آموزش حرفه ای GIS در شیراز:عملی و کاربردی متناسب با بازار کار


آموزش حرفه ای GIS در شیراز:عملی و کاربردی متناسب با بازار کار توسط دکتر سعید جوی زاده طرح ریزی و ارائه شده است .

معرفی دوره:

این دوره به آموزش مفاهیم اولیه و کارکردهای اساسی GIS، ویژگی های نقشه های GIS و ساختار پایگاه داده GIS می پردازد و از طریق این دوره، کارآموز با کار با ArcGIS مهارت های اولیه را برای نمایش داده های جغرافیایی، ایجاد نقشه ها می آموزد. ، و پایگاه داده های پرس و جو داده های GIS و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای تحلیل ارائه شده توسط برنامه.

مدرس :

دکتر سعید جوی زاده 

09382252774

اهداف دوره:
شرکت کنندگان در پایان دوره قادر خواهند بود:

 • آشنایی با مفاهیم اولیه GIS.
 • درک کنید که GIS چیست، چه کاری می تواند انجام دهد و دیگران چگونه از آن استفاده می کنند.
 • تخمین بزنید که سازمان شما چگونه می تواند از GIS بهره مند شود.
 • یک نقشه GIS اولیه ایجاد کنید.
 • با انواع مختلف داده های جغرافیایی کار کنید.
 • دسترسی به اطلاعات مربوط به پایگاه های جغرافیایی و ویژگی ها.
 • درک نحوه اعمال یک رویکرد سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور یافتن الگوها و روابط.
 • آشنایی با ساختار و اجزای برنامه “ArcGIS”.
 • مشاهده اطلاعات مکانی
 • جستجو و پرس و جو در پایگاه داده های سیستم اطلاعات جغرافیایی.
 • اصلاح داده های مکانی و توصیفی.
 • پیوند دادن و ایجاد روابط بین جداول و نقشه ها.
 • ایجاد نقشه، گزارش و نمودار.

گروه های هدف:

 • افرادی که قبلاً هیچ نوع آموزش در مورد GIS یا تجربه کار با GIS ندارند.
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های علوم انسانی و علوم کاربردی، محققین مطالعات امکان سنجی.
 • مهندسان و کارگران شهرداری در شرکت های مسکن و پیمانکاری.
 • هرکسی که خود را نیازمند این دوره می بیند و می خواهد مهارت و تجربه خود را توسعه دهد.

محتوای دوره:

واحد اول:

معرفی کلی GIS:

 • توابع سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • برنامه های کاربردی.
 • اجزای یک نقشه GIS:
  • ویژگی ها و کلاس ها
  • مقیاس نقاشی

واحد دوم:

کاوش در پایگاه داده GIS:

 • جداول ویژگی
 • رابطه بین ویژگی ها و صفات.
 • ویژگی های کدگذاری و برچسب گذاری بر اساس ویژگی های آنها.
 • ایجاد نقشه ها:
  • نمایش داده ها و نمای طرح.
  • ابزار برنامه ریزی
  • عناصر نقشه
  • نقشه صادر شده است.

واحد سوم:

شناخت سایت:

 • سیستم های شناسایی محلی و جهانی
 • سیستم های پروجکشن در نقشه
 • مختصات امضا شده را روی نقشه پیدا کنید.
 • یک منطقه یا فاصله را روی نقشه اندازه گیری کنید.

واحد چهارم:

داده های منفی و مثبت:

 • مشاهده داده های واقعی
 • پایگاه داده جغرافیایی

داده های جغرافیایی:

 • جداول داده ها
 • داده های جغرافیایی و داده های پرس و جو را بررسی کنید.
 • جستجو با استفاده از ویژگی ها
 • با استفاده از سایت جستجو کنید.
 • تحلیل روابط فضایی

واحد پنجم:

حل مسائل با GIS

 • فرآیند تحلیل GIS
 • استفاده از ابزار GIS برای تجزیه و تحلیل یک مشکل جغرافیایی.
 • یک طرح نقشه برای نمایش نتایج ایجاد کنید.

,آموزش ArcGIS, آموزش جی آی اس در ,شیراز      , سامانه اطلاعات جغرافیایی, نقشه های رقومی, تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی, کاربرد جی آی اس, کاربرد GIS, مکان یابی, تحلیل در GIS, وکتور, رستر, سخت افزار در GIS, نرم افزار در GIS, درون یابی, توسعه GIS, تخصصی نمودن GIS, مدل های وزن دهی, امکان سنجی در GIS, تحلیل فضایی در GIS, نصب GIS, زر ساخت داده مکانی در GIS, گراف در GIS, توپولوژی در GIS, سه بعدی در GIS, دوره آموزشی جی آی اس در ,شیراز      , کارگاه جی آی اس در ,شیراز      , بهترین کلاس جی آی اس در ,شیراز      , بهترین موسسه جی آی اس در ,شیراز      , بهترین استاد جی آی اس در ,شیراز      , سمینار آموزش GIS در ,شیراز      , آموزش GIS از مبتدی تا حرفه ای در ,شیراز      , بهترین کتاب GIS, دانلود کتاب آموزش GIS در ,شیراز      , آموزش کاربردی GIS در ,شیراز      , آموزش رایگان GIS در ,شیراز      , پکیج آموزش حرفه ای GIS , ویژه داوطلبین ارشد در ,شیراز      , GIS در ,شیراز      , کارگاه آموزشی GIS در ,شیراز      , آموزش GIS  , فیلم آموزشی GIS در ,شیراز      , ویدئو آموزشی GIS در ,شیراز      , موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل ,شیراز      , سعید جوی زاده, آموزش GIS به روش گام به گام در ,شیراز      , کلاس آموزشی GIS در ,شیراز      , کلاس آموزشی GIS در ,شیراز      , آموزش GISدر ,شیراز      , کارگاه GIS در ,شیراز      , بهترین کلاس GIS در ,شیراز      , بهترین موسسه GIS در ,شیراز      , GIS در ,شیراز      , پراکنش جغرافیایی در GIS, پهنه بندی اقلیمی درGIS, پتانسیل سنجی در GIS, مدل سازی در GIS, شبیه سازی در GIS, ثبت نام GIS, برگزاری دوره GIS در ,شیراز      , دوره آموزش GISدر ,شیراز      , سنجش از دور,  آموزش محیط نرم افزار GIS, ثبت نام مقدماتی GIS, ثبت نام پیشرفته GIS, ثبت نام مقدماتی GISدر ,شیراز      , ثبت نام پیشرفته در ,شیراز      GIS,دانلود آموزش GIS, آموزش رایگان GIS, ارزیابی زمین در GIS, آموزش مجازی GIS, مدرک معتبر GIS, الگوی فضایی در GIS, دوره آموزش نرم افزار GIS, کلاس آموزش GIS

 

آموزش ArcGISآموزش GIS

GIS درآموزش arcgisآموزش GISآموزش GIS از مبتدی تا حرفه ای درآموزش GIS به روش گام به گام درآموزش GISدرآموزش جی آی اس درآموزش رایگان GISآموزش رایگان GIS درآموزش کاربردی GIS درآموزش مجازی GISآموزش محیط نرم افزار GISارزیابی زمین در GISالگوی فضایی در GISامکان سنجی در GISبرگزاری دوره GIS دربهترین استاد جی آی اس دربهترین کتاب GISبهترین کلاس GIS دربهترین کلاس جی آی اس دربهترین موسسه GIS دربهترین موسسه جی آی اس درپتانسیل سنجی در GISپراکنش جغرافیایی در GISپکیج آموزش حرفه ای GISپهنه بندی اقلیمی درGISتحلیل در GISتحلیل فضایی در GISتخصصی نمودن GISتکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیاییتوپولوژی در gisتوسعه GISثبت نام gisثبت نام پیشرفته GISثبت نام پیشرفته درثبت نام مقدماتی GISثبت نام مقدماتی GISدردانلود آموزش GISدانلود کتاب آموزش GIS دردرون یابیدوره آموزش GISدردوره آموزش نرم افزار GISدوره آموزشی جی آی اس دررسترزر ساخت داده مکانی در GISسامانه اطلاعات جغرافیاییسخت افزار در GISسعید جوی زادهسمینار آموزش GIS درسنجش از دورسه بعدی در GISشبیه سازی در GISشیرازشیراز GISفیلم آموزشی GIS درکاربرد GISکاربرد جی آی اسکارگاه GIS درکارگاه آموزشی GIS درکارگاه جی آی اس درکلاس آموزش GISکلاس آموزشی GIS درگراف در GISمدرک معتبر GISمدل سازی در GISمدل های وزن دهیمکان یابیموسسه چشم انداز هزاره سوم مللنرم افزار در GISنصب GISنقشه های رقومیوکتورویدئو آموزشی GIS درویژه داوطلبین ارشد در

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید