کتاب آموزش کاربردی ArcGIS
کتاب آموزش کاربردی ArcGIS

عنوان کتاب

کتاب آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی تا پیشرفته

 • نویسنده : سعید جوی زاده | منیژه براهیمی | میلاد قمرزاده | مسلم شمشیری
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : کتاب آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی تا پیشرفته
 • سال انتشار :
 • قیمت : 80,000 تومان

توضیحات کتاب

کتاب آموزش کاربردی ArGIS : GIS مخفف واژه های Geographic Information System و به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی است. این سیستم بستری برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و برای کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی و توصیفی دارند طراحی شده است.

برای بهره گیری صحیح از قابلیت های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی در درجه اول به درک درستی از آن نیاز دارید و سپس باید با ساختار اطلاعاتی آن آشنا باشید و از طرفی برای پیاده سازی یک سیستم GIS توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله ی آن (که رکن اساس هرسیستم GIS را تشکیل داده و توامندی ها و پتانسیل های آن را تعیین می کند) اجتناب ناپذیر است.

سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم کامپیوتر محور می باشد که به عنوان یک مجموعه ی متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدل های پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و … اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.

سرفصل های کتاب آموزش کاربردی ArcGIS مقدماتی

 

فصل اول: سیستم های اطلاعات جغرافیایی

   • تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی
   • ارکان و مولفه های اصلی GIS
   • تاریخچه مختصر GIS
   • سر تحول GIS
   • انواع مدل در GIS
   • دستگاه مختصات جغرافیایی
   • تعریف سیستم تصویر
   • سیستم های تصویرو نقشه ها
   • سیستم تصویر جهانی مرکاتور جانبی (UTM)
   • سیستم ژئودتیک جهانی
   • سیستم مختصات لامبرت هم شکل
   • انواع فرمت های GIS
   • مراحل انجام یک پروژه در GIS

فصل دوم: آشنایی با محیط Arc MAP

   • معرفی نرم افزار Arc MAP
   • آشنایی با محیط Arc MAP
   • جدول مندجات
   • طریقه اضافه کردن نوارها در محیط Arc MAP
   • بازکردن یک پروژه
   • وارد کردن دادهها در Arc MAP
   • انواع روش های ذخیره کردن یک پروژه در Arc MAP

فصل سوم: ژئورفرنس کردن یا زمین مرجع کردن

   • انواع ژئورفرنس
   • تغییر مختصات فایل های دسترسی
   • تعریف سیستم تصویر برای لایه س اطلاعاتی در نرم افزار Arc GIS
   • استفاده از Google earth در زمین مرجع کردن

فصل چهارم: جداول توصیفی

   • ساختار جدول ها در GIS
   • نمایش یک Table
   • ابزارهای موجود در جدول توصیفی
   • دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی
   • چگونه دو جدول توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟
   • ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید

فصل پنجم: اتصال و ارتباط جداول

   • اتصال جدول ها به یکدیگر
   • ارتباط بین جدول ها
   • روش های مختلف دسترسی به Join و Relate
   • روش های اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگر
   • حذف کردن یک جدول متصل شده
   • ارتباط دو جدول اطلاعات توصیفی با یکدیگر
   • حذف کردن یک جدول ارتباط یافته
   • اتصال بر مبنای ارتباط فضایی

فصل ششم: استفاده از GPS در GIS

   • GPS چیست؟
   • طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS

فصل هفتم: گراف

   • تعریف گراف
   • انواع نمودارها
   • روش های ایجاد نمودار در نرم افزار Arc MAP

فصل هشتم: روش تهیه گزارش در Arc MAP یا Report

   • روش تهیه گزارش در Arc MAP یا Report

فصل نهم: Shape file و Geodatabase

   • شیب فایل چیست؟
   • طرز تهیه Shape file
   • Geodatabase چیست؟

فصل دهم: رقومی کردن نقشه ها یا ترسیم عوارض

   • تعریف رقومی کردن
   • مراحل رقومی سازی نقشه

فصل یازدهم: نماد

   • تعریف
   • نمادسازی
   • انواع نقشه های موضوعی براساس تکنیک نمادگذاری
   • تغییر رنگ و شکل عوارض
   • طبقه بندی عوارض لایه ها

فصل دوازدهم: برچسب گذاری

   • راه اول
   • راه دوم
   • تبدیل برچسب به Annotation

فصل سیزدهم: ایجاد و مدیریت گراف ها

   • دسترسی به نوارابزار DRAW
   • آشنایی با نوار ابزار DRAW

فصل چهاردهم: مدیریت انتخاب ها

   • عملیات پرس و جو را می توان به چندین روش انجام داد
   • کاربرد سایر دستورات Selection

فصل پانزدهم: Geoprocessing

   • اصول اساسی در پردازشهای مکانی
   • تعیین حریم
   • Clip
   • برش زدن فایل های رستری
   • Intersect
   • Union
   • Merge
   • Dissolve

فصل شانزدهم: استفاده از لایه های CAD و DGN در GIS

   • تبدیل فایل های CAD به GIS
   • نحوه تبدیل فایل CAD به Shape file
   • نحوه تبدیل فایل CAD به Geodatabase
   • داده های سازمان نقشه برداری با فرمت DGN
   • روش تبدیل DGN به GIS

فصل هفدهم: تبدیل لایه های GIS به فرمت Google earth و برعکس

   • Layer To KML
   • Map To KML
   • KML To Layer

فصل هجدهم: Bookmark و Hyperh3nk

   • نحوه دسترسی به ابزار Bookmark
   • روش ایجاد Bookmark
   • مدیریت Bookmark
   • روش استفاده از Bookmark
   • Hyperlink
   • مدیریت Hyperlink

فصل نوزدهم: ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ

  • چیدمان نقشه
  • عناصر چیدمان نقشه
  • مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه
  • محیط Layout View
  • اضافه کردن Grid به نقشه
  • روش ساخت اطلس در GIS
  • روش ساخت MAP Book
  • تنظیمات MAP Book
  • پیوست: مراحل نصب نرم افزار Arc GIS10.3
  • منابع و مآخذ

سرفصل های کتاب آموزش کاربردی ArcGIS پیشرفته

فصل اول: مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN، Raster و Terrain

   • مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN، Raster و Terrain
   • ابزار ویرایش TIN در Arc GIS
   • تولید TIN
   • دستورهای کاربردی TIN در Arc Toolbox
   • مدل رقومی ارتفاع
   • کاربرد DEM
   • طبقه بندی زمین با استفاده از DEM
   • روش های تولید DEM
   • ساختاردهی مدل
   • دستورهای پرکاربرد DEM در Arc Toolbox
   • تفاوت DEM، DTM، DSM

فصل دوم: سه بعدی کردن لایه های وکتوری و ایجاد پروفیل

   • سه بعدی کردن لایه های وکتوری و ایجاد پروفیل

فصل سوم: Spatial Analyst

   • شیب
   • کاربردهای نقشه ی شیب
   • طرز تهیه ی نقشه ی شیب در Arc MAP
   • جهت شیب
   • کاربردهای نقشه ی جهت شیب
   • تهیه ی نقشه ی جهت شیب در محیط Arc MAP
   • خطوط تراز چیست؟
   • طرز تهیه ی خطوط تراز در Arc MAP
   • تهیه ی خطوط هم چند در Arc MAP
   • طریقه ی ایجاد خطوط هم باران در Arc MAP
   • نقشه ی سایه روشن
   • کاربردهای نقشه سایه روشن
   • طرز تهیه ی نقشه سایه روشن در Arc MAP
   • نقشه میدان دید
   • نقشه ی Cut/Fill
   • کاربردهای نقشه ی Cut/Fill

فصل چهارم: درون یابی

   • درون یابی
   • روش های درون یابی
   • ابزارهای درون یابی در Arc MAP

فصل پنجم: نقشه ی کاربری اراضی

   • نقشه کاربری اراضی
   • مراحل کلی تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دورسنجی
   • معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی
   • مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی
   • تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP

فصل ششم: محاسبه شاخص پوشش گیاهی

   • شاخص NDVI چیست؟
   • سری های زمانی و ترکیب های شاخص پوشش گیاهی NDVI
   • کاربردهای NDVI
   • محاسبه ی شاخص پوشش گیاهی در Arc MAP

فصل هفتم: مدل سازی با Model Builder

   • چرا Model Builder را یاد بگیریم؟
   • کاربردهای Model Builder
   • طریقه ساخت یک مدل در Arc MAP

فصل هشتم: توپولوژی

   • تعریف توپولوژی
   • مدل توپولوژی
   • ایجاد توپولوژی
   • روابط توپولوژیک در GIS
   • مزایای ایجاد روابط توپولوژیک

فصل نهم: نرم افزار Arc Scene

   • محیط نرم افزار Arc Scene
   • نمایش سه بعدی لایه های وکتوری
   • نمایش سه بعدی لایه های رستری

فصل دهم: ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی

   • ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی
   • مدیریت انیمیشن
   • ذخیره کردن انیمیشن

فصل یازدهم: تحلیل شبکه

   • شبکه چیست؟
   • تحلیل شبکه ی حمل و نقل
   • مراحل اجرای تحلیل شبکه های حمل و نقل
   • روش ایجاد تحلیل شبکه در Arc MAP

فصل دوازدهم: Arc Hydro

   • Arc Hydro چیست؟
   • مجموعه ای از ابزارها برای تجزیه و تحلیل منابع آبی
   • با استفاده از Arc Hydro چه کارهایی می توانید انجام دهید؟
   • نصب Arc Hydro Tools
   • پیش پردازش در Arc Hydro

فصل سیزدهم: Arc scan

   • فعال کردن الحاقیه Arc scan
   • وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده
   • تنظیمات Arc scan
   • روش های وکتوری کردن داده های رستری

فصل چهاردهم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی

  • تعریف تحلیل سلسله مراتبی
  • اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
  • فرایند اجرای یک پروژه ی مکان یابی دفن پسماند در GIS با روش AHP
  • منابع و مآخ

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

 1. zorivare worilon

  Excellent web site. A lot of useful information here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you on your sweat!

  http://www.zorivareworilon.com/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.