استفاده از منطق فازي در محيط GIS به منظور مکان يابي نيروگاه هاي گازي

استفاده از منطق فازي در محيط GIS به منظور مکان يابي نيروگاه هاي گازي

استفاده از منطق فازي در محيط GIS به منظور مکان يابي نيروگاه هاي گازي


تاثير موقعيت مکاني نيروگاهها بر ميزان و هزينه توليد و انتقال انرژي، محيط زيست و …. انتخاب مکان مناسب براي اين تاسيسات را ضروري مي سازد.استفاده از GIS امکان تلفيق اطلاعات مورد نياز در مکان يابي را به گونه اي موثر فراهم مي آورد. در اين مقاله، ضمن شناسايي عوامل مهم در تعيين مکان مناسب براي احداث نيروگاههاي گازي، نقش و ميزان تاثيرگذاري هر يک از عوامل فوق در مکان يابي مشخص گرديد. سپس با استفاده از توابع عضويت فازي، نقشههاي مختلفي بر اساس ماهيت و نقش اين عوامل در مکان يابي، تشکيل گرديد. با طراحي شبکه هاي استنتاجي مختلف و به کارگيري مدل منطق فازي، ترکيب اطلاعات به صورت غير خطي، انجام شد. در نهايت مکانهاي مناسب به دست آمده از دو شبکه استنتاجي مختلف مورد مقايسه قرار گرفتند. اکثر لايه هاي اطلاعاتي مورد استفاده داراي مقياس 1:250000 مي باشند.
واژگان کلیدی
سیستم اطلاعات مکانی، منطق فازی، مکان یابی، نیروگاه گازی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=156693

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید