آیا مسلمانان قاره آمریکا را کشف کردند یا اروپاییان؟


آیا مسلمانان قاره آمریکا را کشف کردند یا اروپاییان؟-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS

رضا رسولی بلخکانلو

در طول تاریخ، اروپایی ها معمولا دریانوردی به نام کریستف کلمپ را کاشف قاره آمریکا می دانسته اند اما اسناد و مدارک تاریخی مختلفی که در آمریکا وجود دارد؛ کشف این قاره را به مسلمین نسبت می دهد. کشف سکه های عربی در نزدیکی ساحل ونزوئلا، گزارشهای تاریخی را درباره سفرهای دریانوردان مسلمان در پهنه اقیانوس اطلس کاملا تایید می کند.

سرگذشت منسا [ سلطان] موسی، حکمران معروف مالی، داستانی نسبتا مشهور است. هنگامی که او به منظور انجام سفر حج مشهور خود در سال هزار و سیصد و بیست و چهار عازم مکه بود، در قاهره توقف کرد و به محققان اطلاع داد که سلف او دو سفر در اقیانوس اطلس انجام داده است تا محدوده های آن را کشف کند. مضاف بر این، بسیاری از اقوام و مناطق آمریکا دارای اسامی عربی یا فارسی هستند. در قاره آمریکا اقوامی زندگی می کنند که اسم آنها نیز ایرانی است مانند کاوش کار، آریا کوه گیر، یمنی و ثریا که حتی از نظر چهره نیز بسیار شبیه ایرانی ها هستند. در کتاب «تاریخ حضور ایرانیان و مسلمانان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب» اسنادی ارائه شده که نشان دهنده شباهت های بسیار میان رسم الخط و زبان های بومی قاره آمریکا و ایران باستان است. دلایل مستند دیگر درباره کشف قاره امریکا توسط مسلمین به این شرح است:
در امریکا نام حدود پانصد شهر از نامهای کشور های اسلامی گرفته شده است.
در حدود نود موقعیت، سنگ نبشته هایی در امریکای مرکزی یافت شده که به زبان ماندینگ که زبان مسلمانان غرب افریقا است نگاشته شده اند.
سکه هایی یافت شده که مربوط می شود به ششصد سال پیش از تمدن اسلامی در اندلس.
آثاری از نوشته های قرآنی و مدارس دینی مسلمانان بجا مانده است.
مؤرخ مشهور مسعودی در کتاب «مروج الذهب» خویش به عبور از بحر اطلس «بحر الظلمات» اشاره نموده است. مسعودی یک هزار سال پیش می زیست.
منبع:
مروج الذهب، المسعودی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید