ارزیابی سطح تراز و توزیع آلودگی صوتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ناحیه یک منطقه شش تهران در سال 96-1395: گزارش مورد


از آنجایی‌که آلودگی‌ صوتی به‌عنوان یک معضل محیط‌زیستی بر سلامتی افراد تاثیر دارد، هدف این پژوهش تعیین سطح آلودگی صوتی و الگوی تغییرات آن در این ناحیه بود.
در این مطالعه مقطعی تراز صوتی معادل (Leq) در 16 ایستگاه در بازه‌های زمانی پاییز و زمستان 1395 و بهار و تابستان 1396 در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر در روزهای کاری و پایان هفته با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری تراز صوتی مدل KIMO-DB100 اندازه گیری شده است. تحلیل نتایج و داده‌ها با کمک ابزار Geostatistical Analyst و براساس روش میان­یابی وزن­دهی فاصله معکوس انجام شده است.
نتایج نشان داد که بیش‌ترین و کم‌ترین Leqبه‌ترتیب مربوط به روزهای کاری و جمعه است. تراز صوتی معادل فصل زمستان حداقل 1 دسی‌بل بیش‌تر و در فصل تابستان حداقل 5/1 دسی‌بل کم‌تر از سایر فصل‌ها است. حداقل تراز صوتی معادل در دوره نمونه‌گیری برابر 1/56 دسی‌بل حداکثر تراز صوتی معادل برابر 75/86 بود. مقادیر تراز صدا در تمامی ایستگاه‌ها بالاتر از حد استاندارد نواحی مسکونی (55 دسی‌بل) بود.
نتایج تحقیق نشان داد که تقریباً در تمامی بخش‌ها و ساعات در ناحیه یک منطقه شش تهران آلودگی صوتی وجود دارد. این مسئله لزوم به‌کارگیری فناوری‌های کنترل آلودگی صوتی در این ناحیه را نشان می‌دهد.

لینک دسترسی به اصل مقاله:

http://journal.rums.ac.ir/browse.php?a_id=4328&sid=1&slc_lang=fa&html=1

آموزش کاربردی GIS در بهداشت و سلامت

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

درمان،کتاب کاربرد GIS در پزشکی،آموزش GIS در سلامت، کاربرد GIS در ارتقاي تصميم گيري هاي مديريت بخش بهداشت،دکتر سعید جوی زاده،دکتر حسین آبادی،کاربرد GIS در نظام بهداشت و سلامت،موسسه چشم انداز،سعید جوی زاده،اهمیت GIS در سلامت ،فیلم آموزشی کاربرد GIS در بهداشت،استفاده از GIS در مهندسی بهداشت،نقشه جامع سلامت،سمینار GIS در سلامت،همایش GIS در سلامت،کارگاه GIS در سلامت،شیراز،تهران، پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در بهداشت و محیط زیست،پاورپوینت GIS در سلامت ،

 

 

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید