کتاب نمونه برداری فضایی
کتاب نمونه برداری فضایی

عنوان کتاب

نمونه برداری فضایی

 • نویسنده : سعید جوی زاده | ساره حدادی | محمد صادق درانی نژاد
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : نمونه برداری فضایی
 • سال انتشار :
 • قیمت : 80,000 تومان

توضیحات کتاب

نمونه برداری، یکی از اصول اساسی یا زیر بنای یک پژوهش است باید به درستی انجام گیرد. این کتاب به عنوان یک منبع برای افرادی خواهد بود که قصد دارند با روشهای مختلف نمونه برداری که در آمار کلاسیک و آمار فضایی به کار گرفته میشوند آشنا شوند و سپس سعی کنند با راهکارهای موجود به یک نمونه برداری بهینه دست پیدا کنند. فصل اول کتاب به کلیاتی در رابطه با نمونه برداری و اصول و اهداف آن اشاره دارد. در فصل دوم به روشهای متداول نمونه برداری که در آمار کلاسیک و آمار فضایی کاربرد دارد اشاره میشود. سپس در فصل سوم به روشهای نمونه برداری فضایی دو بعدی و انواع آن اشاره شده است در همین فصل سعی شده با بررسی پایان نامه ها و مقالات جدید کشور روشهای جدید نمونه-برداری نیز معرفی شود.در فصل چهارم به نحوۀ نمونه برداری بهینه به منظور پهنه بندی پرداخته شده است. همچنین سعی شده در فصل پنجم به مقولە راهکارهای جستجو در تخمین گرهای زمین آمار برای به دست آوردن نمونە مناسب پرداخته شود. یکی از ارکان اساسی در نمونه برداری، به دست آوردن نمونە بهینه است که درفصل ششم به این موضوع پرداخته شده است. در فصل هفتم نیز نگاهی به پژوهشهای اخیر درنمونه برداری پرداخته است که مطالعە آنها دقت ما را برای استفاده نمونه مناسب در تحقیقات علمی بالا میبرد. برای درک بهتر هر فصل خالصه مربوط به آن فصل و منابعی برای مطالعه بیشتر آورده شده است.این کتاب به جامعه علمی مخصوصاً پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و همچنین مدیران و برنامه ریزان کشور تقدیم میشود

سرفصل های کتاب نمونه برداری فضایی 

فصل اول: فاهیم در نمونه ­برداری فضایی

 • مقدمه
 • ماهیت داده­ های مکانی
 • مفاهیم در نمونه ­برداری
 • گستره ­های نمونه­ برداری
 • تعاریف مختلف برای نمونه ­برداری و اهداف آن
 • طرح نمونه ­برداری
 • معرف بودن نمونه ­برداری
 • هم احتمالی در نمونه ­برداری
 • اندازه نمونه ­برداری
 • اثرات اندازه فیزیکی نمونه ­ها بر خلاصه ­های آماری
 • ناهمگنی و رابطۀ ناهمگنی توزیعی و اندازه فیزیکی نمونه
 • حجم نمونه ­برداری
 • ارزیابی شرایط مختلف نمونه ­برداری
 • تعمیم نمونه به گستره ­های مکانی
 • اشتباهات در نمونه ­برداری
 • دقت و صحت
 • اریبی

فصل دوم: روش­های متداول نمونه­ برداری در آمار کلاسیک و آمار فضایی

 • مقدمه
 • رایج ترین روش ­های نمونه­ برداری
 • مفهوم نمونه­ برداری تصادفی ساده
 • مفهوم نمونه ­برداری سیستماتیک
 • برخی از روش ­های اصلاح کننده برای نمونه­ برداری سیستماتیک در جامعه ­های با روند خطی
 • نمونه ­برداری سیستماتیک دوری
 • نمونه­ برداری سیستماتیک در جامعه خودهمبسته
 • نمونه ­برداری سیستماتیک با تغییرات دورهای
 • نمونه­ برداری سیستماتیک در دو بعد
 • مفهوم نمونه­ برداری تصادفی طبقه ­بندی شده
 • روش طبقه بندی منظم و غيرمستقيم
 • تخصیص اپتیمم
 • تخصیص نیمن
 • طبقه ­بندی بعد از انتخاب نمونه
 • نمونه ­برداری مضاعف برای طبقه ­بندی
 • مفهوم نمونه ­برداری تصادفی با احتمال متغیر
 • انتخاب نمونه با احتمال متغیر
 • روش لاهیری
 • رونمونه ­برداری خوشه ­ای

"فصل سوم: آشنایی با دیگر روش­ های مختلف نمونه ­برداری"

 • مقدمه
 • روش­های مختلف نمونه ­برداری فضایی دوبعدی
 • روش مربع لاتین
 • روش فازی کی مینز
 • روش چاردرخت
 • دیگر روش­های جدید نمونه­ برداری
 • نمونه ­برداری ناپارامتریک مجموعۀ رتبه­ دار
 • نمونه­ برداری معکوس (دنباله ­ای)
 • نمونه ­برداری سازوار
 • نمونه­ برداری چرخشی
 • نمونه­ برداری برینشی
 • انواع روش­ های نمونه ­برداری برینشی

فصل چهارم: نمونه ­برداری بهینه به منظور پهنه ­بندی

 • مقدمه
 • مبانی نظری نمونه ­برداری لانه ­ای
 • طراحی نمونه ­برداری لانه­ ای (سلسله مراتبی)
 • ارتباط طرح نمونه ­برداری لانه­ ای و نظریۀ متغیرهای ناحیه­ ای
 • طرح نمونه ­برداری متوازن سلسله مراتبی
 • طرح نمونه ­برداری لانه­ ای غیر متوازن
 • نمونه برداری بهینه جهت پهنه ­بندی زمین آمار

فصل پنجم: راهکارهای جستجو در تخمین گرهای زمین آماری

 • تعریف و تعیین فضای جستجو
 • کفایت تعداد نمونه ­های واقع در همسایگی محل تخمین
 • ازدیاد نمونه ­های واقع در همسایگی محل تخمین
 • زائد بودن برخی نمونه­های واقع در فضای جستجو
 • فضای جستجو چهارگوش
 • مرتبط بودن نمونه­ های واقع در فضای جستجو و مدل ایستایی

فصل ششم: طرح­ های بهینه در نمونه ­برداری فضایی

 • مقدمه
 • طرح نمونه ­برداری فضایی
 • ملاک ­های طرح بهینه
 • الگوریتم بهینه­ سازی نوردیدن
 • طرح نمونه­ برداری فضایی بهینه با ملاک آنتروپی
 • برآورد آنتروپی در طرح نمونه­ برداری
 • تحلیل حساسیت طرح نمونه ­برداری فضایی بهینه

فصل هفتم: نگاهی به پژوهش ­های نمونه­ برداری"

 • اثرات فاصله نمونه­ برداري بر تغييرات مکاني
 • نحوۀ مقایسه روش­ های مختلف نمونه­ برداری

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب نمونه برداری فضایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.