ارزيابي توان محيطي شهرستان خوانسار به منظور توسعه توريسم (با استفاده از GIS)

ارزيابي توان محيطي شهرستان خوانسار به منظور توسعه توريسم (با استفاده از GIS)

ارزيابي توان محيطي شهرستان خوانسار به منظور توسعه توريسم (با استفاده از GIS)


گردشگري طبعا رابطه تنگاتنگي با محيط دارد، از اين رو، ارزيابي توان محيطي اگر به گونه شايسته اي صورت پذيرد، موجب اصلاح طرح ها و پيشگيري از بروز ناكامي در توسعه گردشگري مي شود و از تخريب پيش بيني نشده محيط زيست جلوگيري مي كند.
پژوهش حاضر درصدد بررسي و ارزيابي توان محيطي شهرستان خوانسار به منظور توسعه گردشگري منطقه است. منطقه مورد مطالعه داراي توان ها و منابع متنوع محيطي اعم از آب كافي، خاك حاصلخيز، شرايط اقليمي مطلوب، پوشش گياهي، عوامل ارتباطي و پديده هاي طبيعي و انساني جاذب گردشگري است و در صورت برنامه ريزي و استفاده مناسب از آنها، مي توان بسياري از مشكلات اقتصادي و اجتماعي منطقه را رفع و در مسير توسعه همه جانبه و پايدار هدايت كرد. در اين مقاله ارزيابي توان محيطي منطقه با بهره گيري از مدل اکولوژيک توريسم و روش تجزيه و تحليل سيستمي با استفاده از نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS جهت شناخت قابليت هاي توسعه توريسم در ناحيه و استقرارگاه هاي روستايي انجام گرفته است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد همه سطح منطقه براي توسعه تفرج گسترده يا تفرج متمركز از توان بالايي برخوردار است و اکثر روستا ها داراي توانمندي براي توسعه نوعي از اشکال گردشگري فوق هستند.
واژگان کلیدی
ارزیابی توان، تفرج گسترده، تفرج متمرکز، توریسم، سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، شهرستان خوانسار
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=139808

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید