داده های سنجش از دور:قابلیت ها و کاربردها

داده های سنجش از دور

داده های سنجش از دور


داده های سنجش از دور به دلیل یکپارچه و وسیع بودن، تنوع طیفی، تهیه پوشش های تکراری و ارزان بودن، در مقایسه با سایر روشهای گردآوری اطلاعات از قابلیت های ویژه ای برخوردار است که امروزه عامل نخستین در مطالعه سطح زمین و عوامل تشکیل دهنده آن محسوب می شود. امکان رقومی بودن داده ها موجب شده است که سیستم های کامپیوتری بتوانند از این داده ها به طور مستقیم استفاده کنند و سیستم های داده ها جغرافیایی و سیستم های پردازش داده های ماهواره ای با استفاده از این قابلیت طراحی و تهیه شده است. سهل الوصول بودن داده ها، دسترسی سریع به نقاط دور افتاده و دقت بالای آنها از امتیازات خاص این فن محسوب می شود.

در زمینه کاربردهای داده های ماهواره ای می توان به طور اختصار به موارد زیر اشاره کرد:

1- مطالعه تغییرات دوره ای
برخی از پدیده ها و عوارض سطح زمین در طی دوره زمانی تغییر می یابد. علت این تغییرات می تواند عوامل طبیعی مانند سیل، آتشفشان، زلزله، تغییرات آب و هوایی، یا عوامل مصنوعی مانند دخالت انسان در محیط زیست باشد. برای مثال تغییر سطح آب دریای خزر در طی یک دوره 10 تا 20 ساله، تغییر میزان سطح پوشش و جنگلها درشمال کشور و تغییر پوشش گیاهی نخل در جنوب کشور و میزان آسیب آنها در دوران جنگ را می توان با استفاده از داده های ماهواره ای با دقت بسیار زیادی مطالعه کرد.

2- مطالعات زمین شناسی
با استفاده از داده های ماهواره ای می توان مرزهای بسیاری از سازندهای زمین شناسی را از یکدیگر تفکیک کرد، گسله ها را مورد مطالعه قرار داد ونقشه های گوناگون زمین شناسی تهیه کرد. از جمله نقشه های زمین شناسی گوناگون که با استفاده از داده های ماهواره ای می توان تهیه کرد، نقشه گسله ها و شکستگی ها، نقشه سازندهای سنگی مختلف، نقشه خاکشناسی و نقشه پتانسیل ذخایر تبخیری سطحی را میتوان نام برد. افزون براین با توجه به گستره بسیار وسیع زیر پوشش هر تصویر ماهواره ای، چنین تصاویری برای مطالعات کلان منطقه ای برای زمین شناسان بسیار مفید است.

3- مطالعات کشاورزی وجنگلی
تشخیص وتمایزگونه های گیاهی مختلف، محاسبه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، مطالعه مناطق آسیب دیده کشاورزی براثرکم آبی یا حمله آفتهای مختلف به آنها از جمله مهمترین کاربردهای داده های ماهواره ای است. تهیه نقشه جامع پوشش گیاهی هر منطقه، تهیه نقشه آبراهه ها و ارتباط آنها با مناطق مستعد کشت و برآورد میزان محصول زیر کشت از کاربردهای دیگر چنین اطلاعاتی است. لازم به ذکر است که وزارت بازرگانی و کشاورزی کشور ایالات متحده آمریکا از ابتدای تکوین تکنولوژی سنجش از دور همه ساله محصول کشاورزی کشور آمریکا وتمام کشورهای جهان را با استفاده ازتصاویر ماهواره ای برآورد می کند تا برای برنامه ریزی بازار و تولید اطلاعات مفید و لازم را بدست آورد. افزون بر این مطالعه میزان انهدام جنگلها و یا میزان پیشرفت جنگل کاری از کاربردهای دیگر این تصاویر است.

4- مطالعات منابع آب
مطالعه آبهای سطحی منطقه و تهیه نقشه آبراهه ها، بررسی تغییر مسیر رودخانه ها بر اثر عوامل طبیعی یا مصنوعی، تخمین میزان آب سطحی هر منطقه از جمله جالبترین کاربرد داده های ماهواره ای است.کشور ما از جمله کشورهایی است که با وجود داشتن منابع آبهای سطحی در بسیاری مناطق از مشکل کم آبی رنج می برد، که استفاده از تکنولوژی نوین وبه دست آوردن اطلاعات دقیق می تواند راهگشای استفاده بهتر ازمنابع آب کشور باشد.

5- بررسی آلودگی آب:
اهمیت آب به عنوان یکی از چهار عنصر اصلی حیات و جایگاه خاص آن در آبیاری، تولید انرژی و صنعت و … بر همگان کاملاً مشخص است و تحقیق در خصوص کیفیت، آلودگی و یا خلوص آن، برنامه ریزی برای استفاده معقول از آب را میسر می سازد. تصاویر ماهواره ای، به دلیل ویژگی های خود و بخصوص تکراری بودن، زمینه های مناسبی را برای مطالعه آب به عنوان یکی از منابع زمینی، فراهم نموده اند. به طور کلی بیشترین مقدار اشعه خورشید، در لایه های فوقانی (حدود دو متری آب) جذب می شوند و این خاصیت، بستگی زیادی به نوع طول موج دارد. اشعه مادون قرمز انعکاسی در چند سانتی متری از سطح آب جذب می شود و موجب ظهور زمینه سیاه بر روی تصاویر ماهواره ای می شود. موج آبی، هر چند بطور محسوس در آب نفوذ می کند ولی در عین حال در لایه های فوقانی به سرعت متفرق می شود و رنگ آبی را برای آب، موجب می گردد. با استفاده از طول موجهای مختلف مورد استفاده در سنجش از دور بویژه در فاصله 6/0- 48/0 میکرو متر می توان اختلاف های سطوح مختلف آب را از نظر زمینه به وضوح مشاهده نمود. تمام آبهای طبیعی دارای مقادیر مختلف ناخالصی هستند. هرگاه میزان نا خالصی آب در حدی باشد که مصارف آن به صورت آب مشروب و یا برای مقاصد آبیاری و صنعتی ناممکن باشد، آلوده به حساب می آید. آلودگی آب ممکن است در اثر فعالیتهای انسان یا از منابع طبیعی ناشی شود که در هر حال بسته به میزان ناخالصی، اختلاف زمینه در تصاویر ماهواره ای حاصل می شود و از این خاصیت برای مطالعه آب استفاده می گردد. برای مطالعه آلودگی آب، دو نوع عامل یا منبع آلودگی را می توان مورد توجه قرار داد. یکی منابع محدود در مناطقی خاص، نظیر فاضلاب های صنعتی، دیگر منابع غیر محدود، مانند مازاد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و نیز موادی که پس از بارندگی یا به وسیله جریان آب رودخانه ها حمل می شوند. تشخیص میزان آلودگی آب با استفاده از تصاویر ماهواره ای بسیار مشکل است، لیکن با بررسی و مطالعه تصاویر تکراری و تغییراتی که در زمینه سطوح آبی ظاهر می شود، می توان منابع آلودگی را شناسائی کرد. مثلاً زمینه نسبتاً روشنی که در نواحی نزدیک به ساحل، بر روی تصاویر دیده می شود، از ورود پساب های صنایع و یا فعالیتهای کشاورزی در مناطق نزدیک به دریا و بالا رفتن میزان انعکاس از لایه های آلوده در نواحی نزدیک به ساحل و اطراف جزیره ها ناشی می شود. حال آنکه، در نواحی دور از ساحل که عمق بیشتری هم دارند، معمولاً میزان آلودگی کمتر است و عدم انعکاس امواج این گونه آبها، زمینه تیره ای را بر روی تصاویر موجب می شود و براحتی از مناطق آلوده قابل تشخیص می باشند.

6- بررسی طغیان های آبی:
موارد دیگر استفاده از تصاویر ماهواره ای، مطالعه و بررسی طغیان آب و آثار آن بر مناطق سیل زده می باشد. معمولاً هنگام طغیان آب رودخانه ها، بالا آمدن آب دریا و پیشروی آب در نواحی ساحلی و سرانجام پس از جاری شدن سیل، سطوح کوچک و بزرگی از نواحی مجاور دریا و رودخانه ها به زیر آب می روند که با بررسی تصاویر تکراری ماهواره ای، می توان مناطق مورد طغیان را به سهولت تشخیص داده و نقشه های اراضی خسارت دیده را ترسیم نمود. پس از پایان طغیان آب، با مطالعه تصاویر تکراری، مدت لازم برای نفوذ آب در زمین، زه کشی طبیعی و تبخیر آب، می توان تا حدود زیادی در مورد جنس خاک و نفوذ پذیری آن قضاوت نمود و تشکیل دشت های سیلابی را در مجاورت رودخانه ها مشاهده کرد.

7- مطالعات دریایی
از تکنولوژی سنجش از دور بخصوص در چند زمینه مهم کاربردهای دریایی می توان استفاده کرد که ازآن جمله مطالعات دوره های پیشروی و پسروی کرانه دریا؛ مطالعات عمومی ویژگیها و خصوصیات توده های آبی مثل نقشه دمای سطح و رنگ آب و نقشه تراکم میزان کلروفیل و پلانکتون و مطالعات مربوط به تأثیر سایر پدیده ها بر دریا، از جمله وضعیت حرکت وتندی امواج دریا و غیره هستند. مهمترین این ماهواره ها عبارتند از ماهواره “ موس” ژاپن و ماهواره “ سی ست” آمریکا.

8- مطالعه بلایای طبیعی
امروزه برآورد میزان خسارت ناشی از بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان و غیره با استفاده از داده های ماهواره ای بسیار متداول است. تعیین راهبرد مناسب برای جلوگیری و کاهش خسارت بلایای طبیعی از جمله دیگر کاربردهای داده های ماهواره ای است.
بطور کلی با توجه به خصوصیات اطلاعات ماهواره ای، امروزه در موارد گوناگون در زمینه منابع طبیعی از این اطلاعات استفاده می شود که اهم آنها عبارتند از:

مطالعات جنگل و بررسی تغییرات آن.
مطالعات مراتع و بررسی تغییرات آن.
تهیه نقشه های مختلف از جمله کاربری اراضی، قابلیت اراضی و غیره.
شناسائی محصولات کشاورزی و برآورد سطح زیر کشت آنها.
مطالعه آبهای سطحی و شبکه رودخانه ها و بررسی تغییرات آبهای ساحلی.
شناسائی مناطق دستخوش آفات و بیماریهای گیاهی و مناطق آتش سوزی.
شناسائی معادن و مطالعه تغییرات حوزه های معدنی.
کنترل مناطق شهری و نحوه گسترش شهرها.
بررسی سیل و طغیان های آبی و خسارات ناشی از آنها.
پیش بینی محصولات کشاورزی.
مطالعه مربوط به شیلات و آبزیان.
تهیه و تدارک اطلاعات مورد نیاز سیستم های اطلاعات جغرافیایی.

سنجش از دور

آمار سنجش از دورآموزش انواع نرم افزار های تخصصی در زمینه سنجش از دورآموزش جامع تخصصی تخصصی کاربردی سنجش از دور نرم افزار ENVIآموزش سنجش از دورآموزش سنجش از دور در Rآموزش کاربردی سنجش از دور با ARC GISآموزش مقدماتی سنجش از دور و کاربرد آنآموزش مقدماتی سنجش از راه دور و کاربرد ان در پایش سواحل و دریاآموزش نرم افزار سنجش از دور ENVIاستاد بزرگ انویاستاد بزرگ سنجش از دوراصول سنجش از دوراطلاعات مکانی_آموزش پردازش و تحلیل تصاویر دورکاویاهمیت سنجش از دوربرگزاری دوره آموزشی سنجش از دور راداریبرگزاری دوره آموزشی کاربرد سنجشبسته طلایی آموزش سنجش از دور و نرم افزار ENVIپایش الودگی با استفاده از تصاویر سنجش از دورپک حرفه ای سنجش از دورتاریخچه سنجش از دورتحقیق درمورد سنجش از دورتدریس خصوصی سنجش از دورتدریس و مشاوره سنجش از راه دورتشخیص فرونشست زمین با تصاویر سنجش از دورتعریف علم سنجش ازدورتولید داده های سنجش از دورداده های سنجش از راه دور قابل استفاده در مطالعات منابع آبدانلود کاربرد کتاب سنجش از دوردوره ENVIدوره آموزش سنجش از دوردوره آموزشی تخصصیدوره آموزشی سنجش از دور با نرم افزار برگزار می شوددوره آموزشی سنجش از دور در مدیریت مخاطراتدوره آموزشی سنجش از دور و (سیستم اطلاعات جغرافیایی)دوره جامع آموزش نرم افزار سنجش از دور ENVIدوره های آموزش سنجش از دور RSروش های طبقه بندی تصاویر رقومی در سنجش از دورسایت تخصصی سنجش از دورسنجش از دورسنجش از دور (RS)سنجش از دور + PDFسنجش از دور Remote sensingسنجش از دور چه کاربردهایی در محیط زیست داردسنجش از دور چیستسنجش از دور در معدنسنجش از دور و GISسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعیسنجش از راه دور وسیتم اطلاعات جغرافیاییفایل آموزش نرم افزار ENVI سنجش از دورفایل آموزشی سنجش از دورفیلم کامل دوره آموزشی آشنایی با فناوری سنجش از دورکاربرد سنجش از دور در بررسی پوشش گیاهیکاربردهای سنجش از دورکارگاه آموزش کاربردی نرم افزار ENVIکارگاه آموزشی سنجش از دور کاربردیکتاب سنجش از دورکدنویسی پروزه های سنجش از دوربا استفاده از زبان برنامهکلاس دوره آموزش سنجش از دور ENVIکلاس های سنجش از دورگام به گام با تئوری سنجش از دورگرایش سنجش از دور زمین شناسیگروه آموزشی سنجش از دورماهواره سنجش از دورماهواره های جدید سنجش از راه دورمبانی و اصول سنجش از دورمدل ساده سنجش از دورمرکز مطالعات سنجش از دورمقالات مرتبط با سنجش از دورمهندسی سنجش از دورموسسه سنجش از دورنقش سنجش از دور و داده های آن در چرخه مدیریت بحرانی طبیعیویدیو آموزشی سنجش از دور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید