آموزش gis

مدل‌سازی نواحی و یا مناطق، از روابط پیچیده بین عوارض جغرافیایی که به صورت پلی گون نمایش داده می‌شوند، پشتیبانی می‌کند. در حالی که بلوک سازنده یک پلی گون، قوس می‌باشد، بلوکه‌ای سازنده یک ناحیه پلی گون‌ها خواهند بود. بنابراین، یک ناحیه از مجموعه‌ای از پلی گون‌ها تشکیل و نمایش داده می‌شود. یکی از اصول اولیه و اساسی نمایش عوارض جغرافیایی به صورت پلی گون این است که پلی گون‌ها همپوشانی نداشته باشند و به‌طور کامل منطقه را بپوشانند. این اصل، در مورد نواحی صدق نمی‌کند، چرا که در این مدل، پلی گون‌هایی که عوارض جغرافیایی را نمایش می‌دهند، ممکن است با هم همپوشی داشته باشند.

برگرفته از کتاب: آموزش جامع و عملی  ArcGIS مقدماتی و پیشرفته/ همراه با داده های تمرینی و نرم افزار

مولفان: سعید جوی زاده/ منیژه براهیمی / مسلم شمشیری/ علیرضا احمدیان

انتشارات آکادمیک-1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

توپولوژی، مدل توپولوژی، توپولوژی در gis ، مدل مجاورت (contiguity)، مدل همسایگی (Adjacency)،مدل شعاعی (Proximity)، مدل پیوستگیConnectivity ، روابط توپولوژیک در GIS ، توپولوژی ، قوانین توپولوژی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم اطلاعات مکانی، موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل،آموزش جی ای اس, آموزشگاه جی ای اس،موسسه آموزشی جی ای اس، آموزش GIS، آموزشگاه GIS، موسسه آموزشی GIS، دوره GIS، کلاس GIS، مدرسGIS، سعید جوی زاده، موسسه آموزشی GIS در شیراز، تدریس خصوصی GIS در شیراز،

 

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید