یادگیری یک سفر مادام العمر است

advanced divider

تغییر ثابت است. مهارت های خود را به روز نگه دارید.

جی ای اس

کارگاه های رایگان

جی ای اس

دوره های GIS

364
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
531
۸۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
722
۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تحلیل داده های مکانی

دوره های آمار فضایی

261
۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مقاله نویسی ISI

دوره های علمی پژوهشی