کتاب آموزش کاربردی Google Earth

کتاب آموزش کاربردی Google Earth گوگل ارث در مرحله پیش فروش می باشد و به محض آماده شدن برای خریداران لینک دانلود ارسال میگردد.