بررسي مناطق مستعد گردشگري طبيعي (Ecotourism) کاشان (با استفاده از نرم افزار GIS)

بررسي مناطق مستعد گردشگري طبيعي (Ecotourism) کاشان (با استفاده از نرم افزار GIS)

بررسي مناطق مستعد گردشگري طبيعي (Ecotourism) کاشان (با استفاده از نرم افزار GIS)


در صنعت گردشگري، جاذبه ها و جلوه هاي طبيعي از ارزش دو چنداني برخوردارند و يکي از مهم ترين اشکال آن “اکوتوريسم” يا گردشگري طبيعي را شکل مي دهند.
اکوتوريسم در سال هاي اخير به يکي از امور مورد توجه کارشناسان، دست اندرکاران بخش هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها مبدل شده است.
نقش اشکال و فرايندهاي اقليمي در توسعه توريسم به ويژه پديده هاي ژئومورفيک درمناطق خشک تا کنون به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است. منطقه کاشان، چشم اندازهاي بسيار زيبايي از اشکال بياباني (از جمله اشکال مختلف فرسايش بادي)، قنات ها، منطقه بکر کوير، فلور و فون ويژه، آسمان زيبا و پر ستاره و … را در خود جاي داده است. در اين تحقيق با استفاده از مدل اکولوژيکي مخدوم و GIS، مناطق مستعد توسعه گردشگري مشخص شد که بخش هاي شمال غربي و شمال شرقي منطقه استعداد بيش تري براي توسعه گردشگري متمرکز را داشته و بخش هاي مرکز و غرب منطقه مستعد براي گردشگري گسترده با طبقه يک مي باشد. اميد است تا با استفاده بهينه از اين پتانسيل ها، توسعه منطقه اي و ملي فراهم شود.
وازگان کلیدی
اکوتوریسم، گردشگری، کاشان، مدل اکولوژیکی توریسم، GIS
برا دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=124369

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید