ArcGIS
pro

آموزش ArcGIS Pro (سرفصل ها)

جامع ترین سرفصل های دوره آموزش ArcGIS Pro مقدماتی

تفاوت بین ArcGIS و ArcGIS Pro

رابط نرم افزار Pro ArcGIS

مطالعه موردی 1: پایش مکانی – فضایی جمعت در کشور ایران

مطالعه موردی 2: آنالیز های مکانی – فضایی در استان فارس

ArcCatalog

ArcScene

تفاوت بین نوار منوی ArcMap و ریبون ArcGIS Pro

محاسبه گر Field در ArcMap و ArcGIS Pro

نکاتی کلیدی برای شروع کردن هر نوع برنامه نویسی آسان

Field Apas

چگونه یک پروژه ترکیبی شامل نقشه، Global Scene و Local Scene را در ArcGIS Pro را ایجادکنیم؟

مشاهده نقشه global Scene پروژه و Local Scene

Snapping

مختصات X و Y و واحد

نکات مربوط به کنترل حرکت موس

محتوای ArcGIS Pro

انواع داده از جمله عدد short integer ،long integer ،Float،Double و Text

ابزار از جمله Fly،Identify،Set Observer،Measure و Explore

عملیات جستجوی ابزار

ایجاد حساب کاربردی در ArcGIS

مرورگر نقشه

بخش های رابط ArcGIS Pro

رابط نمایش نقشه ArcGIS Pro

جستجو کردن لایه در محتوا

ذخیره و خروجی نقشه در ArcMap

نحوه بازکردن رابط ArcGIS Pro

انواع پروژه در ArcGIS Pro

پتانسیل های رابط ArcGIS Pro

پروژه بدون قالب و ساخت انواع خروجی های نقشه

تفاوت بین پروژه دارای فولدر و پروژه بدون فولدر

Shapefile چیست؟

ایجاد shapefile در ArcGIS و ArcGIS Pro

ژئودیتابیس چیست؟

ایجاد Geodata base در ArcGIS و ArcGIS Pro

اضافه کردن دستگاه مختصات و

تنظیمات سیستم مختصات در ArcGIS Pro

اضافه کردن لایه در ArcMap وArcGIS Pro

لایه گذاری در نقشه پایه ای سه بعدی

منوی پاپ آپ لایه ArcMap

برچسب زدن عوارض در ArcGIS و ArcGIS Pro

منوی پاپ آپ لایه ArcGIS Pro

نحوه کپی کردن لایه در محتوا

فعال کردن و غیرفعال کردن پنجره

اطلاعات پاپ آپ عوارض

تفاوت های بین ویژگی های لایه در ArcMap و ArcGIS Pro

تنظیمات مرتبط با جدول توصیفی

ثابت نگه داشتن فیلد های اطلاعاتی و خارج کردن آن از حالت ثابت

تفاوت های بین ArMap وArcGIS Pro از نظر اضافه کردن فیلد و تغییر دادن مقدار فیلد

حذف مشخصات توصیفی و عوارض

چگونه بیش از یک جدول مشخصات توصیفی را در بخش های مجزای رابط ArcGIS Pro تقسیم و سازماندهی کنیم.

شرایط ورود داده ای کاربر

روش میانبر برای تغییر همه مشخصات توصیفی یک فیلد

کارکردهای GIS

فیلد هدف و ویژگی

نوع داده و فیلد در محاسبه شکل هندسی

رابط کاربر ArcMap

مطالعه موردی 3: شناسایی مقادیر طول و عرض جغرافیایی هر کدام از عوارض نقطه ای و ایجاد فیلد جدید برای وارد کردن این مقادیر

مطالعه موردی 4: محاسبه تعداد کلی بردارهای هرکدام از ویژگی های سطحی

ArcGlobe

ArcCatalog

تکنیک های کد نویسی و برنامه نویسی در پنجره Calculate Field منطق محاسبه گر فیلد

اضافه کردن Google Earth KML در ArcGIS Pro

اضافه کردن داده های AutoCAD در ArcGIS Pro

محاسبه شکل هندسی در ArcGIS Pro

استفاده مبتنی بر وب از ابزار Navigator برای مرورگر نقشه سه بعدی

تفاوت ایجاد پروژه

شبکه بندی جغرافیایی

توصیف انواع عوارض از جملهpoint، polygon و Polypne

جدول محتوا در ArcMap

باز کردن OpenStreetMap و سایر نقشه های پایه ای

استخراج داده های مکانی از OpenStreetMap و انتقال آن به محیط ArcGIS و ArcGIS Pro

جزییاتی درباره مقیاس،دقت و طول داده ها

دیده شدن و شفافیت لایه

جدول مشخصات توصیفی

خروجی گرفتن از نقشه ها (Layout) در ArcGIS و ArcGIS Pro

ریبون ها و تب های رابط ArcGIS Pro

تفاوت بین جدول محتوای ArcMap و محتوای ArcGIS Pro

پروژه های ArcMap و ArcGIS Pro

ایجاد پروژه جدید در ArcGIS Pro

فایل اکتنشن و فولدر پروژه ArcGIS Pro

امکانات نقشه پایه ای در ArcGIS Pro

پروژه Catalog

ایجاد پروژه جدید بدون فولدر ArcGIS Pro

نحوه ذخیره همه پروژه های یک پروژه ترکیبی

داده های فضایی و غیر فضایی ArcGIS و ArcGIS Pro

اتصال فولدر ArcGIS و ArcGIS Pro

روش سریع برای ایجاد shapefile

اضافه کردن داده ها از جمله shapefile ، داده های رستری و تصویر زمین مرجع

KMLView و ویژگی ها در ArcGIS Pro

انواع مختلف انتخاب

تغییر رنگ نماد ها و سیمبولوژی در ArcGIS و ArcGIS Pro

تنظیمات درون منوی پاپ آپ لایه

چگونگی فعال کردن ابزار Identify و Selection در ArcGIS Pro

خروجی گرفتن از عوارض و داده های مکانی – فضایی در ArcGIS و ArcGIS Pro

جدول مشخصات توصیف در ArcMapو ArcGIS Pro

مرتب کردن دادها بصورت نزولی و صعودی در جداول توصیفی – تشریحی در ArcGIS و ArcGIS Pro

رابطه بین Start Editing و Add Attribute (اضافه کردن مشخصات توصیفی)

نحوه کپی کردن ردیف های مشخصات توصیفی در فایل اکسل نامگذار کردن ستون با نام فیلد

اضافه کردن فیلد در ArcMap و ArcGIS Pro

روش میانبر برای اضافه کردن چندین مشخصه توصیفی در یک فیلد

هدف Calculate Geometry

مولفه های GIS

ویژگی های هندسی برای عوارض سطحی ونقطه ای

ویژگی های پنجره Calculate Geometry