یادگیری یک سفر مادام العمر است

advanced divider

تغییر ثابت است. مهارت های خود را به روز نگه دارید.

جی ای اس

کارگاه های رایگان

با روش های زیر می توانید دوره را درخواست بدهید

دوره های GIS

دوره های RS

دوره های برنامه نویسی

دوره های آمار فضایی

دوره های علمی پژوهشی