تولید و به کارگیری Enterprise Geodatabase (SDE) در اپلیکیشن‌های Web GIS

داده‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین اجزای GIS، پایه و مبنای تحلیل‌های مکانی است که توسط پایگاه داده مکانی(Geodatabase) مدیریت و سازمان‌دهی می‌شوند. ژئودیتابیس یکی از رایج‌ترین و درعین‌حال قوی‌ترین و کاربردی‌ترین فرمت‌های مورداستفاده در GIS است که قابلیت ذخیره‌سازی حجم بسیار زیاد داده‌های مکانی و توصیفی را دارا است. Enterprise Geodatabase (SDE) به‌عنوان یکی از انواع ژئودیتابیسهای چند کاربره، از تکنولوژی Arc SDE جهت برقراری ارتباط با نرم‌افزارهای مدیریت پایگاه داده استفاده کرده و این امکان را میسر می‌سازد تا چندین کاربر بتوانند با سطوح دسترسی مختلف و مشخص‌شده به پایگاه داده متصل شده و تغییراتی را در پایگاه داده لحاظ نمایند. با توجه به اینکه یک Web GIS ممکن است به‌طور هم‌زمان توسط صدها نفر مورداستفاده قرار گیرد لذا به‌کارگیری SDE در تولید اپلیکیشن‌های Web GIS اهمیت پیدا می‌کند.