دوره آموزش کاربردی ENVI

ENVI نرم افزاری در زمینه آنالیز و پردازش تصاویر حاصل از ماهواره می باشد که به کمک آن می توانیم تمام اطلاعات لازم در مورد زمین و محیط اطراف خود می باشد و این نام برای سیستم نرم افزاری پیشرفته ای است