بررسی مکانی موارد گزارش‌شده بیماری مالاریا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهر بم طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۳


با توجه به این‌که مسائل بهداشت عمومی و انتشار بیماری‌ها با جغرافیای منطقه رابطه مستقیم دارند و همواره دارای بعد مکانی هستند، در این مطالعه به بررسی مکانی موارد گزارش‌شده بیماری مالاریا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهر بم طی سال‌های 1393-1383 پرداخته‌شده است.
این مطالعه از نوع مقطعی بوده و در آن آمار موارد مثبت گزارش‌شده مالاریا در شهر بم به مدت 11 سال از سال 1383 تا 1393 از مرکز بهداشت تهیه شد. سپس بر اساس آدرس پستی محل سکونت هر یک از موارد، طول و عرض جغرافیایی مربوط به محل سکونت هر بیمار جهت تحلیل مکانی بیماری مالاریا به دست آمد. برای تحلیل مکانی از روش خودهمبستگی مکانی Moran و روش درون‌یابی Kriging در محیط GIS استفاده گردید.
در طول 11 سال تعداد 112 مورد بیماری مالاریا در شهر بم اتفاق افتاده است که از مجموع موارد ثبت‌شده، تعداد 38 نفر زن (9/33%) و 74 مرد (1/66%) بودند. از مجموع 112 بیمار مبتلا به مالاریا به ترتیب 102 بیمار (08/91%) به پلاسمودیوم ویواکس، 10 بیمار (92/8%) به پلاسمودیوم فالسیپاروم مبتلا بوده‌اند. توزیع مکانی بیماری در منطقه از نوع تصادفی بوده (04/0=Z-score-) و بیشترین خطر شیوع بیماری مربوط به مناطق حاشیه شهر بود. نتایج این مطالعه نشان داد در حاشیه شهر بم شیوع بیماری مالاریا بیشتر از مناطق مرکزی آن می‌باشد. تحلیل مکانی به‌عنوان ابزاری مفید می‌تواند در برنامه کنترل و پیش‌گیری بیماری مالاریا با نشان دادن مناطق با خطر شیوع بالا و بررسی عوامل محیطی کمک شایانی کند.

لینک دسترسی به اصل مقاله:

journal.rums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1520-3&slc_lang=fa&sid=fa

 

آموزش کاربردی GIS در بهداشت و سلامت
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
همراه با کتاب و فیلم
تلفن ثبت نام:
09382252774
وب سایت:

صفحه-اصلی

کاربرد GIS در بهداشت و درمان،کتاب کاربرد GIS در پزشکی،آموزش GIS در سلامت، کاربرد GIS در ارتقاي تصميم گيري هاي مديريت بخش بهداشت،دکتر سعید جوی زاده،دکتر حسین آبادی،کاربرد GIS در نظام بهداشت و سلامت،موسسه چشم انداز،سعید جوی زاده،اهمیت GIS در سلامت ،فیلم آموزشی کاربرد GIS در بهداشت،استفاده از GIS در مهندسی بهداشت،نقشه جامع سلامت،سمینار GIS در سلامت،همایش GIS در سلامت،کارگاه GIS در سلامت،شیراز،تهران، پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در بهداشت و محیط زیست،پاورپوینت GIS در سلامت،

 

 

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید