://tinyurl.com/]

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.