برنامه ریزی گردشگری جهت توزیع فضایی قابلیتهای گردشگری بوسیله (GIS)

برنامه ریزی گردشگری جهت توزیع فضایی قابلیتهای گردشگری بوسیله (GIS)

برنامه ریزی گردشگری جهت توزیع فضایی قابلیتهای گردشگری بوسیله (GIS)


 برنامه ریزی گردشگری  در هر سازمان گردشگری بسیار مهم است و باید به ان توجه خاص شود.

برنامه ریزی گردشگری جهت توزیع فضایی قابلیتهای گردشگری بوسیله سامانه های اطلاعات جغرافیایی و تحلیل های مکانی می تواند به مدیران در رشد و توسعه گردشگری کمک کند.

برنامه ریزی گردشگري با برخورداري از اهميت هاي فرهنگي و اجتماعي، استراتژي اقتصادي دوران مدرن و پسامدرن محسوب مي گردد. اهميت برنامه ریزی گردشگری باعث شده که دامنه وسيعي از تصميم گيريهاي راهبردي در کشورها به منظور توسعه اين صنعت به اجرا درآيد.

اين تحقيق با هدف شناسايي و ارزيابي پراکنش فضايي قابليت هاي گردشگري و برنامه ریزی فضایی شهرستان بروجرد و بررسي نقاط قوت و ضعف اين قابليت ها در راستاي دستيابي به توسعه پايدار صورت پذيرفت. براي اين منظور از روش تحليلي- کمي و نقشه هاي رقومي تقسيمات سياسي، توپوگرافي، زمين شناسي و تصاوير ماهواره اي به وسيله نرم افزارهاي Arc GIS و ENVI استفاده شد.

Image result for ‫گردشگری‬‎

نتايج لایه های GIS نشان داد که جاذبه هاي طبيعي شهرستان بروجرد از قابليت هاي بيشتري نسبت به جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي برخوردار است. پراکنش فضايي جاذبه ها نيز حاکي از آن است که در بخش مرکزي بيشترين فراواني مربوط به جاذبه هاي تاريخي- فرهنگي با 77 درصد، جاذبه هاي طبيعي با 17 درصد و جاذبه هاي ويژه با 6 درصد مي باشد.

 

همچنين فراواني پديده هاي گردشگري نشان مي دهد که پديده هاي تاريخي- فرهنگي با 23، بيشترين و انسان ساخت با 5 کمترين فراواني را در سطح شهرستان دارا هستند.

جهت دانلود این مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://s7.picofile.com/file/8380277484/fazaii.pdf.html

بانک داده های مکانیدسته‌بندی نشدهمقالات داخلی و بین المللی

GIS آشنایی با کتبGIS آشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با مجلات معتبرآشنایی با مجلات معتبر جی ای اسآشنایی با نرم افزار GISآشنایی با نرم افزار جی ای اسآشنایی با نرم افزارهای متن باز GISآشنایی با نرم افزارهای متن باز جی ای اسآموزش GIS در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش GIS در تهرانآموزش Web GIS در تهرانآموزش تحلیل فضایی با GISآموزش تحلیل فضایی با جی ای اسآموزش تخصصی GIS در تهرانآموزش تخصصی جی ای اس در تهرانآموزش جی ای اس در ادارات و سازمانها در تهرانآموزش جی ای اس در تهرانآموزش درون یابی با استفاده از GISآموزش درون یابی با استفاده از جی ای اس در تهرانآموزش مقاله نویسی ISI در حوزه جی ای اسآموزش مقاله نویسی ISI در حوزهGISآموزش مکان یابی با GISآموزش مکان یابی با جی ای اسآموزش مکانیابی با AHP در تهرانآموزش وب جی ای اس در تهرانآموزشگاه GIS در تهرانآموزشگاه جی ای اس در تهرانتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از GISتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جی ای استدریس خصوصی GIS در تهرانتدریس خصوصی جی ای اس در تهرانتهیه نقشه با استفاده از GISتهیه نقشه با استفاده از جی ای استهیه نقشه تراکم در GISتولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در GISتهیه نقشه تراکم در جی ای استولید مدل رقومی ارتفاعی زمین در جی ای اسداده های توصیفی در GISداده های توصیفی در جی ای اسداده های مکانی در GISداده های مکانی در جی ای اسدانلود Arc Hydroدانلود Xtoolsدانلود داده های Shapefile ایراندانلود داده های شیپ فایل ایراندانلود نرم افزار GISدانلود نرم افزار جی ای اسدانلود نرم افزارهای متن باز GISدانلود نرم افزارهای متن باز جی ای اس GISدوره آموزش Arc Hydro در تهراندوره آموزش آرک هیدرو در تهراندوره آموزشی GIS در تهراندوره آموزشی جی ای اس در تهرانکاربرد  GIS در علوم خاککاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد GIS در زمین شناسیکاربرد GIS در کشاورزیکاربرد GIS در گردشگریکاربرد GIS در محیط زیستکاربرد GIS در منابع آبکاربرد GIS در هیدرولوژیکاربرد جی ای اس GIS در برنامه ریزی شهریکاربرد جی ای اس GIS در پزشکی کاربرد جی ای اس GIS در جغرافیاکاربرد جی ای اس GIS در زمین شناسیکاربرد جی ای اس GIS در علوم خاککاربرد جی ای اس GIS در کشاورزیکاربرد جی ای اس GIS در گردشگریکاربرد جی ای اس GIS در محیط زیستکاربرد جی ای اس GIS در منابع آبکاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژیکاربردGISدر پزشکی کاربرد GIS در جغرافیاکارگاه آموزش GIS در تهرانکارگاه آموزش جی ای اس در تهرانکارگاه آموزش مکانیابی با AHP در تهرانمدل رقومی ارتفاعی زمینمدلسازی با استفاده از GISمدلسازی با استفاده از جی ای اسمشاوره پایان نامه GISمشاوره پایان نامه جی ای اسمعرفی کتب جی ای اسمعرفی کتبGISمعرفی مجلات معتبر GISمعرفی مجلات معتبر جی ای اسموسسه آموزشی GIS در تهرانموسسه آموزشی جی ای اس GIS در تهراننماد گذاری نقشه تراکم در جی ای اسنمادگذاری نقشه تراکم در GIS

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید