بررسی پراکندگی برخی بیماری های واگیردار براساس سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) در استان چهارمحال و بختیاری


مکان یابی پراکنش بیماریها بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) زیربنای برنامه ریزی در زمینه مدیریت اطلاعات سلامت و یکی از مقولات اساسی در توسعه فناوری های نوین درطب پلیس می باشد. هدف این مقاله بررسی پراکندگی برخی بیماری های واگیردار براساس سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

این مطالعه اکتشافی در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. در ابتدا پایگاه های گسترش بیماری های واگیردار و موقعیت جغرافیائی آنها با استفاده از GPS تعیین و جهت تهیه پایگاه داده ها بصورت دیجیتال به رایانه انتقال یافت. سپس با بهره گیری از مدل رابطه موجودیت، پایگاه داده‌ها بیماری های واگیردار در محیط GIS طراحی شد و با استفاده از نرم افزار ArcGIS 9.3، بیماری های واگیردار و پراکنش آن در استان مورد تجزیه و تحلیل مکانی قرار گرفت و نقشه های رقومی آن تهیه گردید.

بیماریهای واگیردار مطرح مشخص گردید و عوامل موثر بر پراکنش محیطی، انواع بیماری های واگیردار شایع در استان، و همچنین موقعیت ایستگاه های پراکنش بیماری ها تعیین شد. پراکنش بیماری های واگیردار و ارتباط آن با سایر مولفه های سلامت درمحیط GIS طراحی و نقشه های رقومی پراکنش با مقیاس 1:4.000.000 تهیه و استخراج گردید و پهنه بندی بیماری های واگیردار شایع در استان چهارمحال و بختیاری مشخص گردید.

GIS در پهنه بندی بیماری های واگیردار، نمایشگر توزیع بیماریها در مناطق مختلف جغرافیائی است و توجه مدیران سلامت استان چهار محال و بختیاری به پراکنش بیماری ها بر اساس GIS برای توسعه زیرساخت های مدیرتی ضروری است.این سامانه اطلاعات لازم در خصوص برنامه‌ریزی، تصمیم گیری سریع، درست و بهنگام در عرصه سلامت را جهت پیش بینی ها و تعیین روابط مکانی بیماریهای واگیردار در اختیار مدیران سلامت ناجا قرار می دهد.

لینک دسترسی به اصل مقاله:

http://teb.police.ir/teb/browse.php?a_code=A-10-107-1&slc_lang=fa&sid=fa

آموزش کاربردی GIS در بهداشت و سلامت

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

کاربرد GIS در بهداشت و درمان،کتاب کاربرد GIS در پزشکی،آموزش GIS در سلامت، کاربرد GIS در ارتقاي تصميم گيري هاي مديريت بخش بهداشت،دکتر سعید جوی زاده،دکتر حسین آبادی،کاربرد GIS در نظام بهداشت و سلامت،موسسه چشم انداز،سعید جوی زاده،اهمیت GIS در سلامت ،فیلم آموزشی کاربرد GIS در بهداشت،استفاده از GIS در مهندسی بهداشت،نقشه جامع سلامت،سمینار GIS در سلامت،همایش GIS در سلامت،کارگاه GIS در سلامت،شیراز،تهران، پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در بهداشت و محیط زیست،پاورپوینت GIS در سلامت ،

 

 

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید