خانه / جغرافیای محاسباتی (برای مطالب بیشتر کلیک نمایید)

جغرافیای محاسباتی (برای مطالب بیشتر کلیک نمایید)

آماره I موران

آماره I موران-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS اين آماره که با عنوان “خودهمبستگی فضایی” نيز معروف است، یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیلی داده های فضایی است. با استفاده از اين آماره می توان درجه پراکندگي یا متمرکز بودن عوارض یا داده های فضایی را …

بیشتر بخوانید »
تشخیص الگوی جغرافیایی

تشخیص الگوی جغرافیایی

تشخیص الگوی جغرافیایی-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS مقدمه در آمار فضایی (تحلیل داده­ های مکانی)، شناخت الگوها و کشف روند های موجود در داده­ های فضایی از اهمیت زیادی برخوردار است (توني، 2016)؛ چرا که پیش از هرگونه تحلیل و تهیه نقشه بايستي این پیش …

بیشتر بخوانید »
زائد بودن برخی نمونه­ های واقع در فضای جستجو

زائد بودن برخی نمونه­ های واقع در فضای جستجو

زائد بودن برخی نمونه­ های واقع در فضای جستجو-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS پس از آن که امتداد، شکل و اندازۀ محدودۀ جستجو تبین و تعیین گردید، امکان زائد بودن برخی نمونه ­های واقع در محدودۀ جستجو بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. عموماً زائد بودن برخی …

بیشتر بخوانید »
راهکارهای جستجو در تخمین گرهای زمین آماری

راهکارهای جستجو در تخمین گرهای زمین آماری

راهکارهای جستجو در تخمین گرهای زمین آماری-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS مقدمه به طور کلی، انتخاب رویکرد ها و راهکار های مناسب جستجو، کنترل کنندۀ تعداد مشاهدات مورد استفاده در فرآیند تخمین است، و یکی از مهم ترین موضوعات در به کارگیری تخمین­ گرهای زمین آماری محسوب می …

بیشتر بخوانید »
خود همبستگی فضایی در مباحث مکانی

خود همبستگی فضایی در مباحث مکانی

خود همبستگی فضایی در مباحث مکانی-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS خود همبستگی فضایی به رابطه بین مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط می­ شود. خود همبستگی قوی زمانی رخ می­دهد که مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط می ­شود. خود همبستگی قوی زمانی رخ می­ دهد …

بیشتر بخوانید »
همبستگی و رگرسیون

همبستگی و رگرسیون

همبستگی و رگرسیون-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS مقدمه یکی از کاربردی ­ترین تکنیک آماری در جغرافیا همبستگی و رگرسیون است. همبستگی به ارتباط بین متغیرها می ­پردازد. برای نمونه، ارتباط بین دما و بارش در یک منطقه. تحلیل رگرسیون روشی برای مدل­ سازی و تحلیل …

بیشتر بخوانید »
توصیف نموداری داده های جغرافیایی

توصیف نموداری داده های جغرافیایی

توصیف نموداری داده های جغرافیایی-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS مقدمه اگرچه توصيف هاي مقداري بسياري از ويژگي­ هاي نهان سري­ هاي آماري را بيان مي­ كنند ولي مشاهده عيني اين ويژگي­ ها اثر پايدارتري در مغز انسان ايجاد مي­ كند. بدين جهت برخي از آمار دانان (توكي، 1977) …

بیشتر بخوانید »
توصیف داده ها با شاخص های آماری مکانی

توصیف داده ها با شاخص های آماری مکانی

توصیف داده ها با شاخص های آماری مکانی-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS در روش توصیف داده ­ها به کمک شاخص­ های آماری مکانی، داده ­های جغرافیایی با توجه به در نظر گرفتن وابستگی آن­ها با مکان توصیف می شوند. در زیر مهم ترین شاخص­ های آماری مکانی توضیح …

بیشتر بخوانید »

توصيف داده ها با شاخص های آمار

توصيف داده ها با شاخص های آمار-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS مقدمه توصیف داده ­ها به کمک شاخص­ های آماری به دو روش غیر مکانی و مکانی انجام می ­شود. در روش غیر مکانی داده ­های جغرافیایی همانند داده های معمولی و بدون در نظر گرفتن وابستگی آنها …

بیشتر بخوانید »
روش های زمين آماری

روش های زمين آماری

روش های زمين آماری-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS زمين­ آمار شاخه­ اي از علم آمار فضايي است که با استفاده از روش­ هاي آماري سعي در درون يابي و برون يابي داده ­هاي معلوم و تخمين مقدار در نقطه يا نقاط مجهول دارد. روش­هاي زمين …

بیشتر بخوانید »

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟