کتاب نمونه برداری فضایی

 از آن جا که نمونه برداری، یکی از اصول اساسی یا زیر بنای یک پژوهش است باید به درستی انجام گیرد. این کتاب به عنوان یک منبع برای افرادی خواهد بود که قصد دارند با روش های مختلف نمونه برداری که در آمار کلاسیک و آمار فضایی به کار گرفته می شوند…