کاربرد GIS در مهندسی و مدیریت منابع آب
کاربرد GIS در مهندسی و مدیریت منابع آب

عنوان کتاب

کاربرد GIS در مهندسی و مدیریت منابع آب

 • نویسنده : بارنلی دیکسون | ونکاتش اودامری
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : کاربرد GIS در مهندسی و مدیریت منابع آب
 • سال انتشار :
 • قیمت : 30,000 تومان

توضیحات کتاب

سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS طی سالهای اخیر بر حیطه مهندسی و علوم منابع آبی تاثیر شگرفی داشته است.اگرچه کاربرد GIS برای منابع آب به ده 70 بر میگردد اما افزتیش قدرت محاسباتی مخصوصا قدرت کامپیوترهای دسکتاپ همراه با پیشرفت های نرم افزاری باعث افزایش کاربرد GIS شده است.مهندسان منابع آبی ودانشمندان این حیطه تلاش می کنند جریان آب ، مواد معلق و محلول در آب های رودخانه ها ، دریاچه ها ، نهرها و اقیانوس ها را مدلسازی کنند..
توصیف جغرافیایی یک سیستم اولین گام برای درک نحوه حرکت آلاینده ها در این سیستم ها و برآورد خطرات مرتبط بر انسان و موجودان زیست محیطی است.با توجه به کاربرد GIS در توصیف مناطق و نواحی جغرافیایی ، در مفهوم سازی سیستم های منابع آبی بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.GIS به ما امکان ذخیره داده هایی کد گذاری شده بصورت مکانی را می دهد .قابلیت هایی که در نرم افزار های معمولی و برنامه نویسی پایگاه داده را نمی توان یافت.
مخاطب این کتاب فعالان عرصه مدیدریت منابع آبی و دانشجویانی است که به نحوی با مدیریت و مهنسی اب سر و کار دارند. همچنین می توان از آن به عنوان متن مکمل در دورههای دانشگاهی در رشته های آب شناسی؛ جغرافیا،علوم محیط زیست و مهندسی منابع آب و یا به عنوان منبعی مستقل برای کلاس های مقدماتی و پیشرفته GIS استفاده کرد.
این کتاب دارای سه بخش اصلی است که عبارتند از : مبانی محاسبات مکانی و آماده شدن برای محاسبات زمینی، استفاده از GIS برای مدل سازی منابع آبی و مجموعه مطالعات موردی درباره استفاده از GIS در مدیریت آب و کاربردهای آن در مدیریت محیط زیست.

سرفصل های کتاب کاربرد GIS در مهندسی و مدیریت منابع آب

فصل 1:مقدمه

   • 1.1 محاسبات مکانی
    چیست؟
   • 1.2 محاسبات مکانی و
    علوم و مهندسی منابع
    آب
   • 1.3 محاسبات مکانی
    مبتنی بر GIS در علوم
    و مهندسی منابع آب
   • 1.4 چرا مهندسان و
    دانشمندان منابع آب
    باید GIS را مطالعه
    کنند
   • 1.5 هدف و بخش های این
    کتاب
   • 1.6 نتیجه گیری
   • سوالات مفهومی
   • منابع

فصل 2: تاریخچه مختصر GIS و کاربرد
آن در مهندسی منابع آب

   • 2.1 مقدمه
   • 2.2 سیستم های اطلاعات
    جغرافیایی -(GIS) نرم
    افزار و سخت افزار
   • 2.3 سیستم های سنجش از
    دور و موقعیت یابی
    جهانی و توسعه GIS
   • 2.4 تاریخچه GIS در
    کاربردهای منابع آب
   • 2.5 روندهای اخیر در
    GIS
   • 2.6 مزایای استفاده از
    GIS در مهندسی و علوم
    منابع آب
   • 2.7 چالش ها و محدودیت
    های رویکرد مبتنی بر
    GIS در مهندسی منابع
    آب
   • 2.8 نتیجه گیری
   • سوالات مفهومی
   • منابع منابع

فصل 3: سیستم های هیدرولوژیک و
مجموعه داده های مکانی

   • 3.1 مقدمه
   • 3.2 فرآیندهای
    هیدرولوژیکی در یک
    حوزه آبخیز
   • 3.3 مجموعه داده های
    مکانی اساسی برای
    برنامه ریزی منابع
    آب: مطالعات مدیریت و
    مدل سازی
   • 3.4 منابع داده برای
    توسعه مدل های رقومی
    ارتفاعی
   • 3.5 حساسیت مدل های
    هیدرولوژیک به وضوح
    DEM
   • 3.6 مباحث مربوط به
    دقت نقشه های کاربری
    اراضی و پوشش زمين
   • 3.7 حساسیت مدل های
    هیدرولوژیک به وضوح
    LULC
   • 3.8 منابع داده ها
    برای تهیه نقشه های
    خاک
   • 3.9 دقت تهیه نقشه های
    خاک
   • 3.10 حساسیت مدل های
    هیدرولوژیک به وضوح
    خاک
   • 3.11 نتیجه گیری
   • سوالات مفهومي
   • منابع

فصل 4: مجموعه داده های مکانی
مکانی-فضایی مرتبط با آب

   • 4.1 مقدمه
   • 4.2 مشخصه های حوضه
    رودخانه ، حوزه آبخیز
    و زیر آبخیز
   • 4.3 جریان جریان و
    داده های مرحله
    رودخانه
   • 4.4 داده های سطح آب
    زیرزمینی
   • 4.5 مجموعه داده های
    اقلیمی
   • 4.6 شاخص های پوشش
    گیاهی
   • 4.7 تهیه نقشه از
    رطوبت خاک
   • 4.8 مجموعه داده های
    کیفیت آب
   • 4.9 نیازها و استراتژی
    های پایش
   • 4.10 روش های نمونه
    گیری و پیشرفت های
    اخیر در فن آوری های
    سنجش از دور
   • 4.11 نتیجه گیری
   • سوالات مفهومی
   • منابع

فصل 5: منابع و مدل های داده

  • 5.1 انبارها و پایکاه داده های رقومی
  • 5.2 نرم افزار GIS و محاسبات مکانی
  • 5.3 نرم افزار و مدل های داده برای
   برنامه های منابع آب
  • 5.4 نتیجه گیری
  • سوالات مفهومی
  • منابع

فصل6:مدل های داده برای GIS

   • 6.1 مقدمه
   • .2 انواع داده ها ،
    ورود داده ها و مدل
    های داده
   • 6.3 طبقه بندی مجموعه
    داده های مکانی
   • 6.4 ساختار پایگاه
    داده ، ذخیره سازی و
    سازماندهی آن
   • 6.5 ذخیره سازی و
    رمزگذاری داده ها
   • 6.6 تبدیل داده ها
   • 6.7 سخنان پایانی
   • سوالات مفهومی
   • تمرینات عملی
   • منابع

فصل هفتم: سیستم های موقعیت یابی
جهانی (GPS) و سنجش از دور(RS)

   • 7.1 مقدمه
   • 7.2 سیستم موقعیت یابی
    جهانی (GPS)
   • 7.3 استفاده از GPS در
    مطالعات مهندسی منابع
    آب
   • 7.4 چگونگی جمع آوری
    داده های GPS
   • 7.5 سنجش از دور و عکس
    های هوایی و تصاویر
    ماهواره ای
   • 7.6 داده ها و هزینه
    دستیابی به داده های
    سنجش از دور
   • 7.7 اصول سنجش از دور
   • 7.8 کاربردهای سنجش از
    دور در مهندسی و علوم
    منابع آب
   • 7.9 وارد کردن داده
    های سنجش از دور به
    GIS
   • 7.10 سخنان پایانی
   • سوالات مفهومی
   • تمرینات عملی و
    کاربردی

فصل 8: کیفیت داده ها ، خطاها و عدم
قطعیت

   • 8.1 مقدمه
   • 8.2 سیستم های تصویر
    سازی نقشه ، داده ها
    و مختصات
   • 8.3 بصری سازی در نرم
    افزار GIS
   • 8.4 خطاها ، کیفیت
    داده ها ،
    استانداردها و
    مستندات
   • 8.5 خطا و عدم اطمینان
   • 8.6 نقش وضوح و مقیاس
    کیفیت داده ها
   • 8.7 نقش فراداده در
    تحلیل GIS
   • 8.8 سخنان پایانی
   • سوالات مفهومی
   • منابع

فصل 9: تجزیه و تحلیل GIS: مبانی
جستجوی مکانی

   • 9.1 مقدمه ای بر تحلیل
    مکانی
   • 9.2 عملیات جست و جو
    در GIS
   • 9.3 زبان جستجوی
    ساختار یافته (SQL)
   • 9.4 جستجوی سریع داده
    های رستری بر اساس
    cell value
   • 9.5 اتصال و ارتباط
    فضایی
   • 9.6 سخنان پایانی
   • سوالات مفهومی
   • تمرینات عملی
   • منابع

فصل 10: مباحث تجزیه و تحلیل
بردار

   • 10.1 اصول پردازش های
    مکانی (حریم ، حل
    کردن ، برش ، پاک
    کردن و همپوشانی)
   • 10.2 توپولوژی و
    محاسبات هندسی
    (اندازه گیری های
    مختلف)
   • 10.3 تجزیه و تحلیل
    proximity و شبکه
   • 10.4 سخنان پاياني
   • سوالات مفهومی
   • تمرینات عملی
   • منابع

فصل 11: مباحث درزمینه تجزیه و تحلیل
رستری

   • 11.1 مباحث در زمینه
    تجزیه و تحلیل رستری
   • 11.2 عملیات محلی
   • 11.3 طبقه بندی مجدد
   • 11.4 عملیات منطقه ای
   • 11.5 محاسبه مساحت ،
    محیط و شکل
   • 11.6 عملیات آماری
   • 11.7 عملیات محلی
   • 11.8 تعیین فاصله ،
    proximity و اتصال در
    رستر
   • 11.9 تجزیه و تحلیل
    فاصله فیزیکی و فاصله
    هزینه
   • 11.10 تجزیه و تحلیل
    بافر رستری
   • 11.11 تجزیه و تحلیل
    Viewshed
   • 11.12 مدیریت داده های
    رستری (ماسک ، کلیپ
    فضایی و موزاییک)
   • 11.13 سخنان پایانی
   • سوالات مفهومی
   • تمرینات عملی
   • منابع

فصل 12: آنالیز مکانی و ترسیم نقشه
حوضه آبخیز

  • 12.1 مقدمه
  • 12.2 موضوعات مربوط به توصیف و تجزیه
   و تحلیل حوزه های آبخیزداری
  • 12.3 سخنان پایانی
  • سوالات مفهومی
  • منابع

فصل 13:مقدمه ای بر مدل سازی منابع
آب

   • 13.1 مدل سازی ریاضی
    در مهندسی و علوم
    منابع آب
   • 13.2 مروری بر مدل
    سازی ریاضی در مهندسی
    و علوم منابع آب
   • 13.3 مدل سازی مفهومی:
    پدیده ها ، فرایندها
    و پارامترهای یک
    سیستم
   • 13.4 رویکردهای متداول
    برای توسعه مدلهای
    ریاضی در مهندسی
    منابع آب
   • 13.5 مدل های ریاضی
    پیوند شده با GIS
   • 13.6 سخنان پایانی
   • سوالات مفهومی
   • منابع

فصل 14: بیلان آب و مدل های
مفهومی

   • 14.1 مدل سازی جریان
    در یک سیستم همگن
    (مدل جعبه ای یا توده
    ای)
   • 14.2 مدل سازی جریان
    در سیستم های ناهمگن
    (رویکرد حجم کنترل)
   • 14.3 مدل مفهومی: روش
    عدد منحنی- بررسی
    حفاظت خاک
   • 14.4 مدل بیلان آب در
    مقیاس حوضه کاملاً
    کوپل شده: ابزار
    ارزیابی آب خاک
    (SWAT)
   • 14.5 سخنان پایانی
   • سوالات مفهومی
   • منابع

فصل 15: مدل سازی آماری و آمار
مکانی

   • 15.1 مقدمه
   • 15.2 رگرسیون خطی
    حداقل مربعات معمولی
   • ((OLS) 15.3 رگرسیون
    لجستیک
   • 15.4 تکنیک های کاهش و
    طبقه بندی داده ها
   • 15.5 مباحث درون یابی
    فضایی و نمونه گیری
   • 15.6 روش های زمین
    آماری
   • 15.7 گرگینگ
   • 15.8 موضوعات مهم در
    درون یابی
   • 15.9 سخنان نتیجه گیری
   • تمرین های عملی
   • منابع

فصل 16: مدل های نظری تحلیلی و
اطلاعاتی برای تصمیم گیری

   • 16.1 مقدمه
   • 16.2 مدل های تحلیلی
    تصمیم گیری
   • 16.3 رویکردهای نظری
    اطلاعات
   • 16.4 داده کاوی فضایی
    (SDM) برای کشف دانش
    در یک پایگاه داده
   • 16.5 روند مدل سازی
    داده های زمانی در
    GIS
   • 16.6 سخنان نتیجه گیری
   • سوالات مفهومی
   • منابع

فصل 17: ملاحظات ادغام GIS و مدل

   • 17.1 مقدمه
   • 17.2 مروری بر ملاحظات
    عملی در استفاده GIS
    در پروژه های منابع
    آب
   • 17.3 ملاحظات نظری
    مربوط به GIS و لحاظ
    کردن آن با مدل منابع
    آب
   • 17.4 سخنان نتیجه گیری
   • سوالات مفهومی
   • مراجع

فصل 18: پردازش مکانی مفید در زمان
مدلسازی منابع آب

   • 18.1مقدمه
   • 18.2 وارد کردن همه
    داده ها در یک
    تصویرسازی مشترک
   • 18.3 اضافه کردن داده
    های نقطه (X ، Y) و
    محاسبه مختصات پیش
    بینی شده آنها
   • 18.4 ثبت تصویر و
    تصحیح
   • 18.5 ابزار ویریش برای
    انتقال اطلاعات به
    بردارها
   • 18.6 GIS برای نقشه
    برداری و بصری سازی
   • 18.7 سخن پایانی
   • منابع

فصل 19:خودکار کردن پردازش مکانی در
GIS

  • 19.1 مقدمه
  • 19.2 پارادایم برنامه نویسی شی گرا
  • 19.3 پردازش جغرافیایی برداری
  • 19.4 محاسبات مشخصات توصیفی غیر
   جغرافیایی
  • 19.5 استفاده از ModelBuilder برای
   خودکار کردن پردازش های زمینی
  • 19.6 استفاده از اسکریپت های پایتون
   برای پردازش زمینی
  • 19.7 مقدمه ای بر بعضی ساخت های مفید
   پایتون
  • 19.8 ماژول پردازش زمینی ArcPy و
   Site-package
  • 19.9 یادگیری پایتون و اسکریپت نویسی
   با ARCGIS
  • 19.10 سخنان پایانی
  • نتیجه گیری
  • منابع

فصل 20: مشخص کردن و تشریح حوزه:
مطالعه موردی: ArcGIS Hydrologic Tools و

   • ArcHydro
   • 20.1 مقدمه
   • 20.2 پیش زمینه
   • 20.3 روشها
   • 20.4 سخنان پاياني
   • منابع

فصل 21: مدل هیدرولوژیکی با وابستگی
ضعیف به GIS : مطالعه موردی: یکپارچه سازی سیستم اطلاعات
جغرافیایی و محاسبات زمینی برای محاسبه بودجه آب

   • 21.1 مقدمه
   • 21.2 منطقه مطالعه
   • 21.3روشها
   • 21.4 نتایج و بحثها
   • 21.5 نتیجه گیری
   • منابع
  •  

فصل 22: تعیین و توصیف خصوصیات
آبخیزداری: مطالعه موردی: توصیف مکانی و واضح امکان وقوع
رواناب در حوضه فضایی با استفاده از ARCGIS

   • 22.1 مقدمه
   • 22.2 پیش زمینه
   • 22.3 رویکرد
   • 22.4 خلاصه و نتیجه
    گیری
   • منابع

فصل 23: مدل های دارای وابستگی شدید
به GIS برای ارزیابی تأثیر آبخیز: مطالعه موردی: تجزیه و
تحلیل و مدل سازی شهرنشینی حوضه

   • 23.1 مقدمه
   • 23.2 روش ها
   • 23.3 نتایج و بحث
   • 23.4 خلاصه و نتیجه
    گیری
   • منابع

فصل 24: GIS برای ارزیابی تأثیر
کاربری زمین: مطالعه موردی: بررسی روابط مکانی - زمانی
تغییر کاربری زمین و رشد جمعیت با کیفیت آبهای
زیرزمینی

   • 24.1 مقدمه
   • 24.2 شرح منطقه مطالعه
    و مجموعه داده ها
   • 24.3 نتایج و بحث
   • 24.4 نتیجه گیری
   • منابع

فصل25: شماره منحنی TMDLC: مطالعه
موردی: مقایسه برآورد منبع غیر نقطه ای مبتنی بر GIS برای
مقایسه مدل های جریان برای محاسبه TMDLC

    • 25.1
     مقدمه
    • 25.2
     تدوین
     مدل
     های
     دیگر
    • 25.3استفاده
     از
     سیستم
     اطلاعات
     جغرافیایی
     برای
     بدست
     آوردن
     پارامترهایی
     جهت
     استفاده
     در
     روشNRCS
    • 25.4
     خطر
     مرتبط
     با
     مدل
     های
     مختلف
    • 25.5
     خلاصه
     و
     نتیجه
     گیری
    • منابع

فصل 26: مدلهای دارای کوبل قوی MCDM
در GIS: مطالعه موردی: ارزیابی میزان آسیب پذیری آبخوان
با استفاده از روش DRASTIC

    • 26.1مقدمه
    • 26.2
     استفاده
     از
     GIS
     برای
     ارزیابی
     آسیب
     پذیری
     آبهای
     زیرزمینی
    • 26.3
     استفاده
     از
     روش
     DRASTIC
     در
     جنوب
     تگزاس
    • 26.4
     منطقه
     مطالعه
    • 26.5
     بانک
     اطلاعاتی
     برای
     شاخص
     DRASTIC
    • 26.6توسعه
     شاخص
     آسیب
     پذیری
    • 26.7شاخص
     DRASTIC
    • 26.8
     خلاصه
    • منابع

فصل 27: مدل GIS MCDM برای ارزیابی
خطرات سلامت انسان: مطالعه موردی: ارزیابی میزان آسیب
پذیری آب های زیرزمینی به عوامل بیماری زا

    • 27.1
     مقدمه
    • 27.2
     اطلاعات
     پیش
     زمینه
    • 27.3
     روش
     ها
    • 27.4
     نتایج
     و بحث
    • 27.5
     نتیجه
     گیری
    • منابع

فصل 28: وابستگی زمینه ای به JAVA:
مطالعه موردی: JPEST: محاسبه عامل ضعف سموم دفع آفات

    • 28.1
     مقدمه
    • 28.2
     کار
     قبلی
    • 28.3
     پیشینه
     ریاضی
    • 28.4
     قالب
     داده
     های
     فایل
     های
     ورودی
    • 28.5
     ساختار
     AFC و
     کاربرد
    • 28.6
     مثال
     توصیفی
    • منابع

فصل 29 : مدل های حمل و نقل آلاینده
مبتنی بر فیزیک وابسته به GIS برای MCDM: مطالعه موردی:
اتصال یک مدل حمل و نقل چندگانه با GIS برای ارزیابی آسیب
پذیری نیترات

    • 29.1
     مقدمه
    • 29.2
     روش
    • 29.3
     نتایج
     و بحث
    • 29.4
     خلاصه
     و
     نتیجه
     گیری
    • منابع

فصل 30: اتصال روش های آماری با GIS
برای ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی: مطالعه موردی:
ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با استفاده از
رگرسیون لجستیک

    • 30.1
     مقدمه
    • 30.2
     روش
    • 30.3
     نتایج
     و بحث
    • 30.4
     خلاصه
     و
     نتیجه
     گیری
    • منابع


فصل 31: اتصال روش مبتنی بر منطق فازی با GIS برای
ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی: مطالعه موردی: یک
رویکرد محاسباتی GIS-Fuzzy برای مشخص کردن آسیب پذیری
آبخوان با در نظر گرفتن تنوع زمین شناسی و عدم دقت تصمیم
گیرندگان

    • 31.1
     مقدمه
    • 31.2
     روش
    • 31.3
     نتایج
     و بحث
    • 31.4
     خلاصه
     و
     نتیجه
     گیری
    • منابع

فصل 32: اتصال شدید شبکه عصبی مصنوعی
(ANN) به GIS: مطالعه موردی: A روش اتصال و وابستگی شدید
برای ارزیابی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی

    • 32.1
     مقدمه
    • 32.2
     روش
    • 32.3
     نتایج
     و بحث
    • 32.4
     خلاصه
     و
     نتیجه
     گیری
    • منابع

فصل 33: وابستگی ضعیف سیستم اطلاعات
عصبی فازی مصنوعی (ANFIS) و GIS: مطالعه موردی: یک روش
وابستگی ضعیف عصبی- فازی مصنوعی سیستم اطلاعات (ANFIS) و
GIS برای ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی

    • 33.1
     مقدمه
    • 33.2
     روش
     ها
    • 33.3
     نتایج
     و بحث
    • 33.4
     نتیجه
     گیری
    • منابع

فصل 34: اتصال مدل ترکیبی به GIS:
مطالعه موردی: تجزیه و تحلیل مناسب بودن GIS برای شناسایی
پتانسیل تامین مجدد آب های زیرزمینی در تگزاس

    • 34.1
     مقدمه
    • 34.2
     روش
    • 34.3
     پاسخ
     جمع
     بندی
     و
     نتیجه
     گیری
    • 34.4
     خلاصه
     و
     نتیجه
     گیری
    • منابع

فصل 35: اتصال مدل های منابع آب پویا
با GIS: مطالعه موردی: توسعه مدل کاملاً گرین آمپت با
استفاده از زبان ریاضی R و کاربرد آن در قنات اوگالالا

    • 35.1
     مقدمه
    • 35.2
     مدلسازی
     نفوذ:
     روش
     گرین
     آمپت
    • 35.3
     مدل
     سازی
     اتصال
     گرین–
     آمپت
     با
     مجموعه
     داده
     های
     خاک
     در
     مقیاس
     منطقه
     ای
    • 35.4
     نتیجه
     گیری
     و بحث
    • 35.5
     منابع

فصل 36: انصال و وابستگی شدید مدل
های محافظ سر چاه در GIS با مجموعه داده های برداری:
مطالعه موردی: مشخص کردن مناطق محافظت از سر چاه برای
ارزیابی آب منبع

    • 36.1
     مقدمه
    • 36.2
     روشی
     برای
     تعیین
     مناطق
     محافظت
     از سر
     چاه
    • 36.3
     توسعه
     مدل
     شعاع
     ثابت
    • 36.4
     اجرای
     مدل
     های
     محافظت
     از سر
     چاه
     در
     GIS
    • جمع
     آوری
     36.
     داده
     ها
    • 36.6
     نتیجه
     گیری
     و بحث
    • 36.7
     منابع
    • خلاصه

فصل 37: اتصال ووابستگی ضعیف مدل های
بهینه سازی به GIS: مطالعه موردی: یک GIS با اتصال به مدل
عددی مختلط جهت ایجاد اتصال بهینه سا کلونی های موجود با
زیرساخت های آب موجود در شهرستان هیدالگو در تگزاس

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاربرد GIS در مهندسی و مدیریت منابع آب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.