استفاده از پهپاد در کشاورزی


استفاده از پهباد در کشاورزی
تا به امروز، سنجش از راه دور هوایی عمدتا با استفاده از هواپیماها شناخته شده بود، در سال های اخیر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین (UAVs) رایج شده است. هواپیماهای بدون سرنشین به طور معمول کم هزینه ترو سبکتر هستند که به خوبی برای جمع آوری اطلاعات مناسب هستند. در حال حاضر دو پلتفرم برای پهپادها یعنی “بال ثابت” و “چرخشی ” وجود دارد.

پهپادها مزایای متعددی دارند. آنها می توانند سریع و مکررا پرواز کنند. از لحاظ ارتفاع پرواز و زمان ماموریت ها انعطاف پذیر هستند و می توانند تصاویر با وضوح بالا را دریافت کنند. وزش باد، هدایت دشوار، همپوشانی داده ها و محدودیت زمان پرواز در UAV ها از محـدودیت های است .

تشخیص وتمایزگونه های گیاهی مختلف، محاسبه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، مطالعه مناطق آسیب دیده کشاورزی براثرکم آبی یا حمله آفتهای مختلف به آنها از جمله مهمترین کاربردهای داده های ماهواره ای است. تهیه تقشه جامع پوشش گیاهی هر منطقه، تهیه نقشه آبراهه ها و ارتباط آنها با مناطق مستعدکشت و برآورد میزان محصول زیر کشت از کاربردهای دیگر چنین اطلاعاتی است.

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید